Bút toán cp nguyên vật liệu trực tiếp trong xây dựng

Chi phí nguyên vật liệu là gì

Bút toán cp nguyên vật liệu trực tiếp trong xây dựng

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong xây dựng cơ bản là chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản phẩm, có giá trị lớn. Và có thể xác định một cách tách biệt rõ ràng cụ thể cho từng sản phẩm. Vậy kế toán hạch toán các bút toán nguyên vật liệu trực tiếp trong công ty xây dựng như thế nào ? Và cần lưu ý những gì khi làm kế toán vật liệu trong công ty xây dựng? … Bài viết này công ty dịch vụ kế toán kiểm toán sẽ chia sẻ chủ đề này chi tiết nhất đến với các bạn đọc nhé.

Chi phí nguyên vật liệu là gì? – Bút toán cp nguyên vật liệu trực tiếp trong xây dựng

Chi phí này bao gồm chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ. Các cấu kiện hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành nên thực thể sản phẩm xây lắp.

Chi phí nguyên vật liệu được tính theo giá thực tế khi xuất dùng. Còn có cả chi phí thu mua, vận chuyển từ nơi mua về nơi nhập kho hoặc xuất thẳng đến công trình. Bạn nên xem lại cách Xây dựng định mức nguyên vật liệu tạo nên thành phẩm sản xuất mà Công ty CAF đã giới thiệu trước đó

Chi phí nguyên vật liệu là gì
Chi phí nguyên vật liệu là gì

Trong xây dựng cơ bản cũng như các ngành khác. Vật liệu sử dụng cho công trình, hạng mục công trình nào. Thì phải được tính trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình đó. Dựa trên cơ sở chứng từ gốc theo giá thực tế của vật liệu và số lượng thực tế vật liệu đã sử dụng. Cuối kỳ hạch toán hoặc khi công trình đã hoàn thành, tiến hành kiểm kê số vật liệu còn lại tại công trình để giảm trừ chi phí vật liệu đã tính cho từng hạng mục công trình, công trình. Trường hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, không thể tổ chức kế toán riêng được. Thì phải áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ cho các đối tượng liên quan.

Tiêu thức phân bổ thường được sử dụng là phân bổ theo định mức tiêu hao theo hệ số, trọng lượng, số lượng sản phẩm…

>>> Xem thêm: Cách hạch toán TK 154 chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong xây dựng cơ bản – Bút toán cp nguyên vật liệu trực tiếp trong xây dựng

Công thức phân bổ như sau

CP Vật liệu phân bổ cho từng đối tượng = Tiêu thức phân bổ từng đối tượng * (Tổng chi phí vật liệu cần phân bổ/ Tổng tiêu thức lựa chọn để phân bổ của các đối tượng )

Chứng từ sử dụng – Bút toán cp nguyên vật liệu trực tiếp trong xây dựng

Hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng.

Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

Giấy đề nghị tạm ứng, phiếu chi.

Hóa đơn mua bán,…

Chứng từ thanh toán như: phiếu chi; uỷ nhiệm chi …..

>>> Xem thêm: Cách hạch toán TK 152 nguyên liệu, vật liệu theo TT 200

Tài khoản sử dụng

Tài khoản 621 dùng để tập hợp chi phí nguyên vật liệu dùng cho sản xuất phát sinh trong kỳ. Cuối kỳ kết chuyển sang tài khoản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Hạch toán mua nguyên vật liệu

Căn cứ vào đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và giá trị vật liệu sử dụng, kế toán ghi:

Nợ TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

Nợ TK 133: VAT được khấu trừ (nếu có).

Có TK 152: nguyên vật liệu.

Có TK 111, 112, 331…

Cuối kỳ hạch toán và hoàn thành hạng mục công trình kế toán. Và thủ kho kiểm kê số vật liệu còn lại chưa dùng để ghi giảm trừ chi phí vật liệu đã tính cho từng đối tượng hạch toán chi phí.

Hạch toán nhập lại kho nguyên vật liệu

Nếu nhập lại kho nguyên vật liệu, giá trị vật liệu còn có thể chưa sử dụng hết, giá trị phế liệu thu hồi Kế toán ghi:

Nợ TK 152: Vật liệu, nguyên liệu

Có TK 621: Chi phí NVL trực tiếp

Hạch toán kết chuyển chi phí

Cuối kỳ căn cứ vào giá trị kết chuyển hoặc phân bổ nguyên vật liệu cho từng hạng mục công trình, kế toán ghi:

Nợ TK 154: Chi phí SXKD dở dang

Có TK 621: Chi phí NVL trực tiếp

Các trường hợp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Trường hợp doanh nghiệp áp dụng quản lí hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

– Khi xuất kho nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho sản xuất chế tạo sản phẩm, kế toán ghi:

Nợ TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621): Giá xuất kho NVL

Có TK Nguyên liệu vật liệu (TK 152): Giá xuất kho NVL

– Trường hợp mua nguyên vật liệu chuyển ngay sử dụng cho sản xuất chế tạo sản phẩm, không qua kho, kế toán ghi

Nợ TK Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621): Giá mua không có thuế

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133): Số thuế GTGT đầu vào Có TK Thanh toán thích hợp (TK 111, 112, 141, 331,..): Tổng giá thanh toán

Các trường hợp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Các trường hợp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Trường hợp không có hóa đơn thuế GTGT, hoặc thuế GTGT không được khấu trừ, hoặc doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, số tiền tính vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT)

– Cuối kì, khi thực hiện kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để tính giá thành sản phẩm, kế toán chỉ được kết chuyển số chi phí hợp lí (mức bình thường) để tính vào giá thành của sản phẩm, số chi phí nguyên vật liệu vượt mức bình thường không được tính vào giá thành sản phẩm sản xuất mà phải tính vào giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK 154): Số chi phí hợp lí

Nợ TK Giá vốn hàng bán (TK 632): Phần chi phí vượt mức bình thường

Có TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621): Tổng chi phí NVL trong kì

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/phuong-phap-hach-toan-chi-phi-nguyen-vat-lieu-truc-tiep-tk-621-theo-tt-200/

Trường hợp doanh nghiệp quản lí hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì

Trường hợp này, kế toán vẫn sử dụng tài khoản “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” (TK 621) để tập hợp chi phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp chế tạo sản phẩm. Nhưng tài khoản “Nguyên vật liệu” (TK 152) chỉ dùng để theo dõi giá trị nguyên vật liệu tồn đầu kì và tồn cuối kì.

Còn giá trị nguyên vật liệu xuất trong kì được theo dõi trên tài khoản “Mua hàng” (TK 611). Cuối kì, căn cứ vào kết quả kiểm kê hàng tồn kho để xác định chi phí nguyên vật liệu xuất trong kì, kế toán ghi sổ:

Nợ TK chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621)

Có TK Mua hàng (TK 611).

Dịch vụ kế toán CAF chúc quý các bạn thành công. 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812