Các bước chia lợi nhuận trong công ty mới nhất

Các bước chia lợi nhuận trong công ty mới nhất

Các bước chia lợi nhuận trong công ty mới nhất

Sau một năm làm ăn kinh doanh có lợi nhuận vậy thì lúc này công ty chia lợi nhuận cho các thành viên trong công ty như thế nào? Quy định về việc phân chia phần tiền LỜI từ hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào? …. Cùng Caf-global.com tìm hiểu chi tiết về nội dung này nhé các bạn.

Trong phạm vi nội dung chia sẻ này công ty CAF GLOBAL sẽ chia sẻ cách chia lợi nhuận cho các thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần vì trên thực tế hai loại hình doanh nghiệp này là phổ biến nhất hiện nay.

Các bước chia lợi nhuận trong công ty mới nhất
Các bước chia lợi nhuận trong công ty mới nhất

>>> Xem thêm: khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân cập nhật năm 2024

Những cách chia lợi nhuận trong công ty TNHH

Có hai cách để chia lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hãy cùng Caf-global.com tìm hiểu chi tiết nhất các bạn nhé.

Cách một là: chia theo thỏa thuận giữa các thành viên trong công ty TNHH

Điều lệ Công ty sẽ bao gồm các thỏa thuận giữa các thành viên. Theo đó, điều lệ công ty là văn bản thỏa thuận giữa các thành viên về việc thành lập công ty và nguyên tắc trong quá trình hoạt động của công ty. Việc phân chia lợi nhuận cũng là một điều khoản được ghi nhận tại Điều lệ công ty, căn cứ vào khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

“Điều 24. Điều lệ công ty

Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.”

>>> Xem thêm: Khi được chia lợi nhuận từ công ty có phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân hay không

Cách số hai: chia theo phần vốn góp tương ứng của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn

Cách thức phân chia này được căn cứ theo quy định về quyền của Hội đồng thành viên tại khoản 1 Điều 49 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

“Điều 49. Quyền của thành viên Hội đồng thành viên

Thành viên Hội đồng thành viên có các quyền sau đây:

a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

b) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này;

c) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật…”

Tóm lại

Nếu giữa các thành viên không thỏa thuận được thì lợi nhuận trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sẽ được phân chia tương ứng với phần vốn góp của thành viên đó vào công ty, nếu góp vốn càng cao thì lợi nhuận thu về càng cao.

>>> Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thời vụ thử việc

Cách phân chia lợi nhuận trong công ty cổ phần như thế nào? Quy định như thế nào?

Công ty cổ phần với đặc điểm không giới hạn cổ đông tham gia góp vốn, và cổ phần mà các cổ đông sở hữu có nhiều loại khác nhau, lợi nhuận được phân chia theo các loại cổ phần cũng khác nhau, do đó vấn đề phân chia lợi nhuận trong công ty cổ phần cũng có nhiều điều khác biệt so với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông là cổ đông phổ thông. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi, người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại: Cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi khác theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

Trong đó mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Cổ đông phổ thông, Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức được quyền nhận cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm (Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Kết luận như sau

  • Cổ tức là khoản lợi nhuận mà cổ đông trong công ty cổ phần được nhận.
  • Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2020, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác
  • Lợi nhuận ròng (lãi thuần, thu nhập ròng, lãi ròng) là khoản tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu trừ đi tất cả các khoản chi phí, kể cả thuế. Hiểu một cách đơn giản đó là tiền lãi của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí và nghĩa vụ thuế.

Và công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau

  1. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
  2. Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  3. Ngay sau khi trả hết cố cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Cách xác định lợi nhuận trong công ty cổ phần theo quy định mới nhất hiện nay

Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh của chủ thể kinh doanh nào thì khoản lợi nhuận được xác định luôn luôn là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí (bao gồm cả nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước) và các thành viên góp vốn để thành lập chủ thể kinh doanh (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần) sẽ được phân chia lợi nhuận trên cơ sở vốn góp của mình.

Trong công ty cổ phần, cổ tức là lợi nhuận mà cổ đông nhận được theo loại cổ phần mà mình sở hữu.

Theo Luật doanh nghiệp 2020, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.

Như vậy, lợi nhuận trong công ty cổ phần được xác định là lợi nhuận ròng. Trong đó:

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – Tổng chi phí kinh doanh.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812