CÁCH HẠCH TOÁN TIỀN LỆ PHÍ MÔN BÀI PHẢI NỘP

CÁCH HẠCH TOÁN TIỀN LỆ PHÍ MÔN BÀI PHẢI NỘP

Bài viết này dịch vụ kế toán CAF sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán tiền thuế môn bài theo Thông tư 133, cách hạch toán lệ phí môn bài theo Thông tư 200, cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế môn bài chi tiết như sau:

1. Khi nộp Tờ khai lệ phí môn bài:

– Dựa vào tờ khai thuế môn bài đã nộp cho cơ quan thuế các bạn hạch toán chi phí thuế môn bài

Các bạn tìm hiểu thêm: Mức thuế môn bài mới nhất

Hạch toán thuế môn bài theo Thông tư 200:

Nợ 6425: – Thuế, phí và lệ phí.

Có TK 3338: – Các loại thuế khác

Hạch toán thuế môn bài theo Thông tư 133:

Nợ 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 3338: – Các loại thuế khác

2. Khi nộp tiền vào ngân sách:

– Dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách các bạn hạch toán:

Nợ TK 3338: Các loại thuế khác

Có TK 111,112: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

3. Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế môn bài:

– Khi DN nhận được Quyết định xử phạt của Cơ quan thuế:

Nợ TK 811: Chi phí khác

Có TK 3339: Phí lệ phí và các khoản phải nộp

– Khi nộp tiền phạt (Dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách):

Nợ TK 3339: Phí lệ phí và các khoản phải nộp

Có TK 111/112: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

– Cuối kỳ kết chuyển:

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811: Chi phí khác

Lưu ý: Khoản tiền phạt nộp Tiền thuế môn bài và Tiền phạt chậm nộp Tờ khai thuế môn bài -> Sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN nhé “2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.” (Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Dịch vụ kế toán CAF chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812