Cách hạch toán trong công ty may mặc

Cách hạch toán trong công ty may mặc

Cách hạch toán trong công ty may mặc

Bạn chuẩn bị làm kế toán trong công ty may mặc và bạn đang muốn tìm hiểu về cách hạch toán trong công ty may mặc, gia công hàng may mặc? Những vấn đề cần lưu ý khi làm kế toán thuế trong công ty may mặc? Kinh nghiệm quyết toán thuế trong công ty may mặc? …. Bài viết này dich vu kiem toan sẽ chia sẻ chủ đề này chi tiết nhất đến với các bạn đọc.

Cách hạch toán trong công ty may mặc
Cách hạch toán trong công ty may mặc

Cách hạch trong công ty sản xuất may mặc

Nhập nguyên vật liệu chính như vải các bạn hạch toán như sau:

Nợ tài khoản 152

Nợ TK 133

Có Tk 111, 112, 331 ….

Nhập nguyên vật liệu phụ như: chỉ, phấn, …..

Nợ tài khoản 152

Nợ TK 133

Có Tk 111, 112, 331 ….

Cách hạch toán khi mua tài sản cố định như máy cắt, máy may ( đáp ứng đử điều kiện nghi nhận tài sản cố định theo thông tư 45 )

Nợ tài khoản 211

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 331 ……

Hạch toán trích khấu hao tài sản cố định như: xưởng may, máy may, máy cắt ….

Nợ tài khoản 6274

Có TK 214

Mua công cụ dụng cụ như: kéo cắt chỉ, kéo ….

Nợ tài khoản 242

Nợ tk 1331

Có Tk 111, 112 ….

>>> Xem thêm: Kinh nghiệm làm kế toán trong công ty may mặc

Theo thông tư 200 được áp dụng đối với việc hạch toán kế toán với công ty sản xuất may mặc

Hạch toán đối với đơn vị thương mại thuê bên đơn vị sản xuất (gia công)

Khi xuất hàng để đi gia công:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 152, 156 – Nguyên vật liệu, hàng hóa.

Chi phí gia công về hàng hóa phát sinh và thuế giá trị gia tăng được khấu trừ:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (mục này sẽ được hạch toán nếu có).

Có TK 111, 1112, 331… – Tài khoản này sẽ được hạch toán chi tiết theo các tài khoản đối với việc thanh toán.

Lúc nhận lại các hàng hóa gửi để gia công hoàn thành và nhập kho:

Nợ TK 152, 156 – Nguyên vật liệu, hàng hóa (nên mở chi tiết theo các loại hàng hóa).

Có TK154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Hạch toán công ty may mặc đối với đơn vị sản xuất (nhận gia công)

Đơn vị nhận gia công phải chủ động mở sổ TK để theo dõi, ghi chép tất cả các thông tin về toàn bộ trị giá của vật tư, hàng hóa nhận để gia công.

Lúc đã xác định được tổng doanh thu từ số tiền gia công trên thực tế mà đơn vị được hưởng thì sẽ hạch toán theo nguyên tắc:

Nợ TK 111, 112, 331…

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng, cung cấp các dịch vụ

Có TK 3331 – thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311).

>>> Xem thêm: Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Cách tính giá thành trong công ty may mặc và các phương pháp tính giá thành trong công ty gia công – sản xuất hàng may mặc

Cách tính giá thành trong công ty may mặc và các phương pháp tính giá thành trong công ty gia công – sản xuất hàng may mặc
Cách tính giá thành trong công ty may mặc và các phương pháp tính giá thành trong công ty gia công – sản xuất hàng may mặc

Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong công ty may mặc

Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ, dịch vụ doanh nghiệp sản xuất, chế biến và thực hiện. Các đối tượng càn phải xác định rõ để tính được tổng giá thành & giá thành đơn vị.

Xác định đối tượng tính giá thành ở từng doanh nghiệp phải dựa vào rất nhiều nhân tố cụ thể:

Đặc điểm tổ chức sản xuất và cơ cấu sản phẩm.

Quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm.

Đặc điểm sử dụng sản phẩm, bán thành phẩm.

Các yêu cầu quản lý, yêu cầu cung cấp thông tin cho việc ra các quyết định trong doanh nghiệp.

Khả năng và trình độ quản lý, hạch toán…

Cách tính giá thành sản phẩm trong công ty may mặc

Có nhiều cách tính giá thành sản phẩm khác nhau phù hợp với tính chất của mỗi loại sản phẩm. Đôi khi những công việc này làm khó nhà quản trị và kế toán viên. Hãy cùng Công ty dịch vụ kế toán kiểm toán CAF tìm hiểu cách tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

Phương pháp giản đơn (Phương pháp trực tiếp)

Phương pháp tính giá thành giản đơn được sử dụng với doanh nghiệp có quy trình sản xuất đơn giản. Ví dụ như các doanh nghiệp có công nghệ sản xuất khép kín về mặt kỹ thuật. Các doanh nghiệp số lượng mặt hàng ít, sản xuất số lượng lớn. Và các doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất ngắn. Ví dụ như các nhà máy điện, nước, các doanh nghiệp khai thác (quặng, than, gỗ…).

Công thức tính:

Tổng giá thành sản xuất = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất trong kỳ – Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

Phương pháp định mức

Phương pháp định mức dùng để tính giá thành sản phẩm đối với các doanh nghiệp có quy trình sản xuất ổn định:

Doanh nghiệp đã xây dựng và quản lý được định mức, trình độ tổ chức. Khả năng tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của kế toán viên tương đối vững. Đảm bảo thường xuyên kiểm tra các định mức kỹ thuật kinh tế nhằm hạn chế các chi phí vượt định mức.

Công thức tính:

Giá thành thực tế sản phẩm = Giá thành kế hoạch (hoặc định mức) đơn vị sản phẩm từng loại x Tỉ lệ chi phí (%)

Trong đó:

Tỉ lệ chi phí (%) = (Tổng giá thành sản xuất thực tế của các loại sản phẩm / Tổng giá thành sản xuất kế hoạch (hoặc định mức) của các loại SP) × 100

Phương pháp hệ số

Phương pháp tính giá thành này áp dụng cho doanh nghiệp cùng sử dụng một thứ nguyên liệu và một lượng lao động trong quá trình sản xuất, nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau. Chi phí không tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm mà được tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất.

Các lĩnh vực sản xuất thường áp dụng như:

May mặc, hoá chất, cơ khí, chế tạo, điện cơ, chăn nuôi…

Công thức tính:

Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn = Tổng giá thành của tất cả các loại sản phẩm / Tổng số sản phẩm gốc.

Trong đó:

Số sản phẩm tiêu chuẩn = Số sản phẩm từng loại × Hệ số quy đổi từng loại.

(Hệ số quy đổi cần phải được xác định cho từng loại sản phẩm khác nhau trên một loại sản phẩm. Tiêu chuẩn được quy ước là hệ số 1).

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = Số sản phẩm tiêu chuẩn × Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn.

Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng

Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng
Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng

Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng áp dụng trong điều kiện doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc hoặc hàng loạt theo đơn đặt hàng.

Đặc điểm của phương pháp này là tính giá theo từng đơn đặt hàng. Vì vậy, việc tổ chức kế toán chi phí phải chi tiết hóa theo từng đơn hàng.

Công thức tính:

Giá thành của từng đơn hàng là TỔNG chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phi sản xuất chung phát sinh từ lúc BẮT ĐẦU cho tới lúc KẾT THÚC đơn đặt hàng.

Phương pháp phân bước

Áp dụng với các doanh nghiệp có quá trình sản xuất được thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất. Doanh nghiệp có nhiều giai đoạn công nghệ. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là các bộ phận, chi tiết sản phẩm hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất.

Phương pháp này được sử dụng phần lớn cho doanh nghiệp có nhu cầu bán nửa thành phẩm ra ngoài hoặc có nhu cầu hạch toán nội bộ cao giữa các giai đoạn công nghệ (bộ phận, phân xưởng). Phương pháp này đòi hỏi xác định giá thành phẩm trước khi xác định giá thành sản phẩm.

Công thức tính:

Giá thành thành phẩm hoàn thành trong kỳ = Giá thành SP giai đoạn 1+ Giá thành SP giai đoạn 2+…+ Giá thành SP giai đoạn n

Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ

Cách tính giá thành này áp dụng với những doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, bên cạnh sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ. Ví dụ như: sản xuất dầu thô, sản xuất gỗ,… Để tính giá trị sản phẩm chính, kế toán phải loại trừ giá trị sản phẩm phụ ra khỏi tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Giá trị sản phẩm phụ có thể xác định theo:

Có thể sử dụng được.

Giá ước tính.

Giá kế hoạch.

Giá nguyên liệu ban đầu…

Công thức tính:

Tổng giá thành SP chính = Giá trị SP chính dở dang đầu kỳ + Tổng chi phí phát sinh trong kỳ – Giá trị SP phụ thu hồi ước tính – Giá trị SP chính dở dang cuối kỳ

Dịch vụ kế toán CAF chúc quý khách hàng kinh doanh nhiều thuận lợi.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812