Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Những tài sản có giá trị  dưới 30.000.000 VNĐ là Công cụ dụng cụ. Công ty kế toán CAF xin hướng dẫn cách tính và phân bổ công cụ dụng chi tiết và cụ thể như sau:

1. Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ:

Dựa vào giá trị và thời gian sử dụng CCDC các bạn có thể phân bổ theo các cách sau:

a, Nếu CCDC có giá trị nhỏ và sử dụng cho 1 kỳ: Các bạn có thể hạch toán luôn vào chi phí của tháng đó.

VD: Mua đồ dùng văn phòng phẩm

– Khi mua về

Nợ TK 153.

Có TK 111,112,331

– Khi xuất ra sử dụng:

Nợ TK 154, 623, 627, 641, 642

Có TK 153

b, Nếu CCDC có giá trị lớn và sử dụng cho nhiều kỳ: Các bạn phải phân bổ làm nhiều kỳ (Bạn phải lập 1 bảng phân bổ CCDC và phân bổ theo giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN. Chi phí phân bổ đó sẽ được trích đều vào hàng tháng)

– Căn cứ vào thời gian sử dụng CCDC đưa vào chi phí trả trước 242 sau đó hàng tháng phân bổ chi phí tương ứng.

Chú ý: Thời gian phân bổ các loại công cụ dụng cụ tối đa không quá 3 năm (Theo Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ tài chính)

– Khi đưa CCDC vào sử dụng, thì ngày đưa vào sử dụng là ngày bắt đầu tính Phân bổ CCDC:

2. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ nhiều kỳ:

Mức phân bổ hàng năm = (Giá trị CCDC)/ (Thời gian phân bổ)

Mức phân bổ hàng tháng = Mức phân bổ hàng năm /12 tháng

Nếu CCDC mua về mà sử dụng ngay các bạn phải xác định ngày đưa CCDC vào sử dụng, cụ thể như sau:

Mức phân bổ trong tháng phát sinh = (Giá trị CCDC X Số ngày sử dụng trong tháng)/ (Thời gian phân bổ ( X ) Tổng số ngày của tháng p/s)

Ta có: Số ngày sử dụng trong tháng = Tổng số ngày của tháng p/s – Ngày bắt đầu sử dụng + 1

Công ty kế toán CAF chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812