Dịch vụ kiểm toán tại Bình Dương

Dịch vụ kiểm toán tại Bình Dương

Dịch vụ kiểm toán tại bình dương uy tín

Công ty dịch vụ kiểm toán tại Bình Dương

Tỉnh Bình Dương những năm gần đây phát triển rất mạnh mẽ nhờ chính sách của các cấp và phía doanh nghiệp Bình Dương. Tỉnh Bình Dương có cơ sở hạ tầng tốt và có vị trí thuận lợi nên Bình Dương là một trong những tỉnh thu hút vốn FDI mạnh nhất, Nắm bắt được nhu cầu đó công ty dịch vụ kiểm toán độc lập tại tỉnh Bình Dương đã cung cấp dịch vụ kiểm toándịch vụ kiểm toán độc lập tại tỉnh Bình Dương, dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết …..  với tiêu chí chất lượng – uy tín – nhanh chóng – kịp thời – bảo mật – giá dịch vụ kế toán kiểm toán báo cáo tài chính tốt nhất.

Dịch vụ kiểm toán tại Bình Dương
Dịch vụ kiểm toán tại Bình Dương

Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo – Dịch vụ kiểm toán tại bình dương uy tín

Hiểu một cách nhanh nhất dịch vụ kiểm toán là dịch vụ mà các kiểm toán viên độc lập sẽ kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp từ đó có những kết quả sau kiểm toán để doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh những sai xót tránh các rủi ro về kế toán – thuế … Sau cuộc kiểm toán các kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính doanh nghiệp.

DICH VU KIEM TOAN DOC LAP ngày nay là dịch vụ được nhiều doanh nghiệp sử dụng cho mục đích tăng độ tin cậy của báo cáo tài chính của doanh nghiệp khi cung cấp cho ban quản lý doanh nghiệp, có quan chức năng, nhà đầu tư, thống kê và các bên liên quan khác. Từ đó giúp cho hoạt đồng đầu tư phát triển doanh nghiệp tốt hơn.

Giá trị của báo cáo kiểm toán độc lập – Dịch vụ kiểm toán tại bình dương uy tín

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành; Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán được sử dụng để  

 • Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan.
 • Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 • Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

(Điều 7 Luật Kiểm toán độc lập 2011).

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Bình Dương – Dịch vụ kiểm toán tại bình dương uy tín

Dịch vụ kiểm toán tại tỉnh Bình Dương do công ty CAF cung cấp với đội ngũ kiểm toán viên; kế toán viên; chuyên viên tư vấn thuế … trên 10 năm kinh nghiệm chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập chuyên nghiệp, CAF đã cung cấp dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài đến từ: Mỹ; Canada; Thái Lan; Trung Quốc; Đài Loan; Singgapore ….

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Bình Dương
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Bình Dương

Ngoài việc kiểm toán để đưa ra ý kiến và ra báo cáo kiểm toán trung thực hợp lý thì Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại BÌNH DƯƠNG còn tư vấn hệ thống kế toán cho quý khách hàng để bộ phận kế toán hoàn thiện hơn tránh những sai xót.

Dịch vụ của công ty dịch vụ kế toán kiểm toán CAF tại Bình Dương – Dịch vụ kiểm toán tại bình dương uy tín

 • Dịch vụ kế toán tại Bình Dương.
 • Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Bình Dương.
 • Dịch vụ kiểm toán XDCB tại Bình Dương.
 • Dịch vụ thành lập công ty trọn gói.
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính.
 • Dịch vụ lập báo cáo tài chính.
 • Dịch vụ làm sổ sách kế toán trọn gói chuyên nghiệp.
 • Dịch vụ lập báo cáo chuyển giá.
 • Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính mục đích bổ sung hồ sơ vay ngân hàng.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính để tham gia đấu thầu dự án.

Các thành phố và huyện tại Bình Dương mà CAF cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập – Dịch vụ kiểm toán tại bình dương uy tín

Thành phố Dĩ An.

Thành phố Thủ Dầu Một.

Thành phố Thuận An.

Thị xã Bến Cát.

Thị xã Tân Uyên.

Huyện Bắc Tân Uyên.

Huyện Bàu Bàng.

Huyện Dầu Tiếng.

Huyện Phú Giáo.

Quy trình kiểm toán độc lập uy tín tại tỉnh Bình Dương

 1. Khảo sát sơ bộ tình hình doanh nghiệp.
 2. Gửi thư báo phí dịch vụ kiểm toán BCTC tại tỉnh BÌNH DƯƠNG.
 3. Tiếp nhận hợp đồng kiểm toán.
 4. Gửi thư hẹn kiểm toán.
 5. Yêu cầu cung cấp số liệu kế toán cho kiểm toán.
 6. Kiểm tra số liệu ( kiểm toán tại khách hàng ).
 7. Gửi dự thảo BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN đến doanh nghiệp khách hàng.
 8. Đưa ra ý kiến kiểm toán.
 9. Phát hành báo cáo kiểm toán.
 10. Tư vấn các vấn đề liên quan đế hệ thống kiểm soát nội bộ; thuế; kế toán ….

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính ở tỉnh Bình Dương – Dịch vụ kiểm toán tại bình dương uy tín

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính ở tỉnh Bình Dương
Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính ở tỉnh Bình Dương
 • Nhằm cung cấp số liệu trung thực – hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu cho các bên sử dụng báo cáo.
 • Điều chỉnh số liệu kịp thời để tránh những hậu quả sau này như bị truy thu thuế, phạt hành chính …
 • Cung cấp số liệu chính xác khách quan cho nhà quản trị và các bên liên quan.
 • Được tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Tư vấn hoàn thiện hệ thống kế toán để tránh các sai xót
 • Phân tích tình hình tài chính DN để tư vấn cho ban lãnh đạo DN

Kiểm toán nội bộ là gì và những nội dung quan trọng – Dịch vụ kiểm toán tại Bình Dương

Tại Điều 8 Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước như sau:

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị trực thuộc bao gồm cả đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Lưu ý: Việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ ở các đơn vị nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Nghị định 05/2019/NĐ-CP phải đảm bảo nguyên tắc không tăng biên chế, không phát sinh đầu mối mới.

Công tác kiểm toán nội bộ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Tại Điều 9 Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về công tác kiểm toán nội bộ đối với đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên:

Có tổng quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của số người lao động hiện có (bao gồm: số biên chế có mặt, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, lao động hợp đồng chuyên môn khác) trong một năm từ 20 tỷ đồng trở lên hoặc sử dụng từ 200 người lao động trở lên phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Công tác kiểm toán nội bộ đối với các doanh nghiệp

Căn cứ Điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về công tác kiểm toán nội bộ đối với các doanh nghiệp như sau:

Các đơn vị sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ:

+ Công ty niêm yết;

+ Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con;

+ Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

Các doanh nghiệp không quy định nêu trên được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Các doanh nghiệp quy định tại Điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ.

Trường hợp doanh nghiệp đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

Việc đi thuê thực hiện kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Báo cáo kiểm toán nội bộ 

Báo cáo kiểm toán nội bộ của đơn vị phải được kịp thời lập, hoàn thành và gửi cho:

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

+ Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) đối với doanh nghiệp;

+ Các bộ phận khác theo quy định của Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị.

Vì sao nên chọn dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại tỉnh Bình Dương của chúng tôi – Dịch vụ kiểm toán tại Bình Dương

 • Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi đã cung cấp nhiều năm trên khắp cả nước và nhận được nhiều sự tin tưởng từ khách hàng vì sự uy tín và chất lượng.
 • Các kiểm toán viên trực tiếp kiểm toán có nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán.
 • Dịch vụ cung cấp nhanh chóng – chính xác – bảo mật.
 • Đội ngũ kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm tâm huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.
 • Hỗ trợ tư vấn kế toán, tư vấn thuế 24/7
 • Chi phí DỊCH VỤ KIỂM TOÁN TẠI BÌNH DƯƠNG hợp lý.
 • Dịch vụ kiểm toán uy tín, chất lượng, giá tốt nhất Bình Dương và khu vực miền nam.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNGTÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Bài viết liên quan:

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Dịch vụ kế toán

Tags: Dịch vụ kiểm toán BCTC, Dịch vụ kiểm toán, Công ty kiểm toán uy tín, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ kiểm toán BCTC, Dịch vụ kiểm toán, Công ty kiểm toán uy tín, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ kiểm toán BCTC, Dịch vụ kiểm toán, Công ty kiểm toán uy tín, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ kiểm toán tại Bình Dương, Công ty dịch vụ kiểm toán uy tín tại Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812