Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

Dịch vụ kiểm toán độc lập là gì?

Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản là gì?

Tại sao phải kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành?

Quy trình thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành có phức tạp hay không?

Những công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án uy tín hiện nay?

CAF là đơn vị chuyên nghiệp với đội ngũ các kiểm toán viên hành nghề, các kỹ sư xây dựng nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp các bạn và doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc trên.

Dịch vụ kiểm toán độc lập là gì?

Kiểm toán độc lập là loại hình hoạt động dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán do các kiểm toán viên chuyên nghiệp của các tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện theo yêu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan.

Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản
Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

Chức năng của các kiểm toán độc lập là kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, trung thực và hợp lý của các số liệu, tài liệu kế toán và báo cáo quyết toán của các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan (dưới đây gọi tắt là đơn vị) và trên cơ sở kết quả kiểm toán đưa ra những kết luận đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Các số liệu, tài liệu kế toán và báo cáo quyết toán của các đơn vị đã được kiểm tra, xác nhận của kiểm toán độc lập, là căn cứ tin cậy đáp ứng yêu cầu của đơn vị, của các cơ quan Nhà nước và của tất cả các tổ chức, cá nhân có quan hệ và quan tâm tới hoạt động của đơn vị.

Công ty dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

Dịch vụ kiểm toán CAF là đơn vị chuyên nghiệp với đội ngũ các kiểm toán viên hành nghề trên 15 năm kinh nghiệm đã thực hiện kiểm toán hơn 2.000 công trình trên cả nước, CAF không ngừng nỗ lực để mang đến dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành với chất lượng chuyên môn cao nhất với phí dịch vụ kiểm toán tốt nhất thị trường hiện nay.

Dịch vụ thế mạnh của CAF

 • Dịch vụ kiểm toán.
 • Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản.
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đấu thầu.
 • Dịch vụ kiểm toán độc lập cho mục đích vay ngân hàng.
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá.
 • Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ báo cáo thuế.
 • Dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp.

Mục đích kiểm toán xây dựng cơ bản là gì?

Mục đích của kiểm toán xây dựng cơ bản hay kiểm toán quyết toán dự án là việc kiểm toán viên về công tác quyết toán vốn đầu tư của dự án đưa ra ý kiến độc lập.

Góp phần làm tăng độ tin cậy của người sử dụng, chủ đầu tư, cổ đông, đối tác, các cơ quan quản lý… đối với báo cáo quyết toán hoàn thành dự án của doanh nghiệp.

Nội dung thực hiện trong cuộc kiểm toán quyết toán dự án xây dựng, kiểm toán xây dựng cơ bản 

Kiểm tra và xác nhận báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Kiểm tra  công tác kế toán về tính đầy đủ, phù hợp cũng như đánh giá tính đúng đắn của các chỉ tiêu về vốn, công nợ, tài sản, tính hợp pháp của hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu và các chứng từ gốc.

Tư vấn về điều hành, quản lý dự án đầu tư, hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện và sắp xếp, lưu trữ hồ sơ quyết toán.. đảm bảo đúng và phù hợp với quy định của dự án và quy định của nhà nước.

Đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

 • Phòng tài chính huyện là cơ quan đóng vai rò tham mưu, phê duyệt quyết toán.
 • Các cơ sở tài chính như các huyện làm chủ đầu tư, các sở, các ban quản lý là các cấp tham mưu phê duyệt thuộc các sở, ban ngành huyện; các ban quản lý dự án.
 • Chủ đầu tư các cấp như chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng dịch vụ…
 • Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Quy trình dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

Bước 1: Tìm hiểu thông tin: Tìm hiểu thông tin về nhu cầu, thời gian thực hiện và mục tiêu của khách hàng, tìm hiểu toàn bộ dữ liệu thông tin về công trình, dự án xây dựng cơ bản

Bước 2: Thương thảo và ký hợp đồng: Thống nhất quá trình làm việc, thương thảo hợp đồng giữa 2 bên, Ký hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án

Bước 3: Thông báo kế hoạch thực hiện: Thông báo kế hoạch thực hiện kiểm toán cụ thể đến khách hàng, Đề nghị phối hợp thực hiện trong từng phần làm việc

Bước 4: Thực hiện công việc kiểm toán: thực hiện trực tiếp tại văn phòng của đối tác hoặc thực hiện tại văn phòng của đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm tra tài liệu, số liệu theo đúng quy trình nghiệp vụ kiểm toán theo quy định của Nhà nước. Thảo luận cùng đối tác nhằm giải quyết tốt nhất những vấn đề còn tồn đọng.

Bước 5: Hoàn thiện báo cáo kiểm toán: tổ chức họp, công bố số liệu, thống nhất số liệu cuối cùng

Hoàn thiện báo cáo kiểm toán.

Bước 6: Bàn giao

Bàn giao với đối tác: Báo cáo kiểm toán, Hồ sơ có liên quan, Hóa đơn tài chính.

Nhận hoàn thiện thanh toán chi phí dịch vụ.

Lý do CAF cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập

Dịch vụ kiểm toán độc lập
Dịch vụ kiểm toán độc lập
 • Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi đã cung cấp nhiều năm trên khắp cả nước và nhận được nhiều sự tin tưởng từ khách hàng vì sự uy tín và chất lượng dịch vụ kiểm toán tốt.
 • Dịch vụ kiểm toán CAF với đội ngũ kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm tâm huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hang.
 • Hỗ trợ tư vấn kế toán, tư vấn thuế 24/7 tư vấn các chính sách về thuế, chính sách về kế toán mới nhất với tinh thần trách nhiệm cao.
 • Dịch vụ kiểm toán uy tín, chất lượng, giá tốt nhất khu vực miền nam

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ kiểm toán

 • Tăng mức độ tin cậy của các bên sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 • Số liệu kế toán được kiểm tra và có những phương án điều chỉnh kịp thời tránh các rủi ro về sao cho Doanh Nghiệp.
 • Được các kiểm toán viên chuyên nghiệp tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ hoàn thiện hơn.
 • Hoàn thiện bộ máy kế toán, hoạt động hiệu quả hơn.

Các thuật ngữ trong kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư:

Là hệ thống các báo cáo được lập theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, quy chế quản lý đầu tư hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính và các thông tin quan trọng khác trong quá trình đầu tư và thực hiện dự án.

Chủ đầu tư:

Là người sở hữu vốn hoặc là người được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý và sử dụng vốn để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán:

Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp được phép phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

Hồ sơ Báo cáo quyết toán:

Là toàn bộ các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến dự án đầu tư hoàn thành mà chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị để phục vụ cho việc quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành về quyết toán vốn đầu tư.

Vốn đầu tư được quyết toán:

Là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào sử dụng. Chi phí hợp pháp là các chi phí được thực hiện đúng với hồ sơ thiết kế – dự toán đã phê duyệt, đảm bảo đúng quy chuẩn, định mức, đơn giá, chế độ tài chính – kế toán, hợp đồng kinh tế đã ký kết và những quy định của nhà nước có liên quan, thường phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh.

Kỹ thuật viên:

Là các cá nhân có kỹ năng và kiến thức chuyên môn về kinh tế, kỹ thuật xây dựng… có thể hỗ trợ công việc kiểm tra kỹ thuật dự án, công trình hoàn thành.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Từ Khoá: Kiểm toán; công ty dịch vụ kiểm toán; kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; kiểm toán xây dựng cơ bản; kiểm toán xây dựng; những công ty dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín; Bảng giá dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án xây dựng; phi kiem toan quyet toan trong xay dung cong trinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812