Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động cho người nước ngoài là gì

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Công ty bạn là công ty có vốn đầu tư nước ngoài và công ty bạn sắp thuê chuyên gia nước ngoài ( chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia khác … ) để làm việc tại công ty bạn ở Việt Nam nhưng bạn không có kinh nghiệm làm giấy phép lao động cho người nước ngoài? Các thủ tục xin giấy phép lao động như thế nào? … Bài viết này công ty CAF sẽ chia sẻ chủ đề này chi tiết nhất đến với các bạn đọc nhé.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài là gì? – Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trên giấy phép lao động có ghi rõ thông tin về người lao động, bao gồm họ tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu; tên và địa chỉ của tổ chức nơi làm việc, vị trí làm việc.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài là gì
Giấy phép lao động cho người nước ngoài là gì

Bạn có thể hiểu giấy phép lao động cho người nước ngoài là một dạng của giấy phép trong đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam thẩm định các điều kiện cơ bản của pháp luật Việt Nam đối với từng trường hợp người nước ngoài có nhu cầu làm việc, công tác tại Việt Nam (Là người lao động có hưởng lương) theo quy định của Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cần có điều kiện gì để xin giấy phép lao động (WORK PERMIT) và những vấn đề mà bạn cần lưu ý

Người nước ngoài khi muốn làm việc hợp pháp tại Việt Nam phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động, tiếng Anh là work permit. Đồng thời, giấy phép lao động cũng là yếu tố quan trọng để người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú.

Các điều kiện để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm:

 • Từ 18 tuổi trở lên và đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;
 • Được sự bảo lãnh từ công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam;
 • Có giấy xác nhận không tiền án tiền sự hoặc phiếu lý lịch tư pháp;
 • Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc;
 • Có hợp đồng lao động với thời hạn không vượt quá thời hạn của giấy phép lao động.

Phí dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài là bao nhiêu tiền

Phí dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài
Phí dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Công ty CAF nhận các dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài chỉ từ 5.000.000 đồng với thời gian hoàn thiện tất cả các hồ sơ là 20 – 25 ngày.

Với đầy đủ các nội dung dịch vụ như sau:

 1. Cấp mới giấy phép lao động.
 2. Gia hạn giấy phép lao động.
 3. Cấp lại giấy phép lao động.

Tuy nhiên, trước và sau thủ tục làm work permit (giấy phép lao động) cho người nước ngoài, bạn cần phải thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau:

Trước khi xin giấy phép lao động các bạn cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

 1. Phiếu lý lịch tư pháp – Trọn gói từ 1.500.000 – 2.000.000 đồng.
 2. Sau khi được cấp giấy phép lao động: Thẻ tạm trú – Trọn gói từ 4.000.000 – 7.000.000 đồng.

Hồ sơ xin giấy phép lao động nước ngoài tại Việt Nam gồm những gì

 • Giấy khám sức khỏe;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Ảnh màu, nền trắng, kích thước 4x6cm (2 ảnh);
 • Bản sao công chứng hộ chiếu của người nước ngoài;
 • Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 • Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm người lao động nước ngoài.

Hoặc, nếu người nước ngoài/doanh nghiệp nước ngoài tự làm thủ tục xin giấy phép lao động (work permit) thì cần chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ như sau:

 1. Đơn đề nghị xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài;
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe của người lao động nước ngoài;
 3. Phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không tiền án, tiền sự;
 4. Hợp đồng lao động hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương;
 5. Các giấy tờ, tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm tại vị trí dự định làm việc của người nước ngoài;
 6. Ảnh màu, nền trắng, kích thước 4x6cm (2 ảnh);
 7. Bản sao công chứng hộ chiếu của người nước ngoài (bao gồm đầy đủ các trang);
 8. Các giấy tờ, văn bản khác tùy theo từng trường hợp người lao động làm việc tại Việt Nam.

Lưu ý

 • Các giấy tờ, chứng từ của người nước ngoài phải được dịch công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự (trừ những trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự).
 • Cơ quan cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đối tượng được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

Đối tượng được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam
Đối tượng được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

Đối tượng được xin cấp mới giấy phép lao động được quy định rất rõ ràng trong Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện các mục đích sau:

– Thực hiện hợp đồng lao động;

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

– Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

– Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

– Chào bán dịch vụ;

– Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

– Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;

Điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức được bảo lãnh cấp giấy phép lao động

Ngoài ra, luật pháp cũng quy định những đối tượng đủ năng lực để bảo lãnh xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài, cụ thể bao gồm:

– Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020 hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

– Nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;

– Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;

– Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

– Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đượcc ơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy đăng ký theo quy định của Pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức quốc tế, văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

– Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

– Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Theo quy định tại điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngoài các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động, người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

 – Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

–  Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.

– Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.

– Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

– Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc Liên hợp quốc; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

– Tình nguyện viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

– Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

– Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

– Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

– Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

– Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

– Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

– Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu.

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài
Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Căn cứ Điều 8, Điều 9 và Điều 11 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đủ điều kiện được thực hiện như sau:

Trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động: Phải xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, trừ một số trường hợp như người nước ngoài là Trưởng văn phòng đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, vào Việt Nam với dưới 03 tháng để chào bán dịch vụ, là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn từ 3 tỷ đồng.…

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người nộp:

Người sử dụng lao động: Nếu người nước ngoài làm việc theo hình thức sau:

Thực hiện hợp đồng lao động.

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.

Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tình nguyện viên.

Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam: Nếu người nước ngoài làm việc theo hình thức sau:

Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế.

Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.

Người lao động nước ngoài:

Vào Việt Nam để chào bán dịch vụ.

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

Nơi nộp:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc.

Thời hạn nộp:

Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Bước 3: Nhận giấy phép lao động

– Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu.

– Trường hợp không cấp giấy phép lao động:

Có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Công ty dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài CAF

CAF là công ty chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam Work permit, Dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm kê, dịch vụ soát xét báo cáo tài chính …..

Với các chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ; CAF không ngừng nỗ lực để mang đến dịch vụ tốt nhất đến với các khách hang của CAF.

Lý do nên chọn CAF cung cấp dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài

 • Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam của chúng tôi đã cung cấp nhiều năm trên khắp cả nước; Dịch vụ của CAF nhận được nhiều sự tin tưởng từ khách hàng vì sự uy tín và chất lượng.
 • Đội ngũ chuyên viên làm giấy phép lao động trên 10 năm kinh nghiệm tâm huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.
 • Hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến Work Permit 24/7
 • Chi phí lam giay phep lao dong cho nguoi nươc ngoai hợp lý

Dịch vụ kế toán CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com 

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812