Dưới 10 lao động được miễn gửi thang bảng lương

Dưới 10 lao động được miễn gửi thang bảng lương

Dưới 10 lao động được miễn gửi thang bảng lương

Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang bảng lương. Quy định này được áp dụng từ ngày 01/11/2018. Đây là quy định mới được ban hành tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.

Thứ nhất:

Về việc xây dựng thang bảng lương được quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP.

 Kể từ ngày 01/05/2013 các DN phải tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương của riêng doanh nghiệp mình. Sau đó nộp lên Phòng Lao động Thương Binh và Xã Hội quận (huyện).

"<yoastmark

Hoặc đối với các doanh nghiệp có sự thay đổi về thang bảng lương, hay mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cũng cần phải lập và nộp lại.

Nếu DN không gửi thang bảng lương về Phòng lao động cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt cơ sở chính sẽ bị xử phạt theo Khoản 10, Điều 1, Nghị định 88/2015/NĐ-CP. (Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP).

Thứ hai:

Theo Điều 8, Điều 9 Nghị định 03/2014/NĐ-CP quy định.

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đi vào hoạt động.

  + DN phải khai trình việc sử dụng lao động cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với DN  thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

 + Lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở , chi nhánh, văn phòng đại diện.

Như vậy

Các bạn cần ghi nhớ ngoài nộp thang lương, bảng lương ra còn phải báo cáo, khai trình sử dụng lao động.

Tuy nhiên theo quy định tại Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ban hành ngày 13/09/2018 quy định.

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương như sau.

Bổ sung Điều 8 Chương III như sau.

“Điều 8. Nguyên tắc xây dựng định mức lao động.

Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc sau đây”.

Bổ sung vào cuối điểm a khoản 2 Điều 10 Chương IV như sau.

“Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.
  2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.”

Như vậy

Kể từ ngày 01/11/2018 khi Nghị định số 121/2018/NĐ-CP có hiệu lực thì: Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812