Hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động nếu doanh nghiệp bạn thuê văn phòng, thuê nhà xưởng sản xuất từ cá nhân thì hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà lại mang tên chủ nhà trong trường hợp này kế toán có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN hay không? Có được khấu trừ thuế GTGT không? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán, bài viết này Công ty dịch vụ kế toán CAF sẽ giải đáp các vướng mắc trên của các bạn.

Những hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà không mang tên công ty thì ĐƯỢC hạch toán vào CHI PHÍ khi tính thuế TNDN nhưng KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT.

1. Hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí không?

Theo khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định:

Các khoản chi phí không được trừ gồm: “2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau: a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”

KẾT LUẬN:

Để đưa những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty vào chi phí khi tính thuế TNDN thì cần:

– Lập phiếu chi tiền điện, nước…(hóa đơn thanh toán)

– Hợp đồng thuê văn phòng, thuê nhà xưởng.

– Lập bảng kê thanh toán tiền điện nước mẫu 02/TNDN (trước ngày 6/8/2015 thì phải có thêm bảng này, sau ngày này thì ko cần nữa theo Thông tư 96) Cách hạch toán:

– Các bạn hạch toán tiền thuế và giá trị dịch vụ vào luôn chi phí (Vì thuế GTGT không được khấu trừ)

Hạch toán chi phí tiền điện tiền nước: 

Nợ TK 641, 642, 627 ( bao gồm cả tiền thuế VAT )

Có TK 111, 112, 331

Ví dụ: Công ty dịch vụ kế toán CAF trong năm 2018 có thuê nhà của ông Nguyễn Văn A để làm văn phòng làm việc, đến cuối tháng 1/2018 thì điện lực TP HCM gửi hóa đơn đến nhà ông A ( hiện là văn phòng công ty dịch vụ kế toán CAF đang thuê ) để thu tiền điện, và kế toán đã thanh toán bằng tiền mặt tổng cộng 100.000 VNĐ ( chưa bao gồm VAT ).
Kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 641, 642: 110.000 ( gồm VAT )

Có TK 111: 110.000

2. Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên Công ty có được khấu trừ không?

Theo khoản 15 điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC Quy định: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: “15. DN không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua”

KẾT LUẬN

Những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà mang tên chủ nhà => không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Dịch vụ kế toán CAF chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812