Kế hoạch kiểm toán năm đầu tiên

Kiểm toán năm đầu tiên và những vấn đề cần lưu ý

Kiểm toán năm đầu tiên là cuộc kiểm toán trong đó: Báo cáo tài chính kỳ trước đó không được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính kỳ trước đó đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên tiền nhiệm.

Nếu Kiểm toán Nhà nước thuê hoặc ủy thác cho doanh nghiệp kiểm toán khác thực hiện kiểm toán đơn vị trong lĩnh vực công thì đối với doanh nghiệp kiểm toán được thuê hoặc ủy thác thì đây không phải là kiểm toán năm đầu tiên vì không được coi là thay đổi kiểm toán viên. Tuy nhiên, tùy vào bản chất của việc thuê và ủy thác mà trách nhiệm của doanh nghiệp được kiểm toán có thể thay đổi và có thể được coi là kiểm toán năm đầu tiên.

Số dư đầu kỳ là số dư tài khoản tại thời điểm bắt đầu một kỳ kế toán mới của doanh nghiệp. Số dư đầu kỳ dựa vào số dư cuối kỳ của kỳ trước đó và phản ánh ảnh hưởng của các giao dịch, sự kiện của các kỳ trước và các chính sách kế toán được áp dụng trong kỳ trước. Số dư đầu kỳ cũng bao gồm những vấn đề cần phải thuyết minh đã tồn tại vào thời điểm đầu kỳ. 

Số dư đầu kì ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư, và ảnh hưởng đến quyết định của nhà quản trị về những dự toán, những kế hoạch cho năm sau hoặc có những biện pháp phù hợp để khắc phục vấn đề đang gặp phải. 

Lập kế hoạch kiểm toán năm đầu tiên

Để đề phòng rủi ro doanh nghiệp kiểm toán bị mất uy tín hay thậm chí bị kiện tụng nếu không phát hiện hết các sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính của khách hàng, trước khi chấp nhận khách hàng mới doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện các thủ tục chấp nhận khách hàng.

Nếu đây là lần đầu đơn vị được kiểm toán được kiểm toán, quyết định chấp nhận hợp đồng hay không tùy thuộc vào xét đoán chuyên môn của doanh nghiệp kiểm toán. Bằng cách:

 • Kiểm tra tính chính trực của đơn vị được kiểm toán
 • Tự xem xét về khả năng, chuyên môn, nguồn lực của doanh nghiệp kiểm toán có đủ để thực hiện kiểm toán hay không
 • Khuôn khổ kế toán được áp dụng có là khuôn khổ được chấp nhận hay không, ban giám đốc đơn vị được kiểm toán có hiểu và chấp nhận trách nhiệm của mình hay không, có thống nhất được các điều khoản trên hợp đồng kiểm toán không…

  Nếu đây là kiểm toán năm đầu tiên do đơn vị được kiểm toán đổi kiểm toán viên thì:

 • Kiểm toán viên hiện tại phải liên hệ với kiểm toán viên tiền nhiệm về lý do đổi kiểm toán viên, ý kiến chuyên môn của kiểm toán viên tiền nhiệm về rủi ro của đơn vị được kiểm toán và rủi ro hợp đồng kiểm toán,…
 • Việc trao đổi giữa kiểm toán viên hiện tại với kiểm toán viên tiền nhiệm bị chi phối bởi chuẩn mực đạo đức về tính bảo mật.
 • Nếu đơn vị được kiểm toán không cho phép kiểm toán viên hiện tại trao đổi với kiểm toán viên tiền nhiệm thì đây cho thấy đơn vị được kiểm toán có rủi ro quá lớn và đang cố gắng che dấu việc gì đó, kiểm toán viên hiện tại nên từ chối cuộc kiểm toán.
 • Nếu kiểm toán viên tiền nhiệm không trả lời, kiểm toán viên hiện tại thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung và đưa ra quyết định trên những thông tin thu thập được.

Thủ tục kiểm toán

  Mục tiêu của các thủ tục kiểm toán là để:

 • Kiểm tra số dư đầu kì có chứa đựng sai sót trọng yếu hay
 • Kiểm tra chính sách kế toán có được áp dụng nhất quán, nếu có thay đổi thì có được sử  lý phù hợp hay không.

  Có 2 phương pháp chính:

 • Gửi thư xác nhận số dư đầu kì (kết hợp với xác nhận số dư cuối kì)
 • Điều chỉnh số dư cuối kì với số tăng giảm trong kì

  Các thủ tục kiểm toán chủ yếu được thực hiện:

 • Gửi thư xác nhận cho số dư đầu kì
 • Thu thập bản kiểm kê, bảng điều giải,
 • Đánh giá Kiểm soát nội bộ để đánh giá mức độ tin cậy của văn bản thu thập từ doanh nghiệp
 • Chọn mẫu kiểm tra chứng từ những tài sản có giá trị lớn, những chứng từ ghi tăng, giảm trong năm Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu kì
 • Kiểm tra nghiệp vụ sau năm tài chính (có thu hồi được tài sản không, có trả nợ không…)
 • Kiểm tra số dư dự phòng
 • Tính toán lại: số khấu hao, chi phí trả trước, lãi vay
 • Tìm hiểu kiểm tra các chính sách kế toán: phương pháp tính giá hàng tồn kho, phương pháp khấu hao/phân bổ chi phí trả trước, tính thời gian sử dụng hữu ích/thời gian phân bổ

Ý kiến kiểm toán

Trong đoạn Vấn đề khác có nói việc báo cáo tài chính năm trước được doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán hay báo cáo tài chính năm trước chưa được kiểm toán. Tuy nhiên điều này không không làm giảm trách nhiệm của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý của số dư đầu kì.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Bài viết liên quan:

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Dịch vụ kiểm toán BCTC

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ cung cấp hóa dơn điện tử Cyberbill

Báo giá hóa đơn điện tử Meinvoice

Tags: Dịch vụ kiểm toán BCTC, Dịch vụ kiểm toán, Công ty kiểm toán uy tín, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ kiểm toán BCTC, Dịch vụ kiểm toán, Công ty kiểm toán uy tín, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ kiểm toán BCTC, Dịch vụ kiểm toán, Công ty kiểm toán uy tín, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812