Kê khai thuế cho nhánh phụ thuộc cùng tỉnh

Nếu Doanh nghiệp có phát sinh các đơn vị chi nhánh tại các tỉnh thì công việc kế toán sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế như thế nào thì chi nhánh đó có cơ sở thuộc cùng tỉnh.

Kê khai thuế cho nhánh phụ thuộc cùng tỉnh

Kê khai thuế cho nhánh phụ thuộc cùng tỉnh

Cơ sở pháp lý

Tại khoản 1 điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về trách nhiệm kê khai thuế GTGT:

“ Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

Trách nhiệm nộp hồ sơ khaỉ thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

  • Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  • Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương củng nơi người nộp thuế có trụ sở chỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.
  • Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đãng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Tại tiết a.3, tiết c khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy đinh về nơi nộp hồ sơ khai thuế TNCN:

“ Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế đối với tể chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Nguyên tắc khai thuế

  • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cấc cá nhân có uỷ quyền không phân biệt cỏ phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.Nơi nộp hồ sơ khai thuế                                                                                                                                                  
  • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuê trực tiếp quản lý tô chức, cá nhân… ”

Căn cứ tiết c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định về kê khai thuế TNDN:

Trách nhiệm nộp hổ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế: …

  • Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhumg hạch toán phụ thuộc thì đơn vị tì‘ực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập ti’ung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc

Theo đó Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và tài khoản nen hàng, trực tiếp cung cấp dịch vụ thì:

  • về thuế GTGT: Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế trực tiếp quàn lý chi nhánh theo quy định.
  • về thuế TNDN: Chi nhánh Công ty không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN. Công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại chi nhánh.
  • về thuế TNCN: Trường hợp Chi nhánh có phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho các cá nhân làm việc tại Chi nhánh hoặc các cá nhân khác thì Chi nhánh có trách nhiệm khấu trừ, kê khai thuế TNCN theo cơ quan quản lý thuế trực tiếp đơn vị đó

Dịch vụ kế toán CAF chúc quý khách hàng kinh doanh nhiều thuận lợi.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812