Kế toán dịch vụ tại Thuận An

Kế toán dịch vụ tại Thuận An

Kế toán dịch vụ tại Thuận An

Doanh nghiệp bạn mới thành lập tại Thuận An tỉnh Bình Dương và gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển dụng kế toán thuế, Doanh nghiệp bạn tuyển kế toán thuế song kế toán thay đổi liên tục làm cho sổ sách kế toán, báo cáo tài chính không thống nhất và chứa nhiều rủi ro … Hãy để kế toán CAF tại Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp bạn. 

Công ty dịch vụ kế toán thuế tại Thuận An tỉnh Bình Dương, Kế toán dịch vụ tại Thuận An

Dịch vụ kế toán CAF đã cung cấp gói dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Thuận An tỉnh Bình Dương nhiều năm nên phần nào được những khó khăn của doanh nghiệp, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm kế toán đủ năng lực để hoàn thiện công tác kế toán, chi phí thuê nhân sự kế toán khá cao … Với đội ngũ kế toán viên – kiểm toán viên – chuyên viên tư vấn thuế – tư vấn chuyển giá trên 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán, báo cáo thuế tại Thuận An tỉnh Bình Dương và nhiều khách hàng mà chúng tôi đã sát cánh cùng từ lúc doanh nghiệp mới thành lập đến thời điểm hiện tại, Dịch vụ kế toán CAF luôn đặt chất lượng – sự uy tín lên hàng đầu. 

Kế toán dịch vụ tại Thuận An
Kế toán dịch vụ tại Thuận An

Ưu điểm khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ báo cáo thuế trọn gói

 • Được cung cấp dịch vụ nhanh chóng – chuyên nghiệp – chính xác.
 • Tư vấn quản lý – tư vấn thuế nhanh chóng.
 • CAF cam kết mang đến dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả số liệu, báo cáo thuế mà công ty CAF cung cấp đến khách hàng.

Các dịch vụ của CAF cung cấp tại Thuận An tỉnh Bình Dương:

 1. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại thành phố Thuận An Tỉnh Bình Dương.
 2. Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Thuận An tỉnh Bình Dương.
 3. Dịch vụ kế toán tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương.
 4. Kiểm toán báo cáo tài chính để đấu thầu, vay ngân hàng.
 5. Kiểm toán độc lập tại tp Thuận An Bình Dương.
 6. Dịch vụ làm báo cáo thuế tại Thuận An Bình Dương 
 7. Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại Thuận An Bình Dương 
 8. Dịch vụ tư vấn thuế ở Thuận An Tỉnh Bình Dương.
 9. Tư vấn chuyển giá chuyên nghiệp tại Thuận An Bình Dương.
 10. Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại Thuận An Bình Dương.

Các bước cung cấp dịch vụ báo cáo thuế tại Bình Dương

Bước 1: Kế toán CAF khảo sát số liệu, trao đổi với doanh nghiệp những nội dung dịch vụ.

Bước 2: Kế toán CAF thu thập hồ sơ, chứng từ…..

Bước 3: Kế toán CAF kiểm tra tính hợp lý – hợp lệ của các hoá đơn chứng từ.

Bước 4: CAF báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, Sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính …..

Nội dung dịch vụ kế toán trọn gói tại Thuận An tỉnh Bình Dương

 • Kiểm tra số liệu đầu kỳ 
 • Lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài 
 • Thu thập chứng từ đầu vào – đầu ra
 • Kiểm tra tính hợp lý-hợp lệ của các chứng từ
 • Lập tời khai thuế GTGT
 • Nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tiền thuế GTGT (nếu có)
 • Tư vấn thuế, kế toán cho doanh nghiệp.
 • Lập tờ khai tạm tính thuế TNCN, Thuế TNDN nộp cho cơ quan thuế quản lý
 • Hàng quý tính toán và tạm nộp thuế TNCN, thuế TNDN ( Nếu có ) 
 • Hạch toán kế toán.
 • Kiểm tra đối chiếu các hợp đồng mua bán, hóa đơn.
 • Lập báo cáo tài chính
 • quyết toán thuế TNDN cho doanh nghiệp, thuế TNCN
 • Cung cấp báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê, ngân hàng…
 • Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành báo cáo sử dụng cho các mục đích đấu thầu, hoặc huy động vốn từ các tổ chức tài chính. 

Trách nhiệm CAF khi cung cấp dịch vụ

 • Chịu trách nhiệm về số liệu kế toán.
 • Thay mặt doanh nghiệp nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN và làm việc với cơ quan thuế nếu cần.
 • Kiểm tra cân đối thuế, sổ sách để tư vấn cho doanh nghiệp.
 • Quyết toán thuế, nộp báo cáo tài chính cho các cơ qua thuế, thống kê, ngân hàng …

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói uy tín tại Thuận An tỉnh Bình Dương

 • Số liệu đảm bảo chính xác trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính Doanh Nghiệp.
 • Cung cấp dữ liệu nhanh chóng, tiện lợi, bảo mật.
 • Tối ưu hóa chi phí doanh nghiệp – Để doanh nghiệp tập trung vào công tác phát triển kinh doanh.
 • Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế, thống kê, ngân hàng …
 • Hỗ trợ tư vấn 24/7 tư vấn thuế – kế toán – kiểm toán bctc …

Sổ kế toán là gì và những vấn đề quan trọng

Sổ kế toán là một loại sổ sách được thiết kế khoa học và hợp lý, có mối quạn hệ mật thiết giữa các đối tượng được đề cập đến, dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu các chứng từ kế toán.

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán. Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 174/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kinh doanh, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Luật kế toán.

Doanh nghiệp cũng có thể xây dựng sổ kế toán dưới dạng những biểu mẫu, tuy nhiên những biểu mẫu này phải đảm bảo những nghiệp vụ kinh tế được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu, minh bạch và dễ đối chiếu trong quá trình kiểm soát sổ kế toán. Điều này phụ thuộc vào đặc điểm của Doanh nghiệp và các nghiệp vụ phát sinh để từ đó doanh nghiệp lựa chọn được một hình thức ghi chép sổ thống nhât và phù hợp.

Mở, ghi chép, sửa sổ sách kế toán theo quy định

Mở sổ kế toán là gì

Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán. Sổ kế toán có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước khi dùng sổ kế toán phải hoàn thiện các thủ tục sau:

Đối với sổ kế toán dạng quyển:

Trang đầu sổ phải ghi tõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.

Đối với sổ tờ rời:

Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm.

Ghi sổ kế toán

Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh.

Khoá sổ kế toán

Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra phải khoá sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Hiểu được tầm quan trọng của sổ kế toán đối với doanh nghiệp Công ty dịch vụ báo cáo thuế CAF tại Thuận An không ngừng nỗ lực để mang đến dịch vụ UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC.

Điều kiện thành phố Thuận An Phát triển

Thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương có diện tích tự nhiên 83,71 km2, nằm ở phía Nam của tỉnh Bình Dương; phía Đông giáp thành phố Dĩ An, phía Bắc giáp thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, phía Tây giáp quận 12, phía Nam giáp quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh;

Trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Thuận An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đã xây dựng Chiến khu Thuận An Hòa là một trong những căn cứ cách mạng lớn của tỉnh, là nơi tổ chức, chỉ huy, xây dựng và phát triển lực lượng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh góp phần quan trọng vào các thắng lợi của quân và dân ta trong chiến dịch Mậu Thân 1968, chiến dịch Nguyễn Huệ 1972 và nhất là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh

Trong những năm qua, thành phố Thuận An luôn là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế thị xã luôn ở mức cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 143,88 triệu đồng/người/năm.

Lĩnh vực kinh tế chuyển biến tích cực theo cơ cấu công nghiệp, dịch vụ- thương mại, nông nghiệp; năm 2018, tỷ lệ công nghiệp — xây dựng chiếm 79,48%,thương mại – dịch vụ — du lịch chiếm 20,44% và nông lâm nghiệp chiếm 0,08%.

Dịch vụ kế toán CAF chúc quý doanh nghiệp thành công vững bước trên con đường kinh doanh của mình.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN – DỊCH VỤ CHUYỂN GIÁ – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812