Làm kế toán công ty sản xuất

Các bút toán kế toán trong công ty sản xuất

Làm kế toán công ty sản xuất

Kế toán trong công ty sản xuất là làm gì? Có khó để làm kế toán trong một công ty sản xuất hay không? Làm thế nào để làm kế toán tốt nhất trong một Doanh Nghiệp sản xuất? …… Bài viết này công ty dịch vụ kế toán kiểm toán CAF sẽ giải đáp các thắc mắc này cho các bạn nhé. CAF luôn mong muốn mang đến những kiến thức hữu ích đến các bạn kế toán – kiểm toán độc lập.

Để làm trong bất kỳ công ty sản xuất về lĩnh vực già thì theo quan điểm cá nhân của mình các bạn cần phải tìm hiểu cơ bản về quy trình sản xuất của công ty để từ đó công tác kế toán của các bạn sẽ dễ dàng hơn.

Các bút toán kế toán trong công ty sản xuất

Các bút toán kế toán trong công ty sản xuất
Các bút toán kế toán trong công ty sản xuất

Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Khi mua nguyên liệu, vật liệu về nhập kho, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho và các chứng từ có liên quan phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu nhập kho:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (giá mua chưa có thuế GTGT).

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331).

Có các TK 111, 112, 141, 331,… (tổng giá thanh toán).

– Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị nguyên vật liệu bao gồm cả thuế GTGT.

>>> Xem thêm: Kế toán trong DN sản xuất nông, lâm nghiệp

Kế toán nguyên vật liệu trả lại cho người bán, khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán nhận được khi mua nguyên vật liệu:

– Trường hợp trả lại nguyên vật liệu cho người bán, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán.

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu.

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

Và bút toán

Nợ các TK 111, 112, 331,….

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (nếu NVL còn tồn kho).

Có các TK 621, 623, 627, 154 (nếu NVL đã xuất dùng cho sản xuất).

Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (nếu NVL đã xuất dùng cho hoạt động đầu tư xây dựng).

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu sản phẩm do NVL đó cấu thành đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ).

Có các TK 641, 642 (NVL dùng cho hoạt động bán hàng, quản lý).

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/ke-toan-doanh-nghiep-linh-vuc-khai-khoang/

Khi trả tiền cho người bán, nếu được hưởng chiết khấu thanh toán, thì khoản chiết khấu thanh toán thực tế được hưởng được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán.

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (chiết khấu thanh toán).

Đối với nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu

– Khi nhập khẩu nguyên vật liệu, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu.

Có TK 331 – Phải trả cho người bán.

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312) (nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu không được khấu trừ).

Có TK 3332- Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).

Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu).

Có TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường.

– Nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

Các chi phí về thu mua, bốc xếp, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về kho doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu.

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331).

Có các TK 111, 112, 141, 331,…

Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642,…

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu.

Mua nguyên vật liệu như: Sắt thép, que hàn ….. sử dụng ngay mà không nhập kho hạch toán như sau

Nợ Tk 621

Nợ Tk 133

Có Tk 111, 112, 331 ….

Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tạo nên sản phẩm

Nợ Tk 622

Có Tk 334

Hạch toán chi phí tiền điện, nước, khấu hao máy móc … trong công ty cơ khí

Nợ Tk 627

Nợ Tk 133

Có TK 111, 112, 331 …..

Cuối kỳ các bạn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm như sau

Nợ TK 154

Có TK 621, 622, 627 …

Các bạn xác định giá vốn

Nợ tài khoản 632

Có tài khoản 154.

Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ thu ngay bằng tiền mặt, kế toán ghi nhận doanh thu, ghi

Nợ TK 111 – Tiền mặt (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ mà chưa thu tiền kế toán ghi nhận doanh thu, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Khi nhận được tiền kế toán ghi:

Nếu thu bằng tiền mặt:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (tổng giá thanh toán)

Có TK 131 – Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán)

Nếu thu bằng tiền gửi ngân hàng:

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (tổng giá thanh toán)

Có TK 131 – Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán)

>>> Xem thêm: Kinh nghiệm kế toán DN trang trại nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản

Công việc của một kế toán trong công ty sản xuất là gì ?

Hạch toán theo dõi đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy, kho (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

Công việc của một kế toán trong công ty sản xuất là gì
Công việc của một kế toán trong công ty sản xuất là gì

Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản…

Mở sổ theo dõi TSCĐ, CCDC và khấu hao TSCĐ, CCDC

Theo dõi hàng hóa, nguyên vật liệu mua về, công nợ phải trả với nhà cung cấp.

Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng (giỏi kế toán)

Về việc quản lý kho trong công ty sản xuất

Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tồn kho thực tế, sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất so với sổ sách.

Chịu trách nhiệm về vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống mưa bão, thiên tai trong kho.

Tổ chức công tác sắp đặt kho, bảo quản tránh thất thoát, phân loại nguyên vật liệu hàng hóa theo tiêu chí: dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy.

Xây dựng quy trình quản lý Kho, đào tạo nhân viên kho theo quy trình.Thường xuyên giám sát, kiểm tra thủ kho trong việc bảo quản – nhập xuất vật tư – thành phẩm.

Kiến thức và kỹ năng cần có của kế toán trong công ty sản xuất

Kế toán sản xuất là một nghề chuyên nghiệp đòi hỏi nhiều kiến thức tổng hợp, song công việc chủ yếu là làm việc với các con số. Muốn làm tốt kế toán sản xuất, các bạn cần phải nắm chắc các chế độ kế toán, chuẩn mực và các nguyên tắc kế toán liên quan đến lĩnh vực này.

Các kiến thức thiết yếu để làm Kế toán sản xuất

Tính lương, hạch toán tiền lương cho bộ phận trực tiếp sản xuất

Cân đối nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ

Biết cách tập hợp chi phí phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm

Có thể lập báo cáo lãi lỗ chi tiết cho từng thành phẩm sản xuất và xuất bán. Và báo cáo hoạt động kinh doanh cho mảng sản xuất

Thông thạo cách tính giá thành sản phẩm.

Biết cách phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định phục vụ cho quá trình sản xuất

Có thể xây dựng quy trình định mức nguyên vật liệu

CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Xem thêm:

Công ty kiểm toán uy tín 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812