Nghị định 132 về giao dịch liên kết

Nghị định 132 về giao dịch liên kết

Nghị định 132 về giao dịch liên kết

Giao dịch liên kết là gì

Thế nào là giao dịch liên kết ? Quy định về giao dịch liên kết nghị định 132 ? Cách xác định giao dịch liên kết trong Doanh nghiệp như: DN vay tiền của nhau, vay tiền của Giám đốc có là giao dịch liên kết …? Cách lập hồ sơ xác định giá trong giao dịch liên kết? Cách lập báo cáo chuyển giá ? … Bài viết này công ty CAF sẽ chia sẻ chủ đề này.

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về giao dịch liên kết.
 • Luật doanh nghiệp năm 2020.

Quy định về Giao dịch liên kết mới nhất

Nghị định 132 về giao dịch liên kết
Nghị định 132 về giao dịch liên kết

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định yếu tố hình thành giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong xác định giá giao dịch liên kết, thủ tục kê khai; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh

Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại điều 5 Nghị định này.

Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế.

Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc áp dụng quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết.

Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:

a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

b) Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;

c) Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu và nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia;

Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

đ) Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai;

Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo

e) Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;

g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;

Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính

h) Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

i) Các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;

k) Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát, quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia;

l) Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này.

Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

CAF là đơn vị chuyên nghiệp nhiều năm cung cấp dịch vụ lập báo cáo chuyển giá, tư vấn chuyển giá uy tín với mong muốn mang đến dịch vụ uy tín – chuyên nghiệp – nhanh chóng – chính xác với phí dịch vụ chuyển giá tốt nhất.

Dịch vụ thế mạnh của CAF

 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá – tư vấn lập hồ sơ giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.
 • Dịch vụ hoàn thuế gtgt – tư vấn thuế.
 • Dịch vụ làm lại sổ sách kế toán.

Lý do chọn CAF cung cấp dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết, hồ sơ chuyển giá

 • Dịch vụ lập hồ sơ chuyển giá hoàn hảo.
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá được thực hiện bởi đội ngũ kiểm toán viên 10 năm  kinh nghiệm cung cấp dịch vụ Lập hồ sơ giao dịch liên kết.
 • CAF cam kết số liệu đảm bảo chính xác vì dịch vụ chúng tôi được cung cấp bởi các kiểm toán viên dày dạn kinh nghiệm dưới sự giám sát của ban giám đốc công ty CAF.
 • Tư vấn kế toán để tránh các sai xót trọng yếu.
 • Tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Tư vấn thuế, cập nhật những chính sách về thuế mới nhất để tránh các rủi ro về thuế sau này.
 • Tư vấn kế toán 24/7
 • Cung cấp báo cáo nhanh chóng, hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ vay, đấu thầu cho doanh nghiệp.
 • Phí dịch vụ tốt nhất.

CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ LẬP HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

Đ/C: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812.

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Dịch vụ tư vấn chuyển giá, Bảng giá dịch vụ lập báo cáo chuyển giá, phí chuyển giá, Lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, Giao dịch liên kết, transfer pricing.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812