Những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024

Những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024

Những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024

Quyết toán thuế cuối năm là gì? Những vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp? Thuế thu nhập cá nhân? khi thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cần lưu ý gì? Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm các tài liệu nào?  …. Cùng CAF-GLOBAL.COM tìm hiểu chi tiết nội dung này nhé.

Những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024
Những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024

Về hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Hồ sơ khai thuế là tờ khai thuế và các chứng từ, tài liệu liên quan làm căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế với ngân sách nhà nước do người nộp thuế lập và gửi đến cơ quan quản lý thuế bằng phương thức điện tử hoặc giấy.

Theo đó, doanh nghiệp nộp thuế phải khai tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục (nếu có) theo đúng mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục; nộp đầy đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Đối với một số loại giấy tờ trong hồ sơ khai thuế mà Bộ Tài chính không ban hành mẫu nhưng pháp luật có liên quan có quy định mẫu thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

(Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

>>> Xem thêm: Kinh nghiệm kiểm tra đối chiếu khi quyết toán thuế cập nhật năm 2024

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế phải khai quyết toán năm (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài; thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng).

>>> Xem thêm: Những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế doanh nghiệp xây dựng

Quyết toán thuế TNDN khi chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

Khi chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình (gọi chung là tổ chức lại doanh nghiệp), giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động; doanh nghiệp phải thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm xảy ra những sự kiện này.

>>> Xem thêm: Chi phí mua vé máy bay công tác và những vấn đề lưu ý về chi phí khi xác định thuế TNDN

Điều 2. Người nộp thuế – Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

  1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

c) Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;

d) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

đ) Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam;

b) Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú đó;

c) Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú;

d) Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812