Những việc kế toán cần làm khi công ty mới thành lập

nhung-viec-ke-toan-can-lam-khi-doanh-nghiep-moi-thanh-lap

Những việc kế toán cần thực hiện sau khi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh với sở kế hoạch và đầu tư ( đã được cấp giấy phép hoạt động ) bài viết hôm nay công ty dịch vụ kế toán CAF sẽ hướng dẫn các bạn nhé.

1. KÊ KHAI VÀ NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI  

Doanh nghiệp nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài theo các trường hợp sau đây:

♦  Công ty mới thành lập, chưa hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp nộp Tờ khai Lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày (bao gồm cả thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

♦   Công ty mới thành lập, đã phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp nộp Tờ khai Lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

♦   Công ty có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) ở cùng địa phương cấp tỉnh: Doanh nghiệp đồng thời nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho đơn vị phụ thuộc tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Công ty.

♦   Công ty có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) ở địa phương cấp tỉnh khác: đơn vị phụ thuộc phải thực hiện nộp Tờ khai Lệ phí môn bài cho đơn vị phụ thuộc tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị.

Nộp Lệ phí môn bài

♦   Nộp tiền Lệ phí môn bài cùng lúc với Tờ khai Lệ phí môn bài.

♦   Thời hạn nộp Tờ khai Lệ phí môn bài cũng là thời hạn nộp Lệ phí môn bài.

Mời các bạn xem thêm tại: Thuế môn bài năm 2019

Mời các bạn xem thêm tại: Lệ phí môn bài đối với VPDD năm 2019

2. LẬP HỒ SƠ THUẾ BAN ĐẦU

Trong vòng 10 ngày kể từ khi cấp MST, doanh nghiệp phải đăng ký hồ sơ thuế ban đầu tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Hồ sơ bao gồm:

♦   Tờ khai thuế môn bài và giấy nộp tiền thuế môn bài ( Có thể nộp qua mạng )

♦   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công chứng

♦   Giấy CMND người đại diện pháp luật công chứng

♦   Đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn

♦   Quyết định bổ nhiệm giám đốc

♦   Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

♦   Đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ

♦   Giấy ủy quyền ( Nếu không phải là đại diện pháp luật)

3. KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kỳ kê khai thuế GTGT

Điều 15, Thông tư 151/2014-TT-BTC ngày 10/10/2014 quy định:

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc kê khai thuế được thực hiện theo Quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề ( đủ 12 tháng) để thực hiện việc kê khai thuế theo quý hay tháng”.

Theo đó, Doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp Tờ khai thuế GTGT theo kỳ kê khai Quý ứng với tháng Doanh nghiệp được thành lập.

Phương pháp kê khai thuế GTGT

Trước đây, Doanh nghiệp mới thành lập phải gửi Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trường hợp không gửi mẫu 06/GTGT đến Cơ quan thuế thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Tuy nhiên, từ ngày 05/11/2017, theo thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017, Doanh nghiệp không phải nộp mẫu 06/GTGTcho Cơ quan Thuế mà tiến hành thực hiện như sau:

♦   Nếu Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến Cơ quan thuế tại Kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi Công ty được thành lập.

♦   Nếu Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến Cơ quan thuế tại Kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi Công ty được thành lập.

(Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT và 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính – đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

 4. HÓA ĐƠN

Trường hợp DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

♦   Tiến hành nộp hồ sơ đặt in hóa đơn tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
♦   Sau khi Cơ quan thuế thông báo Doanh nghiệp đủ điều kiện đặt in hóa đơn, Doanh nghiệp nộp Thông báo phát hành hóa đơn kèm Hóa đơn mẫu.

  • Trường hợp Công ty có các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mẫu hóa đơn của Công ty nhưng khai thuế GTGT riêng thì từng đơn vị phụ thuộc phải gửi Thông báo phát hành cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  • Trường hợp Công ty có các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mẫu hóa đơn của Công ty và Doanh nghiệp khai thuế GTGT cho đơn vị phụ thuộc thì đơn vị phụ thuộc không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

Trường hợp DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

♦   Doanh nghiệp phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp (không phải hóa đơn GTGT) tại Cơ quan thuế.

Những Doanh nghiệp mới thành lập phải lập Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn theo Quý (Mẫu BC26/AC), thời hạn chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên Quý sau.

5. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Những hóa đơn đầu vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) thì phải thanh toán bằng cách chuyển khoản (Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ  Tài Chính).

Doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng để đăng ký hình thức nộp thuế điện tử.

Vì vậy, Doanh nghiệp phải mở tài khoản Ngân hàng và thông báo lên Sở Kế hoạch và Đầu tư số tài khoản ngân hàng đó theo Mẫu Phụ lục II-1.

6. LAO ĐỘNG VÀ BHXH

♦   Khi ký hợp đồng với nhân viên, Doanh nghiệp phải đóng Bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.

♦   Doanh nghiệp phải làm thang bảng lương để nộp cho phòng Lao động Thương binh Xã hội.

♦   Sau đó làm thủ tục tham gia BHXH.

Công ty dịch vụ kế toán CAF chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812