Thuê dịch vụ kế toán tại Dĩ An Bình Dương

Thuê dịch vụ kế toán tại Dĩ An Bình Dương

Thuê dịch vụ kế toán tại Dĩ An Bình Dương

Công ty dịch vụ kế toán CAF là đơn vị chuyên nghiệp chuyên thực hiện dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương, dịch vụ kế toán tại Bình Dương, Dịch vụ kiểm toán bctc tại Dĩ An Bình Dương ….. Với phương châm uy tín – chất lượng – phí dịch vụ tốt nhất.

Dịch vụ kế toán trọn gói là gì, Thuê dịch vụ kế toán tại Dĩ An Bình Dương

Dịch vụ kế toán trọn gói là dịch vụ được cung cấp bởi công ty dịch vụ kế toán – kiểm toán chuyên nghiệp nhằm mục đích hoàn thiện công tác kế toán trong doanh nghiệp một cách chính xác – nhanh chóng – với chi phí dịch vụ tốt nhất.

Thuê dịch vụ kế toán tại Dĩ An Bình Dương
Thuê dịch vụ kế toán tại Dĩ An Bình Dương

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, Thuê dịch vụ kế toán tại Dĩ An Bình Dương

Dịch vụ được thực hiện bởi các kế toán viên nhiều năm cung cấp dịch vụ kế toán nên có những tư vấn chuyên môn hợp lý nhất với từng loại hình doanh nghiệp.

Số liệu kế toán được đảm bảo chính xác trong quá trình cung cấp dịch vụ

Số liệu, báo cáo tài chính và các loại báo cáo khác được cung cấp một cách nhanh chóng

Tối ưu chi phí quản lý cho doanh nghiệp, vì thay vì doanh nghiệp thuê kế toán trưởng và các kế toán viên thực hiện từng phần hành thì các bạn có thể sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói với chi phí tiết kiệm mà số liệu lại chính xác, Doanh nghiệp tập trung phát triển kinh doanh.

Nội dung kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN tại Dĩ An Bình Dương, Thuê dịch vụ kế toán tại Dĩ An Bình Dương

Lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế nếu có.

Lập bảng kê mua vào bán ra trong kỳ.

Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Nộp thuế GTGT ( nếu có ps ).

lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Nộp thuế TNCN, TNDN tạm tính nếu có.

>>> Xem thêm: Công ty dịch vụ kế toán tại Bình Dương

Nội dung lập sổ sách kế toán tại Dĩ An Bình Dương

Sổ kế toán

Sổ kế toán là một loại sổ sách được thiết kế khoa học và hợp lý, có mối quạn hệ mật thiết giữa các đối tượng được đề cập đến, dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu các chứng từ kế toán.

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán. Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 174/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kinh doanh, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Luật kế toán.

Doanh nghiệp cũng có thể xây dựng sổ kế toán dưới dạng những biểu mẫu, tuy nhiên những biểu mẫu này phải đảm bảo những nghiệp vụ kinh tế được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu, minh bạch và dễ đối chiếu trong quá trình kiểm soát sổ kế toán. Điều này phụ thuộc vào đặc điểm của Doanh nghiệp và các nghiệp vụ phát sinh để từ đó doanh nghiệp lựa chọn được một hình thức ghi chép sổ thống nhât và phù hợp.

>>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán tại Bình Dương

Mở, ghi chép, sửa sổ sách kế toán theo quy định mới nhất, Thuê dịch vụ kế toán tại Dĩ An Bình Dương

Mở sổ kế toán là gì

Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán. Sổ kế toán có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước khi dùng sổ kế toán phải hoàn thiện các thủ tục sau:

Đối với sổ kế toán dạng quyển:

Trang đầu sổ phải ghi tõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.

Đối với sổ tờ rời:

Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm.

>>> Xem thêm: Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Bình Dương

Nội dung ghi sổ kế toán, Thuê dịch vụ kế toán tại Dĩ An Bình Dương

Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh.

Khoá sổ kế toán, Thuê dịch vụ kế toán tại Dĩ An Bình Dương

Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra phải khoá sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Dĩ An tỉnh Bình Dương, Thuê dịch vụ kế toán tại Dĩ An Bình Dương

Tư vấn thuế

Tư vấn kế toán

Kiểm tra đối chiếu tờ khai thuế GTGT so với sổ sách kế toán

Đối chiếu giữa tờ khai thuế TNCN với sổ sách để có những điều chỉnh hợp lý

Đối chiếu số liệu quyết toán thuế TNDN với sổ sách kế toán để có những điều chỉnh kịp thời tránh tình trạng bị truy thu thuế

Rà soát sổ sách kế toán, kiểm tra phiếu thu phiếu chi và sắp xếp theo thứ tự

Kiểm tra và sắp xếp các hợp đồng kinh tế

In ấn bổ sung các sổ sách còn thiếu trong kỳ kế toán

Rà soát báo cáo tài chính và điều chỉnh những khoản mục chưa hợp lý

>>> Xem thêm: Công ty dịch vụ báo cáo thuế uy tín tại Bình Dương

Phí dịch vụ kế toán, Thuê dịch vụ kế toán tại Dĩ An Bình Dương

LOẠI HÌNH KINH DOANH SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN 1 QUÝ PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BÌNH DƯƠNG
Doanh nghiệp dịch vụ Không phát sinh 500.000
Từ 01 → 05 hóa đơn 1.500.000
Từ 06 → 10 hóa đơn 1.700.000
Từ 11 → 15 hóa đơn 1.900.000
Từ 16 → 20 hóa đơn 2.100.000
Trên 20 hóa đơn
LOẠI HÌNH KINH DOANH SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN 1 QUÝ PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ
Doanh nghiệp thương mại Không phát sinh 500.000
Từ 01 → 05 hóa đơn 1.600.000
Từ 06 → 10 hóa đơn 1.900.000
Từ 11 → 15 hóa đơn 2.200.000
Từ 16 → 20 hóa đơn 2.600.000
Trên 20 hóa đơn
LOẠI HÌNH KINH DOANH SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN 1 QUÝ PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Doanh nghiệp Sản Xuất và Xây Dựng Không phát sinh 500.000
Từ 01 → 05 hóa đơn 1.800.000
Từ 06 → 10 hóa đơn 2.000.000
Từ 11 → 15 hóa đơn 2.400.000
Từ 16 → 20 hóa đơn 2.900.000
Trên 20 hóa đơn
Trên 20 hóa đơn

Bảng giá dịch vụ kế toán trên giúp khách hàng tham khảo vì Dịch vụ kế toán CAF sẽ căn cứ vào quy mô, số liệu, loại hình doanh nghiệp và yêu cầu từ phía doanh nghiệp….. Kế toán CAF sẽ có báo giá cụ thể.

Lý do chọn công ty dịch vụ kế toán CAF cung cấp dịch vụ

Đội ngũ kế toán viên nhiều kinh nghiệm trong nghề

Hỗ trợ dịch vụ 24/7

Chịu trách nhiệm về số liệu cung cấp cho doanh nghiệp

Thay mặt doanh nghiệp hỗ trợ quyết toán thuế

Cung cấp số liệu, báo cáo tài chính nhanh chóng kịp thời

>>> Xem thêm: Công ty dịch vụ kế toán tại Bình Dương

Dịch vụ thế mạnh của Kế toán CAF tại Dĩ An Bình Dương

 1. Dịch vụ làm báo cáo thuế tại Dĩ An tỉnh Bình Dương
 2. Dịch vụ thành lập công ty tại Dĩ An tỉnh Bình Dương
 3. Dịch vụ kế toán trọn gói tại TP Dĩ An tỉnh Bình Dương
 4. Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại TP Dĩ An tỉnh Bình Dương.
 5. Dịch vụ kiểm toán tại Bình Dương.
 6. Dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn kế toán tại Bình Dương
 7. Dịch vụ lập báo cáo chuyển giá tại Bình Dương
 8. Dịch vụ tư vấn chuyển giá tại Bình Dương
 9. Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản tại Dĩ An Bình Dương.
 10. Dịch vụ hoàn thuế gtgt tại Dĩ An tỉnh Bình Dương.
 11. Dịch vụ tư vấn đầu tư tại TP Dĩ An tỉnh Bình Dương.

Tiềm năng phát triển kinh tế tại TP Dĩ An tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Dương được biết đến là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế mạnh ở khu vực phía Nam. Không chỉ thế, Bình Dương còn được biết đến là vùng đất có bề dày về lịch sử, văn hóa truyền thống.

Những di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắn g cảnh đã được xếp hạng, công nhận trong thời gian qua, cùng với đó là những làng nghề truyền thống, những lễ hội dân gian, những khu, điểm du lịch mới được đầu tư, phát triển sau này… là những tiềm năng du lịch mà Bình Dương đang sẵn có. Tất cả đã tạo nên một hình ảnh mang dấu ấn riêng của Bình Dương và đang hứa hẹn một sự bứt phá mạnh mẽ về phát triển du lịch trong tương lai…

Nhiều tiềm năng

Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, có vị trí địa lý tiếp giáp với nhiều tỉnh, thành (phía đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía tây giáp tỉnh Tây Ninh và một phần TP.Hồ Chí Minh, phía nam giáp TP.Hồ Chí Minh và một phần tỉnh Đồng Nai).

Sự thuận lợi về vị trí địa lý cùng với chủ trương mời gọi đầu tư hấp dẫn của tỉnh, từ nhiều năm qua, Bình Dương đã được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn gắn bó để phát triển. Nhiều khu, cụm công nghiệp với hàng ngàn công ty, xí nghiệp đã dần hình thành trên địa bàn, Bình Dương trở thành môi trường kinh tế năng động, phát triển mạnh về công nghiệp. Đây được xem là tiền đề thúc đẩy ngành dịch vụ của tỉnh ngày càng phát triển, trong đó có du lịch.

CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Kế toán, dịch vụ kế toán, Công ty dịch vụ kế toán uy tín tại Bình Dương, Công ty dịch vụ báo cáo thuế tại tỉnh Bình Dương, Kiểm toán báo cáo tài chính tại Dĩ An tỉnh Bình Dương, Phí kiểm toán độc lập tại DĨ An tỉnh Bình Dương.

Công ty dịch vụ báo cáo thuế tại Dĩ An Bình Dương

Công ty dịch vụ kế toán tại Dĩ An Bình Dương

Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812