Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty chăn nuôi trồng trọt

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty chăn nuôi trồng trọt

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty chăn nuôi trồng trọt

Ngành chăn nuôi và nuôi trồng ngày nay phát triển mạnh mẽ và được hỗ trợ phát triển theo hướng hiện đại, vậy những công ty chăn nuôi trồng trọt có được ưu đãi gì về thuế giá trị gia tăng hay không? Công ty chăn nuôi có được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? … Hãy cùng Caf-global.com tìm hiểu chi tiết về nội dung này nhé.

>>> Xem thêm: Cách hạch toán kế toán và kinh nghiệm làm kế toán trong công ty chăn nuôi nuôi trồng

Ngành chăn nuôi ở nước ta

Ngành nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng đã góp phần rất quan trọng trong việc giữ ổn định nền kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát trong thời gian qua. Dù đại dịch Covid-19 và xung đột giữa Nga – Ukraine khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, đẩy giá lương thực cũng như thực phẩm trên thế giới tăng cao.

Tháng 10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã Phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030. Chiến lược này có mục tiêu phát huy lợi thế của các sinh thái phát triển ngành chăn nuôi toàn diện và thích nghi với biến đổi khí hậu gắn với phát triển các chuỗi giá trị. Giúp nâng cao giá trị gia tăng, đảm đảm an toàn sinh học và thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, đồng thời tạo việc làm cho lao đồng và tăng nguồn thu nhập cho người dân.

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty chăn nuôi trồng trọt
Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty chăn nuôi trồng trọt

Chiến lược này đặt ra yêu cầu cho ngành chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo công nghệ 4.0. Mục đích đẩy mạnh mô hình chăn nuôi hữu cơ và chuyển đổi chăn nuôi truyền thống theo hướng sản xuất sản phẩm chất lượng cao và an toàn. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu và ứng dụng có chọn lọc các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới.

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, Internet, trí tuệ nhân tạo… người nông dân, doanh nghiệp chăn nuôi cần ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý. Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện 5 đề án mà “Chiến lược” đã ban hành.

Đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi tổ chức sản xuất theo hướng 3 chung (sản xuất chung quy trình, mua chung vật tư, chung tay bán hàng) và nhanh chóng triển khai liên kết với nhiều doanh nghiệp để tạo chuỗi sản xuất khéo kín.

>>> Xem thêm: Cách hạch toán các bút toán giảm thuế miễn thuế mới nhất năm 2024

Theo khoản 3 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định cụ thể như sau:

“Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và không áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) đối với các khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.”

Như vậy, thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Giá trị thuần có thể thực hiện được

Những dự án đầu tư mới nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo khoản 5 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về những dự án đầu tư mới sau đây được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

“Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

– Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.

– Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

c) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

d) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại.”

Hoạt động chăn nuôi, trồng trọt áp dụng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bao nhiêu % trong bao nhiêu năm?

Căn cứ theo Điều 15 Nghị định 218/2013NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 14 và khoản 15 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định về thuế suất ưu đãi, cụ thể như sau:

“Điều 15. Thuế suất ưu đãi

Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

e) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 (mười hai nghìn) tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật Công nghệ cao, Luật Khoa học và công nghệ, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 5 năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

3a. Áp dụng thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

5a. Dự án quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này được kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi nhưng không quá 15 năm nếu đáp ứng một trong các tiêu chí:

– Sản xuất sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh toàn cầu, doanh thu đạt trên 20.000 tỷ đồng/năm chậm nhất sau năm năm kể từ khi có doanh thu từ dự án đầu tư;

– Sử dụng thường xuyên trên 6.000 lao động được xác định theo quy định của pháp luật về lao động;

– Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế kỹ thuật, bao gồm: Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga, năng lượng mới, năng lượng sạch, công nghiệp tiết kiệm năng lượng, dự án lọc hóa dầu.

Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điểm này theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

Từ quy định trên có thể thấy rằng, đối với hoạt động chăn nuôi trồng trọt của doanh nghiệp thì áp dụng thuế suất 15% trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Còn việc có được kéo thêm thời gian áp dụng hay không chỉ có quy định đối với dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 (mười hai nghìn) tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật Công nghệ cao, Luật Khoa học và công nghệ, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 5 năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Công ty dịch vụ kế toán kiểm toán uy tín

CAF-GLOBAL.COM hiện nay là một trong những công ty cung cấp dịch vụ Kế Toán, Tư Vấn Thuế, Tư vấn tài chính và tư vấn quản lý, dịch vụ kiểm toán độc lập; dịch vụ kiểm toán nội bộ; dịch vụ kiểm đếm hàng tồn kho … có chất lượng dịch vụ tốt và là nhà cung cấp dịch vụ lớn uy tín ở Việt Nam, với lượng khách hàng đa dạng.

Dịch vụ CAF

  1. Dich vu ke toan thue tron goi gia re quan 1 Tp Hcm
  2. Dịch vụ kế toán thuế tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh Uy tín
  3. dich vu ke toan bao cao thue quan 7HCM
  4. Dịch vụ thành lập công ty. 
  5. Dịch vụ kiểm toán bao cao tai chinh. 
  6. Dịch vụ lập báo cáo chuyển giá. 

Kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812