Trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Những trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định, việc tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải xét đến các trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Các quy định này được đặt ra nhằm bảo vệ những doanh nghiệp yếu thế trong việc tạo ra thu nhập hay mục đích nhân đạo, xã hội. Bài viết dưới đây Caf-global.com sẽ nêu rõ các trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thu nhập liên quan đến nông, lâm, ngư nghiệp

  • Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã.
  • Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế  xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
  • Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.
  • Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm từ 30% trở lên.

Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông, thủy sản KHÔNG THUỘC tiêu chuẩn chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp cũng được tính là loại hình miễn thuế trong thu nhập doanh nghiệp, bao gồm: Thu nhập từ dịch vụ tưới, tiêu nước; cày, bừa đất, nạo vét kênh, mương nội đồng; dịch vụ phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

Thu nhập liên quan đến phát triển khoa học công nghệ

Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ. Loại hình này được miễn thuế trong thời gian thực hiện hợp đồng và tối đa không quá 3 năm kể từ ngày bắt đầu có doanh thu từ việc đó. 

Thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ được miễn thuế tối đa không quá 5 năm kể từ ngày có doanh thu từ bán sản phẩm; thu nhập từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm trong thời gian sản xuất thử nghiệm theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ doanh nghiệp sử dụng lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên mà là người khuyết tật, người tái hòa nhập cộng đồng sau khi cai nghiện, người không may nhiễm HIV/AIDS đều được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều kiện về quy mô: Doanh nghiệp được miễn thuế quy định tại doanh nghiệp có số lao động bình quân trong năm từ 20 người trở lên, không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh bất động sản.

Thu nhập từ dạy nghề cho nhóm người yếu thế trong xã hội

Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật. Ngoài ra, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang và sau cai nghiện, người không may nhiễm HIV/AIDS cũng là các đối tượng nằm trong danh sách.

Trường hợp cơ sở dạy nghề có cả các đối tượng khác thì phần thu nhập miễn thuế được xác định theo tỉ lệ giữa số người được nêu trên so với tổng số người học của cơ sở đó.

Thu nhập từ hoạt động góp vốn

Thu nhập được chia từ việc góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết các hoạt động kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết đang được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Chương IV Nghị định này.

Khoản tài trợ phục vụ xã hội

Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nào nhận khoản tài trợ và sử dụng nó không đúng mục đích thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh.

Tổ chức nhận tài trợ là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam về kế toán thống kê.

Thu nhập từ một số hoạt động tín dụng và quỹ tài chính

Thu nhập từ việc thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước giao phó của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong các hoạt động như sau cũng coi là loại hình miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể:

Tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu;

Thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội;

Thu nhập của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có nhiệm vụ quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

Thu nhập từ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của các quỹ tài chính Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc quyết định được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Các thu nhập khác

Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác (bao gồm cả Văn phòng giám định tư pháp) để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về giáo dục – đào tạo, y tế và về lĩnh vực xã hội hóa khác; phân thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã.

Thu nhập của văn phòng thừa phát lại trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (có tên viết tắt là CERs) lần đầu của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải. Các lần chuyển nhượng tiếp theo phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Bài viết liên quan:

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Dịch vụ kiểm toán uy tín tại Bình Dương

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Long An

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Bình Dương 

Dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Bảng giá kiểm toán tại Bình Dương

Bảng giá dịch vụ kiểm toán

Kiểm toán độc lập chuyên nghiệp

Tags: Dịch vụ kiểm toán BCTC, Dịch vụ kiểm toán, Công ty kiểm toán uy tín, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập công ty, Bang gia dich vu kiem toan, Bảng giá dịch vụ kiểm toán, Bảng giá kiểm toán độc lập, Phi kiem toan doc lap, Phí kiểm toán. Phi kiem toan, Dịch vụ hỗ trợ quyết toán thuế, Trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812