Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu

Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu

Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu

Công ty bạn tham gia đấu thầu có cần thiết phải cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán để tham gia đấu thầu hay Không?

Doanh nghiệp bạn đang chuẩn bị tham gia một dự án lớn và cần phải kiểm toán báo cáo tài chính để đấu thầu? Bạn gặp khó khăn trong công tác tìm kiếm một công ty kiểm toán độc lập?

Bạn muốn tìm hiểu về nội dung dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính để đấu thầu? Công ty kiểm toán nào cung cấp dịch vụ kiểm toán đấu thầu với chi phí hợp lý nhất?

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính uy tín

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ gì trước khi kiểm toán bctc để đấu thầu? Những lưu ý khi doanh nghiệp tham gia đấu thầu dự án nào đó? … Bài viết này công ty CAF sẽ chia sẻ về chủ đề báo cáo tài chính được kiểm toán cho mục đích đấu thầu chi tiết nhất.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu
Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu

Dịch vụ kiểm toán đấu thầu được cung cấp nhằm giảm thiểu các rủi ro cho các quý doanh nghiệp, công ty khi tham gia dự thầu. Giúp cho báo cáo tài chính của đơn vị tham gia đấu thầu có tính minh bạch và trung thực hơn.

Cơ sở pháp lý 

 • Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội, số 67/2011/QH12.
 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam.
 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
 • Quyết định 480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 • Thông tư 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán.
 • Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.
 • Thông tư 56/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

Dịch vụ kiểm toán đấu thầu là gì, Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu

Báo cáo tài chính để dự thầu là một trong những yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp, hiểu được tầm quan trọng đó công ty chúng tôi với đội ngũ các kiểm toán viên – kỹ sư xây dựng nhiều năm kinh nghiệm không ngừng nỗ lực để hoàn hiện quy trình chuyên nghiệp nhất để mang đến dịch vụ kiểm toán bctc để doanh nghiệp đấu thầu tốt nhất – với mức phí kiểm toán báo cáo tài chính để đấu thầu với phí hợp lý nhất hiện nay.

Dịch vụ thế mạnh của CAF:

 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản.
 • Dịch vụ kiểm toán để bổ sung hồ sơ vay ngân hàng và các tổ chức khác.
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá.
 • Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng.
 • Kiểm toán bctc cho mục đích đấu thầu.

Dịch vụ kiểm toán đấu thầu ? Và những lưu ý, Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu

Kiểm toán đấu thầu là một dịch vụ được cung cấp bởi một Công ty Kiểm toán độc lập có chức năng kiểm toán đấu thầu, kiểm toán báo cáo tài chính theo luật kiểm toán độc lập … Công ty bạn hiện có nhu cầu kiểm toán đấu thầu cho dự án, công trình hoặc cần kiểm toán Báo cáo tài chính để dự thầu một công trình hay dịch vụ nào đó hãy liên hệ ngay với CAF để được các kiểm toán viên chuyên nghiệp hỗ trợ nhanh chóng – chính xác.

Hồ sơ đấu thầu xây dựng là gì?

Hồ sơ đấu thầu xây dựng, căn cứ theo quy định tại khoản 31 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, được hiểu là toàn bộ tài liệu được nộp cho bên mời thầu do nhà thầu chuẩn bị, lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Các loại hồ sơ cần có trong hồ sơ đấu thầu xây dựng

Cụ thể về các tài liệu cần có trong hồ sơ đấu thầu xây dựng được quy định trong Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về việc đấu thầu khác không có điều luật nào quy định cụ thể về các tài liệu hay số lượng tài liệu trong hồ sơ đấu thầu.

Tuy nhiên, như đã xác định tại khái niệm thì hồ sơ đấu thầu được lập theo yêu cầu thể hiện trong hồ sơ mời thầu. Đồng thời, theo quy định tại khoản 29 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 thì hồ sơ đấu thầu xây dựng là toàn bộ tài liệu sử dụng cho các hình thức đấu thầu (Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) mà trong đó nêu rõ các nội dung, các yêu cầu cho một dự án hoặc một gói thầu. Đây là cơ sở, là căn cứ để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ tham gia đấu thầu gói thầu này.

Do vậy

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về việc đánh giá hồ sơ thầu xây dựng, các quy định khác quy định của Luật đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn có liên quan đến hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, có thể xác định, hồ sơ đấu thầu xây dựng được lập sẽ gồm có các giấy tờ cơ bản theo yêu cầu của từng gói thầu trong các lĩnh vực khác nhau.

Đối với các gói thầu xây lắp

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và hướng dẫn về việc lập hồ sơ đấu thầu xây lắp theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT thì có thể xác định các giấy tờ cần có trong hồ sơ dự thầu mà nhà thầu cần chuẩn bị gồm:

 • Đơn dự thầu (theo mẫu)
 • Thỏa thuận liên danh, nếu đây là trường hợp nhà thầu liên danh.
 • Bảo đảm dự thầu.
 • Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
 • Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người sẽ ký vào đơn dự thầu.
 • Các tài liệu, chứng cứ để chứng minh năng lực cũng như kinh nghiệm của nhà thầu.
 • Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu.
 • Đề xuất về giá và các bảng biểu.
 • Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bảng dữ liệu đấu thầu.

Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa

Quy định về các tài liệu cần thiết trong hồ sơ đấu thầu được xác định theo nội dung yêu cầu trong hồ sơ mời thầu của gói thầu về mua sắm hàng hóa. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, thì các tài liệu cần có trong hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa cũng được thực hiện như gói thầu xây lắp được phân tích ở trên.

Đối với gói thầu về dịch vụ tư vấn

Căn cứ vào nội dung hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, và yêu cầu trong hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa được quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT thì có thể xác định, hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm: hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính. Trong đó:

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gồm:

 • Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
 • Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.
 • Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu của nhà thầu.
 • Đơn dự thầu (mẫu 01 Phần thứ 2 Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT).
 • Giấy ủy quyền nếu trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho người khác tham gia đấu thầu.
 • Văn bản thỏa thuận liên danh, nếu nhà thầu tham gia dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh.
 • Văn bản về Cơ cấu, tổ chức, kinh nghiệm của nhà thầu.
 • Giải pháp và phương pháp luận tổng quát để thực hiện dịch vụ tư vấn do nhà thầu đề xuất.
 • Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn trong gói thầu này.
 • Lý lịch của những chuyên gia tư vấn tham gia vào gói thầu này.
 • Văn bản xác định tiến độ thực hiện công việc.
 • Nội dung khác được nêu tại Bảng dữ liệu đấu thầu.

Về hồ sơ đề xuất tài chính, gồm các giấy tờ:

 • Đơn dự thầu (mẫu số 10A, hoặc 10B Phần thứ ba, Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT).
 • Văn bản tổng hợp chi phí thực hiện gói thầu.
 • Thù lao cho chuyên gia tư vấn tham gia vào gói thầu.
 • Nội dung bảng phân tích các chi phí thù lao cho chuyên gia.
 • Chi phí khác cho chuyên gia.

Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Đối với các loại hình dự án này, nhà thầu sẽ chuẩn bị hồ sơ đấu thầu theo nội dung quy định cụ thể của hồ sơ mời thầu, tuy nhiên, căn cứ theo Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT, hồ sơ dự thầu sẽ bao gồm Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính. Trong đó:

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật:

Trong hồ sơ này sẽ bao gồm tất cả những hồ sơ tài chính, pháp lý, năng lực và kinh nghiệm cũng như đề xuất của nhà đầu tư trên cơ sở xác định những tiêu chí của hồ sơ mời thầu, cụ thể gồm:

 • Đơn dự thầu.
 • Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu.
 • Giấy ủy quyền (nếu cần thiết).
 • Thỏa thuận liên danh (nếu có sự thay đổi liên danh).
 • Bảo đảm dự thầu.
 • Các tài liệu cập nhật, xác định năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư.
 • Đề xuất kỹ thuật.
 • Hồ sơ đề xuất tài chính, gồm các giấy tờ chủ yếu như:
 • Đơn dự thầu.
 • Đề xuất về tài chính đối với gói thầu.
 • Bảng biểu thông tin hồ sơ dự thầu.

Mục đích chính của dịch vụ Kiểm toán đấu thầu là gì, Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu

 • Thông qua báo cáo kiểm toán đấu thầusẽ xác lập tiêu chuẩn giúp đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu tham gia đấu thầu.
 • Xác định gói thầu và các bên tham gia đấu thầu có đủ năng lực tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu thầu hay không.
 • Kiểm toán đấu thầunhằm kiểm tra độ trung thực và tính minh bạch và khả năng của công ty dự thầu.

Công ty nào phải kiểm toán đấu thầu? Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu

 • Những doanh nghiệp có sử dụng vốn đầu tư của nước ngoài.
 • Các tổ chức tín dụng hoạt động theo Luật của tổ chức tín dụng.
 • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm và môi giới bảo hiểm.
 • Công ty hoặc tổ chức phát hành kinh doanh chứng khoán.
 • Doanh nghiệp nhà nước, loại trừ các doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước do chính phủ quy định.
 • Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.
 • Ngoài ra các doanh nghiệp còn sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập cho nhiều mục đích khác nhau như: Kiểm toán nội bộ nhằm soát xét – đưa ra các phương án khắc phục kịp thời, kiểm toán nhằm mục đích bổ sung hồ sơ vay ngân hàng.

Quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu

Bước 1: Công ty CAF tư vấn cho doanh nghiệp và trao đổi về nội dung dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính để đấu thầu.

Bước 2: CAF thu thập hồ sơ cần kiểm toán báo cáo tài chính.

Bước 3: CAF kiểm toán tại đơn vị doanh nghiệp, thu thập các hồ sơ kiểm toán theo quy định.

Bước 4: Phát hành bảng dự thảo báo cáo kiểm toán.

Bước 5: Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.

Cần chuẩn bị gì trước khi kiểm toán bctc đấu thầu

 • Sổ nhật ký chung của năm tài chính kiểm toán
 • Sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản
 • Bảng phân bổ, trích khấu hao tài sản cố định
 • Sổ phụ ngân hang, thư xác nhận số dư ngân hang
 • Biên bản đối chiếu công nợ 131, 331, và thư xác nhận cuối kỳ
 • Tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Quyết toán thuế TNDN, TNCN
 • Hợp đồng lao động, bảng lương, thoả ước lao động tập thể, quy chế lương ….
 • Hợp đồng mua bán hang hoá, dịch vụ
 • Hoá đơn mua – bán hang hoá.
 • Báo cáo tài chính
 • Sổ sách kế toán đã in

Lợi ích từ dịch vụ kiểm toán đấu thầu

Đánh giá và nhận định những rủi ro có thể xảy ra đối với các bên sử dụng báo cáo, Báo cáo kiểm toán phản ánh trung thực và lợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính.

Trong đấu thầu có khả năng xảy ra rất nhiều rủi ro, thất thoát tài chính từ cả phía đấu thầu lẫn phía nhận đấu thầu. Dịch vụ kiểm toán đấu thầu sẽ đưa ra một cái nhìn khách quan, tổng thể nhất giúp doanh nghiệp nhìn ra những lỗ hổng, điểm thiếu sót và nhận định những rủi ro có thể xảy ra.

Qua đó doanh nghiệp sẽ có những phương hướng khắc phục kịp thời, đảm bảo tính ổn định của dòng chảy tài chính doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu.

Làm lành mạnh hóa hoạt động đấu thầu, Môi trường đầu tư tốt giúp thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Bởi thực tế những doanh nghiệp còn non yếu trong đấu thầu thường chỉ chú trọng vào giá cả. Điều đó sẽ  dẫn tới chất lượng dịch vụ không bảo đảm vì có nhà thầu chỉ tính đến điểm hòa vốn. Kiểm toán đấu thầu sẽ giúp ty tư vấn kiểm toán với báo cáo tài chính cụ thể mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu

Doanh nghiệp Bảng giá dịch vụ kiểm toán
Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn 9.000.000
Doanh nghiệp Sản xuất và Gia công 12.000.000
Doanh nghiệp xây dựng 14.000.000

Những yếu tốt làm căn cứ để báo giá dịch vụ kiểm toán, Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu

 • Phí dịch vụ phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp
 • Đặc thù hoạt động của doanh nghiệp.
 • Yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

Cam kết khi cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính đấu thầu, Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu

Ngày nay nhiều doanh nghiệp phát triển từ đó các ngành dịch vụ cung phát triển mạnh mẽ nhưng để doanh nghiệp chọn một đơn vị dịch vụ cung cấp dịch vụ kiểm toán uy tín cũng gặp nhiều khó khăn, CAF sẽ đưa ra một số tiêu chí khi cung cấp dịch vụ kiểm toán đấu thầu như sau:

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CHẤT LƯỢNG: CAF với kinh nghiệm hơn 10 năm cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán độc lập, dịch vụ tư vấn chuyển giá, dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết… với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi không ngừng nâng cao và cập nhật kiến thức để mang đến dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.

CUNG CẤP DỊCH VỤ TẬN TÂM:

 CAF được thành lập bởi những kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm, mọi nhân sự kế toán của chúng tôi được đào tạo nghiệp vụ tốt nhất và liên tục được cập nhật kiến thức mới nhằm mục đích mang đến dịch vụ kiểm toán độc lập tại chất lượng nhất đến với khách hang bằng tất cả cái tâm của người cung cấp dịch vụ.

ĐẢM BẢO: Tất cả số liệu, Báo cáo tài chính và dịch vụ mà CAF cung cấp cho khách hang luôn được đảm bảo chính xác và chúng tôi chịu trách nhiệm về dịch vụ CAF cung cấp.

NHANH CHÓNG và CHÍNH XÁC: Số liệu kiểm toán rất quan trọng trong quá trình quản trị doanh nghiệp, hiểu được điều đó CAF áp dụng công nghệ mới nhất vào quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán bctc đến với khách hang nhanh chóng và chính xác nhất.

PHÍ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỂ ĐẤU THẦU TỐT NHẤT: CAF cung cấp dịch vụ với chất lượng và giá hợp lý nhất để doanh nghiệp tối ưu chi phí tập trung phát triển kinh doanh.

Lý do chọn CAF cung cấp dịch vụ kiểm toán

 • Dịch vụ kiểm toán được thực hiện bởi đội ngũ kiểm toán viên 10 năm  kinh nghiệm cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trên khắp cả nước cho hơn 1000 doanh nghiệp.
 • CAF cam kết số liệu đảm bảo chính xác vì dịch vụ chúng tôi được cung cấp bởi các kiểm toán viên dày dạn kinh nghiệm dưới sự giám sát của ban giám đốc công ty CAF
 • Tư vấn kế toán để tránh các sai xót trọng yếu.
 • Tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Tư vấn thuế, cập nhật những chính sách về thuế mới nhất để tránh các rủi ro về thuế sau này.
 • Tư vấn kế toán 24/7.
 • Cung cấp báo cáo nhanh chóng, hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ vay, đấu thầu cho doanh nghiệp.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi. 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính để đấu thầu, hồ sơ đấu thầu, đấu thầu, Có cần phải kiểm toán báo cáo tài chính khi tham gia đấu thầu, Những lưu ý khi tham gia đấu thầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812