Bảng giá kiểm toán tại Bình Dương

Bảng giá kiểm toán tại Bình Dương

Bảng giá kiểm toán tại Bình Dương

Dịch vụ kiểm toán tại tỉnh Bình Dương

CAF được thành lập bởi các kiểm toán viên độc lập trên 10 năm cung cấp dịch vụ cho hơn 1.000 Doanh Nghiệp trên cả nước, CAF là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ báo cáo thuế tại Bình Dương, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ chuyển giá, dịch vụ kiểm toán tại Bình Dương nhiều năm với phương châm uy tín – chất lượng – Bảo mật – tối ưu chi phí cho doanh nghiệp..

Dịch vụ kiểm toán tại Bình Dương là dịch vụ thế mạnh của công ty CAF, Chúng tôi không ngừng nỗ lực để luôn là người bạn đồng hành của các doanh nghiệp cùng phát triển trên mọi chặng đường phía trước.

Dịch vụ kiểm toán là gì?

Kiểm toán được hiểu là kiểm tra, xác minh tính trung thực của những báo cáo tài chính được cung cấp từ hoạt động kế toán. Từ đây, kiểm toán sẽ cung cấp những thông tin chính xác nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp mà bạn đang làm việc.

Bảng giá kiểm toán tại Bình Dương
Bảng giá kiểm toán tại Bình Dương

Kiểm toán là quá trình thu thập, phân tích, đánh giá tất cả các thông tin, tài liệu xung quanh đến tài chính. Mà những thông tin, tài liệu đó được cung cấp bởi kế toán. Sau đó dựa trên các chuẩn mực kế – kiểm toán được thiết lập, tiến hành xác định và báo cáo về mức độ phù hợp giữa thông tin được kiểm tra với các chuẩn mực ấy.

Những công ty nào phải kiểm toán độc lập tại tỉnh Bình Dương? Bảng giá kiểm toán tại Bình Dương

Căn cứ vào điều 15 của nghị định 17/2012/NĐ- CP Các doanh nghiệp trước khi nộp BCTC yêu cầu phải có báo cáo kiểm toán độc lập bao gồm:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng. Bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Các doanh nghiệp phải kiểm toán báo cáo tài chính tại Bình Dương

Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước. Trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành. Và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính. Phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

Các doanh nghiệp kinh doanh mua bán Bất động sản có sự thay đổi về nguồn vốn kinh doanh. Thì cần phải kiểm toán BCTC năm có sự thay đổi về nguồn vốn kinh doanh đó.

Cần chuẩn bị những gì khi kiểm toán bctc ở tỉnh Bình Dương

 • Sổ nhật ký chung của năm tài chính kiểm toán
 • Sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản
 • Bảng phân bổ, trích khấu hao tài sản cố định
 • Sổ phụ ngân hang, thư xác nhận số dư ngân hang
 • Biên bản đối chiếu công nợ 131, 331, và thư xác nhận cuối kỳ
 • Tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Quyết toán thuế TNDN, TNCN
 • Hợp đồng lao động, bảng lương, thoả ước lao động tập thể, quy chế lương ….
 • Hợp đồng mua bán hang hoá, dịch vụ
 • Hoá đơn mua – bán hang hoá.
 • Báo cáo tài chính
 • Sổ sách kế toán đã in

Nội dung dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Bình Dương

 • Kiểm toán / Soát xét báo cáo tài chính  theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, theo chuẩn mực kiểm toán Quốc Tế, kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp/hợp nhất.
 • Kiểm toán vốn góp của Chủ đầu tư và tình hình sử dụng vốn.
 • Kiểm toán/ soát xét với vai trò giám định tài chính độc lập theo yêu cầu cơ quan nhà nước.
 • Kiểm toán hoạt động.
 • Kiểm toán / soát xét việc tuân thủ pháp luật.
 • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án/công trình hoàn chỉnh.
 • Kiểm toán cho các mục đích khác theo yêu cầu của khách hàng.
 • Kiểm toán theo luật định, kiểm toán thông tin tài chính tương lai và các dịch vụ đảm bảo khác.

Dịch vụ thế mạnh CAF tại Bình Dương

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Dịch vụ kế toán tại Bình Dương.

Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Bình Dương.

Dịch vụ kiểm toán XDCB tại Bình Dương.

Dịch vụ quyết toán thuế tại Bình Dương.

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán tại tỉnh Bình Dương.

Dịch vụ tư vấn chuyển giá.

Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín tại Bình Dương.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại tỉnh Bình Dương

Doanh nghiệp Bảng giá dịch vụ kiểm toán
Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn 12.000.000
Doanh nghiệp Sản xuất và Gia công 17.000.000
Doanh nghiệp xây dựng 22.000.000

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Bình Dương

 • Nhằm cung cấp số liệu trung thực – hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu cho các bên sử dụng báo cáo.
 • Điều chỉnh số liệu kịp thời để tránh những hậu quả sau này như bị truy thu thuế, phạt hành chính …
 • Cung cấp số liệu chính xác khách quan cho nhà quản trị và các bên liên quan.
 • Được tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Tư vấn hoàn thiện hệ thống kế toán để tránh các sai xót
 • Phân tích tình hình tài chính DN để tư vấn cho ban lãnh đạo DN

Lý do nên chọn dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính ở Bình Dương của CAF

 • Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi đã cung cấp nhiều năm trên khắp cả nước và nhận được nhiều sự tin tưởng từ khách hàng vì sự uy tín và chất lượng.
 • Đội ngũ kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm tâm huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.
 • Hỗ trợ tư vấn kế toán, tư vấn thuế 24/7
 • Chi phí hợp lý
 • Dịch vụ kiểm toán uy tín, chất lượng, giá tốt nhất Bình Dương và khu vực miền nam

Công ty kiểm toán kiểm tra các chỉ tiêu nào trên báo cáo tài chính

Kiểm toán tất cả các tài khoản từ loại 1 đến loại 9

Tiền thuế GTGT được khấu trừ, so sánh sổ sách và tờ khao thuế mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế trong kỳ kế toán.

Tiền thuế GTGT phải nộp có đúng với kê khai không so với BCTC hay không và các kiểm toán viên sẽ thực hiện phân tích, lấy mẫu …..

Sự cân đối của tk 242 và theo dõi với báo cáo phân bổ CCDC trong kỳ kế toán có đúng theo luật kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện Nay.

Sự cân đối tk 214 và theo dõi báo cáo trích khấu hao TSCĐ có theo quy định hiện hành hay không, khung trích khấu hao có đúng theo quy định hay không? … Cách tính khấu hao có đúng hay không.

Các chỉ tiêu liên quan đến hàng tồn kho, so sánh đối chiếu giữu số liệu sổ sách kế toán và số thực tế tồn kho tại ngày kết thúc niên độ tài chính.

Kết luận:

Công ty kiểm toán độc lập tại tỉnh Bình Dương sẽ kiểm tra hầu hết các tài khoản kế toán mà công ty bạn phát sinh như cơ quan thuế xuống quyết toán. Mục đích của việc kiểm toán là để xem doanh nghiệp bạn có sai sót ở đâu không trong quá trình hạch toán trong năm đó và bạn phải sửa lại theo ý kiến bên kiểm toán. Cuối cùng bên kiểm toán ra báo cáo kiểm toán.

Lợi ích khi doanh nghiệp thực hiện kiểm toán bctc ở Bình Dương

Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng: Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220 (VSA 220) và Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế số 220 (ISA 220), “Chất lượng kiểm toán là mức độ thoả mãn về tính khách quan và độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán của những đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm toán đồng thời thoả mãn về mong muốn có được những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán của đơn vị được kiểm toán với thời gian định trước và giá phí thích hợp.

Dưới góc nhìn của nhà đầu tư, nhà quản lý, đối tác của công ty

Đây được coi là những đối tượng thứ ba chịu tác động rủi ro cũng như lợi ích nhiều nhất từ việc sử dụng dịch vụ kiểm toán.

Dưới góc nhìn của nhóm đối tượng này, một cuộc kiểm toán có chất lượng phải thỏa mãn được nhu cầu về độ tin cậy, tính trung thực và hợp lý của các BCTC được kiểm toán, để từ đó đưa ra quyết định kinh tế đúng đắn, điều hành cho phù hợp.

Trong hoạt động kiểm toán tại các DN hiện nay, các nghiên cứu về chất lượng kiểm toán được đánh giá thông qua mức độ thỏa mãn về tính khách quan và độ tin cậy từ phía các KTV có năng lực, trình độ chuyên môn, độc lập, minh bạch và có kinh nghiệm.

Tiềm năng phát triển kinh tế tại Bình Dương

Xuất phát từ một tỉnh nghèo được tách ra từ Tỉnh Sông Bé, ngay từ đầu Bình Dương đã có định hướng rõ ràng trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng cũng như đồng bộ giao thông. Bên cạnh đó, với mục tiêu trở thành đô thị công nghiệp, trung tâm chính trị, kinh tế và đầu mối giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Dương đang từng bước quy hoạch, xây dựng các đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại

Hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh đã đồng bộ, khang trang. Ngoài việc phát triển hệ thống giao thông đường bộ như quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn – Nhơn Trạch, vành đai 3, vành đai 4…, tỉnh còn xúc tiến kế hoạch xây dựng tuyến metro nối với TP HCM. Trong tương lai, tỉnh còn ưu tiên phát triển hệ thống đường sắt, mở rộng cảng sông, cảng cạn.

Hệ thống giao thông hoàn thiện giúp Bình Dương kết nối thuận lợi với các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giúp việc lưu thông hàng hóa diễn ra nhanh hơn. Ngoài ra, giao thông thuận lợi là một lợi thế giúp Bình Dương thu hút dân cư về đây an cư lạc nghiệp. Nhiều người mặc dù làm việc ở TPHCM hoặc Đồng Nai nhưng vẫn mua nhà ở Bình Dương vì việc kết nối giao thông đến các khu vực này khá nhanh chóng và dễ dàng.

Tiềm năng từ nguồn đầu tư lớn

Với tiềm năng từ cơ cấu hạ tầng, giao thông đồng bộ, Bình Dương đang ngày một thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản. So với TP.HCM, Đồng Nai, hiện nay, Bình Dương đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư lớn nhất cả nước.

Trong hạng mục công nghiệp, Bình Dương có tới 48 khu công nghiệp, được thành lập khoảng trên dưới 20 năm từ hơn 40 quốc gia khác nhau với số vốn đầu tư khủng.

Nhờ sự phát triển của các khu công nghiệp, mỗi năm Bình Dương thu hút hàng trăm ngàn lao động từ lao động phổ thông đến lao động có trình độ cao về đây làm việc và sinh sống. Theo thống kê, mỗi năm, Bình Dương cần thêm khoảng 30.000-40.000 lao động là các chuyên gia, kỹ sư và công nhân kỹ thuật cao. Đây chính là động lực để thị trường bất động sản phát triển, không chỉ ở phân khúc giá vừa túi tiền đáp ứng nhu cầu của số đông người dân mà cả phân khúc cao cấp như biệt thự, khu phức hợp. Từ đó đẩy giá trị bất động sản Bình Dương ngày một tăng cao, đặc biệt là ở các khu đô thị lớn và các khu công nghiệp.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812