Báo giá kiểm toán báo cáo tài chính ở Phú Yên

Báo giá kiểm toán báo cáo tài chính ở Phú Yên

Báo giá kiểm toán báo cáo tài chính ở Phú Yên

Công ty dịch vụ kiểm toán tại tỉnh Phú Yên CAF được thành lập bởi đội ngũ kiểm toán viên, kế toán viên, chuyên viên tư vấn thuế … trên 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập tại Phú Yên với mong muốn mang đến dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Phú Yên uy tín – chất lượng cao – bảo mật – nhanh chóng – Chính xác – với phí dịch vụ kiểm toán tại tỉnh Phú Yên tốt nhất.

Dịch vụ kiểm toán tỉnh PHÚ YÊN còn hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị doanh nghiệp. Người sử dụng kết quả dịch vụ kiểm toán độc lập được đảm bảo rằng những thông tin trên báo cáo tài chính là trung thực, hợp lý. Từ đó có cơ sở ra quyết định kinh tế, thực thi trách nhiệm quản lý, giám sát của mình.

Báo giá kiểm toán báo cáo tài chính ở Phú Yên
Báo giá kiểm toán báo cáo tài chính ở Phú Yên

Dịch vụ CAF tại tỉnh Phú Yên – Báo giá kiểm toán báo cáo tài chính ở Phú Yên

 1. Dịch vụ thành lập công ty tại tỉnh Phú Yên.
 2. Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh gia đình tại tỉnh Phú Yên.
 3. Dịch vụ kiểm toán bctc ở tỉnh Phú Yên.
 4. Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại Phú Yên.
 5. Dịch vụ hoàn thuế gtgt tại tỉnh Phú Yên.
 6. Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp ở tỉnh Phú Yên.
 7. Dịch vụ lập báo cáo chuyển giá tại tỉnh Phú Yên.
 8. Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án.
 9. Dịch vụ kiểm toán để vay ngân hàng.
 10. Dịch vụ kiểm toán BCTC đấu thầu.
 11. Dịch vụ lập báo cáo tài chính.
 12. Dịch vụ làm sổ sách kế toán trọn gói uy tín.

Các huyện mà CAF cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập tại tỉnh Phú Yên – Báo giá kiểm toán báo cáo tài chính ở Phú Yên

Thành phố Tuy Hòa.

Thị xã Đông Hòa.

Thị xã Sông Cầu.

Huyện Đồng Xuân.

Huyện Phú Hòa.

Huyện Sơn Hòa.

Huyện Sông Hinh.

Huyện Tây Hòa.

Huyện Tuy An.

Đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành tại tỉnh Phú Yên – Báo giá kiểm toán báo cáo tài chính ở Phú Yên

Đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm toán là các doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán trong Điều 37 của Luật kiểm toán độc lập và điều 15, nghị định 17/2012/NĐ/CP. Những đối tượng này bao gồm:

 1. Những doanh nghiệp đang sử dụng vốn đầu tư nước ngoài phải áp dụng kiểm toán. Các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.
 2. Những tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại PHÚ YÊN phải áp dụng kiểm toán.
 3. Các công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại tỉnh PHÚ YÊN phải áp dụng kiểm toán.
 4. Doanh nghiệp nhà nước phải áp dụng kiểm toán.
 5. Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước.
 6. Doanh nghiệp, tổ chức có nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết.
 7. Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Quy trình thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán tỉnh Phú Yên – Báo giá kiểm toán báo cáo tài chính ở Phú Yên

Quy trình thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán tỉnh Phú Yên
Quy trình thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán tỉnh Phú Yên
 • Kiểm toán viên của CAF sẽ tiến hành khảo sát lần đầu trực tiếp tại doanh nghiệp. Dựa trên số liệu chứng từ khảo sát thực tế để lấy cơ sở thống nhất hợp đồng, lên kế hoạch làm việc chi tiết với ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự của doanh nghiệp.
 • Dịch vụ CAF sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp theo như kế hoạch đã vạch ra tại buổi khảo sát và triển khai theo nội dung trong hợp đồng dịch vụ kiểm toánđã được duyệt.
 • Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực và tính phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, ngoài ra còn tìm hiểu hệ thống kế toán, thuế, tài chính,…
 • Nhân viên công ty CAF sẽ chứng kiến vào hoạt động kiểm kê tiền mặt, tài sản, hàng tồn kho tại thời điểm báo cáo kiểm toán và đối chiếu với các điều khoản trên báo cáo tài chính tương ứng.
 • Thống nhất về số liệu kế toán và đưa ra bản báo cáo kiểm toán chính thức cho doanh nghiệp
 • Khi sử dụng dịch vụ kiểm toán tại Phú Yên của CAF khách hàng hoàn toàn yên tâm về sự tỉ mỉ, tính cẩn thận và chính xác, đồng thời xây dựng niềm tin tuyệt đối với dịch vụ của mình.

>>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán, kiểm toán bctc

Bảng giá dịch vụ kiểm toán BCTC tại tỉnh Phú Yên

Doanh nghiệp Bảng giá dịch vụ kiểm toán PHÚ YÊN
Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn 12.000.000
Doanh nghiệp Sản xuất và Gia công 17.000.000
Doanh nghiệp xây dựng 22.000.000

Kiểm toán năm đầu tiên là gì – Báo giá kiểm toán báo cáo tài chính ở Phú Yên

Kiểm toán năm đầu tiên là cuộc kiểm toán trong đó: Báo cáo tài chính kỳ trước đó không được kiểm toán; hoặc Báo cáo tài chính kỳ trước đó đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên tiền nhiệm (là trường hợp Doanh nghiệp được kiểm toán đổi công ty kiểm toán).

Nếu Kiểm toán Nhà nước thuê hoặc ủy thác cho doanh nghiệp kiểm toán khác thực hiện kiểm toán đơn vị trong lĩnh vực công thì đối với doanh nghiệp kiểm toán được thuê hoặc ủy thác thì đây không phải là kiểm toán năm đầu tiên vì không được coi là thay đổi kiểm toán viên. Tuy nhiên, tùy vào bản chất của việc thuê và ủy thác mà trách nhiệm của doanh nghiệp được kiểm toán có thể thay đổi và có thể được coi là kiểm toán năm đầu tiên.

Số dư đầu kỳ là số dư tài khoản tại thời điểm bắt đầu một kỳ kế toán mới của doanh nghiệp. Số dư đầu kỳ dựa vào số dư cuối kỳ của kỳ trước đó và phản ánh ảnh hưởng của các giao dịch, sự kiện của các kỳ trước và các chính sách kế toán được áp dụng trong kỳ trước. Số dư đầu kỳ cũng bao gồm những vấn đề cần phải thuyết minh đã tồn tại vào thời điểm đầu kỳ.

Số dư đầu kì sẽ ảnh hưởng như thế nào

 • Ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư.
 • Ảnh hưởng đến quyết định của nhà quản trị về những dự toán, những kế hoạch cho năm sau hoặc có những biện pháp phù hợp để khắc phục vấn đề đang gặp phải.

Lập kế hoạch kiểm toán năm đầu tiên – Kiểm toán năm đầu tiên và trình tự kiểm toán

 • Để đề phòng rủi ro doanh nghiệp kiểm toán bị mất uy tín hay thậm chí bị kiện tụng nếu không phát hiện hết các sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính của khách hàng, trước khi chấp nhận khách hàng mới doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện các thủ tục chấp nhận khách hàng.
 • Nếu đây là lần đầu đơn vị được kiểm toán được kiểm toán, quyết định chấp nhận hợp đồng hay không tùy thuộc vào xét đoán chuyên môn của doanh nghiệp kiểm toán. Bằng cách:
 • Kiểm tra tính chính trực của đơn vị được kiểm toán.
 • Tự xem xét về khả năng, chuyên môn, nguồn lực của doanh nghiệp kiểm toán có đủ để thực hiện kiểm toán hay không.
 • Khuôn khổ kế toán được áp dụng có là khuôn khổ được chấp nhận hay không, ban giám đốc đơn vị được kiểm toán có hiểu và chấp nhận trách nhiệm của mình hay không, có thống nhất được các điều khoản trên hợp đồng kiểm toán không…

Hệ thống 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới nhất cập nhật đến năm 2023

37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có số hiệu và tên gọi như sau:

 1. Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1- Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQC1).
 2. Chuẩn mực số 200 – Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
 3. Chuẩn mực số 210- Hợp đồng kiểm toán.
 4. Chuẩn mực số 220- Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính.
 5. Chuẩn mực số 230- Tài liệu, hồ sơ kiểm toán.
 6. Chuẩn mực số 240- Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.
 7. Chuẩn mực số 250- Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 8. Chuẩn mực số 260- Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán.
 9. Chuẩn mực số 265- Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán.
 10. Chuẩn mực số 300- Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính.
 11. Chuẩn mực số 315- Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị.
 12. Chuẩn mực số 320- Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán.
 13. Chuẩn mực số 330- Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá.
 14. Chuẩn mực số 402- Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài.
 15. Chuẩn mực số 450- Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán.
 16. Chuẩn mực số 500- Bằng chứng kiểm toán.
 17. Chuẩn mực số 501- Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt.
 18. Chuẩn mực số 505- Thông tin xác nhận từ bên ngoài.
 19. Chuẩn mực số 510- Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu kỳ.
 20. Chuẩn mực số 520- Thủ tục phân tích
 21. Chuẩn mực số 530- Lấy mẫu kiểm toán.
 22. Chuẩn mực số 540- Kiểm toán các ước tính kế toán (bao gồm ước tính kế toán về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan).
 23. Chuẩn mực số 550- Các bên liên quan.
 24. Chuẩn mực số 560- Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.
 25. Chuẩn mực số 570- Hoạt động liên tục.
 26. Chuẩn mực số 580- Giải trình bằng văn bản.
 27. Chuẩn mực số 600- Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên).
 28. Chuẩn mực số 610- Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ.
 29. Chuẩn mực số 620- Sử dụng công việc của chuyên gia.
 30. Chuẩn mực số 700- Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.
 31. Chuẩn mực số 705- Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.
 32. Chuẩn mực số 706- Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.
 33. Chuẩn mực số 710- Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh.
 34. Chuẩn mực số 720- Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 35. Chuẩn mực số 800- Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt.
 36. Chuẩn mực số 805- Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính.
 37. Chuẩn mực số 810- Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt.

(Điều 1 Thông tư 214/2012/TT-BTC).

Giới thiệu về tỉnh PHÚ YÊN

Phú Yên là tỉnh thuộc Duyên Hải Nam Trung Bộ, nằm giữa hai dãy đèo lớn của đất nước là đèo Cù Mông phía Bắc và đèo Cả ở phía Nam.

Hệ thống giao thông Phú Yên khá thuận lợi, có Quốc lộ 1 và đường sắt Thống Nhất đi qua; Quốc lộ 25 nối với đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, Quốc lộ 29 nối cảng biển quốc tế Vũng Rô với cửa khẩu Đắc – Ruê (Đắk Lắk).

Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 5.060 km2, trong đó, đồi núi chiếm 70% diện tích, địa hình dốc từ Tây sang Đông và bị chia cắt mạnh, phía Bắc giáp tỉnh Bình Định, phía Nam giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, phía Đông giáp biển Đông. Phú Yên có vị trí địa lý và giao thông tương đối thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội.

TỈNH Phú Yên với bờ biển dài 189 km, nhiều nơi khúc khuỷu, quanh co, núi biển liền kề tạo nên nhiều vịnh, đầm, mũi, gành… mang vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ kỳ thú như: Đầm Cù Mông với diện tích 2.655 ha; đầm Ô Loan, thắng cảnh quốc gia, diện tích khoảng 1.570 ha, với đặc sản nổi tiếng như: Sò huyết, cua huỳnh đế, hàu …

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812