Báo phí kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

Báo phí kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

Báo phí kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

Công ty bạn phải kiểm toán báo cáo tài chính theo luật kiểm toán độc lập hiện nay?

Cần chuẩn bị gì trước khi kiểm toán báo cáo tài chính tại Huế?

Chi phí thuê công ty dịch vụ kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp bạn là bao nhiêu?

Công ty bạn đang tìm kiếm một công ty dịch vụ kiểm toán độc lập tại Huế Uy tín để kiểm toán bctc theo luật kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng, kiểm toán bctc cho mục đích đấu thầu …. Hãy liên hệ ngay CAF để được tư vấn miễn phí.

Dịch vụ kiểm toán độc lập tại TP Huế là dịch vụ thế mạnh của công ty CAF, Với các chuyên viên kiểm toán nhiều năm kinh nghiệm công tác dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết … Với mong muốn mang đến dịch vụ kiểm toán bctc uy tín – chất lượng cao – chi phí dịch vụ tốt nhất tại TP Huế.

Cơ sở pháp lý – Báo phí kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

 • Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội, số 67/2011/QH12.
 • Quyết định 480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 • Thông tư 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán.
 • Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.
 • Thông tư 56/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

Công ty dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Thừa Thiên Huế

Với các dịch vụ thế mạnh như kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), dịch vụ soát xét thuế, dịch vụ chuyển giá, dịch vụ báo cáo thuế .. Dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế hy vọng sẽ góp phần vào sự thành công của các doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế.

Báo phí kiểm toán tại Thừa Thiên Huế
Báo phí kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

Hiện nay, yêu cầu về minh bạch và công khai hóa thông tin đang đặt ra cho các doanh nghiệp rất nhiều thách thức. Việc lựa chọn nhà cung cấp các dịch kiểm toán có uy tín, hiểu rõ đặc điểm ngành nghề và tận tâm với khách hàng là vô cùng quan trọng. Bởi vì kết quả kiểm toán và các ý kiến nêu ra trong báo cáo của kiểm toán viên không chỉ đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà còn giúp nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán tại các doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Công ty dịch vụ kiểm toán độc lập tại Đà Lạt

Dịch vụ kiểm toán độc lập tại TP Huế, Báo phí kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

Dịch vụ kiểm toán bctc tại tỉnh Thừa Thiên Huế luôn là thế mạnh của Dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế. Các thủ tục và quy trình kiểm toán của Dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế được thiết kế và áp dụng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về đặc điểm hoạt động và môi trường của quý khách hàng.

Với đội ngũ kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, Dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế đảm bảo cung cấp những tư vấn thiết thực và các giải pháp tối ưu cho việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như việc lựa chọn và ra các quyết định đầu tư phù hợp.

>>> Xem thêm: Dịch vụ kiểm toán để đấu thầu

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Thừa Thiên Huế là gì? Báo phí kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo về mức độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập.

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực về kế toán và kiểm toán của Việt Nam cũng như quy định khác của pháp luật.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế luôn hướng tới chất lượng dịch vụ, uy tín với khách hàng nhằm xây dựng các mối quan hệ lâu dài.

Dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế tự hào khẳng định các dịch vụ kiểm toán của chúng tôi luôn được dẫn dắt trực tiếp bởi đội ngũ Kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn sâu.

>>> Xem thêm: Công ty kiểm toán tại Đà Nẵng

Mục đích kiểm toán bctc tại Thừa Thiên Huế, Báo phí kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

Mục đích của kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và là cơ sở để người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xem xét phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thông qua việc kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán đưa ra ý kiến, xét trên các khía cạnh trọng yếu, liệu quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết toán dự án tại thời điểm lập báo cáo, có phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hay không.

Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là:

Đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không. Từ đó giúp kiểm toán viên đưa ra ý kiến về việc liệu quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trên các khía cạnh trọng yếu hay không;

Lập báo cáo kiểm toán về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và trao đổi thông tin theo quy định của Chuẩn mực này và các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có liên quan, phù hợp với các phát hiện của kiểm toán viên.

Tại sao phải thuê Dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế? Báo phí kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

 • Nộp báo cáo kiểm toán cho cơ quan nhà nước.
 • Công khai báo cáo tài chính.
 • Công khai, minh bạch tài chính giữa các nhà đầu tư.
 • Báo cáo kiểm toán dùng cho mục đích vay ngân hàng.
 • Báo cáo kiểm toán cho mục đích đấu thầu.
 • Quyết toán thuế.
 • Xác minh tài chính ra nước ngoài định cư, đầu tư ra nước ngoài.

Dịch vụ kiểm toán của dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng.
 • Dịch vụ kiểm toán đấu thầu.
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ.
 • Dịch vụ kiểm toán vì mục đích quyết toán thuế.
 • Dịch vụ kiểm toán quyết toán công trình xây dựng.

Công ty phải kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thừa Thiên Huế.

Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Tổ chức tài chính, Ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết.

Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Doanh nghiệp niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán nắm giữ 20% quyền biểu quyết trở lên.

Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.

Nội dung của dịch vụ kiểm toán Thừa Thiên Huế

Kiểm tra, soát xét việc ghi chép kế toán và sổ sách kế toán của công ty.

Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính.

Phân tích tình hình biến động vốn của công ty trong kỳ.

Gửi thư xác nhận đối với các tài khoản ngân hàng, đầu tư, phải thu và phải trả.

Quan sát thực hiện đối với các tài sản cố định chủ yếu của công ty và kiểm tra việc phản ánh các tài sản đó tại ngày lập Bảng cân đối kế toán.

Đánh giá tính đúng đắn của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty trong việc quản lý tiêng mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định để khẳng định tính hiện hữu, sở hữu, và giá trị tiền mặt, tài sản cố định và hàng tồn kho tại ngày kết thúc năm tài chính.

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty đối với các hợp đồng cho thuê tài chính.

Thực hiện các thủ tục kiểm toán khác hoặc thủ tục thay thế cần thiết trong từng trường hợp cụ thể.

Phát hành báo cáo kiểm toán.

Phát hành thư quản lý (nếu cần thiết) đề cập đến những vấn đề còn hạn chế trong hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các đề xuất của kế toán viên nhằm hoàn thiện hệ thống này.

Phí dịch vụ kiểm toán tại thành phố Huế

Doanh nghiệp Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Huế
Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn 10.000.000
Doanh nghiệp Sản xuất và Gia công 12.000.000
Doanh nghiệp xây dựng 15.000.000

Lý do chọn CAF cung cấp dịch vụ kiểm toán tại Huế

 • Đội ngũ nhân sự chủ chốt nhiều kinh nghiệm.
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm kiểm toán.
 • Tư vấn nhanh chóng, chính xác.
 • Được sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành.
 • Phí dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính hợp lý.
 • Tư vấn miễn phí về tài chính kế toán và thuế.

Dịch vụ thế mạnh của CAF

 1. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính để vay ngân hàng, đấu thầu …..
 2. Dịch vụ kiểm toán nội bộ ( soát xét BCTC ) 
 3. Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hòa thành ( kiểm toán xây dựng cơ bản )
 4. Dịch vụ tư vấn chuyển giá – tư vấn giao dịch liên kết.
 5. Dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ vay ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.
 6. Dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết.
 7. Dịch vụ làm báo cáo tài chính chuyên nghiệp.
 8. Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán.
 9. Dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp.
 10. Dịch vụ kế toán trọn gói.
 11. Dịch vụ quyết toán thuế.
 12. Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính.
 13. Dịch vụ hoàn thuế gtgt chuyên nghiệp.
 14. Dịch vụ quyết toán thuế uy tín và chuyên nghiệp nhất.

Cam kết khi cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Ngày nay nhiều doanh nghiệp phát triển từ đó các ngành dịch vụ cung phát triển mạnh mẽ nhưng để doanh nghiệp chọn một đơn vị dịch vụ cung cấp dịch vụ kiểm toán uy tín cũng gặp nhiều khó khăn, CAF sẽ đưa ra một số tiêu chí khi cung cấp dịch vụ kiểm toán như sau:

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CHẤT LƯỢNG: CAF với kinh nghiệm hơn 10 năm cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán độc lập, dịch vụ tư vấn chuyển giá, dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết… với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi không ngừng nâng cao và cập nhật kiến thức để mang đến dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.

CUNG CẤP DỊCH VỤ TẬN TÂM:

 CAF được thành lập bởi những kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm, mọi nhân sự kế toán của chúng tôi được đào tạo nghiệp vụ tốt nhất và liên tục được cập nhật kiến thức mới nhằm mục đích mang đến dịch vụ kiểm toán độc lập tại chất lượng nhất đến với khách hang bằng tất cả cái tâm của người cung cấp dịch vụ.

ĐẢM BẢO: Tất cả số liệu, Báo cáo tài chính và dịch vụ mà CAF cung cấp cho khách hang luôn được đảm bảo chính xác và chúng tôi chịu trách nhiệm về dịch vụ CAF cung cấp.

NHANH CHÓNG và CHÍNH XÁC: Số liệu kiểm toán rất quan trọng trong quá trình quản trị doanh nghiệp, hiểu được điều đó CAF áp dụng công nghệ mới nhất vào quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán bctc đến với khách hang nhanh chóng và chính xác nhất.

PHÍ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỂ ĐẤU THẦU TỐT NHẤT: CAF cung cấp dịch vụ với chất lượng và giá hợp lý nhất để doanh nghiệp tối ưu chi phí tập trung phát triển kinh doanh.

Dịch vụ kế toán CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Kiểm toán; dịch vụ kiểm toán; công ty dịch vụ kiểm toán độc lập, kiểm toán tại Thừa Thiên Huế; Kiem toan bctc tai thanh pho Hue; Cong ty kiem toan bao cao tai chinh uy tin tai TP Hue.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812