Cách hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng, kho, xưởng

Chi phí tiền thuê nhà, văn phòng, nhà xưởng … hạch toán như thế nào? Bài viết này công ty dịch vụ kế toán CAF sẽ hướng dẫn cách hạch toán tiền thuê nhà, văn phòng, nhà xưởng …

Để có thể ghi nhận khoản chi phí tiền thuê nhà là chi phí hợp lý hợp lệ, thì các bạn cần phải cần:

+) Nếu thuê của Công ty: Hoá đơn, chứng từ thanh toán, hợp đồng, phụ lục hợp đồng …

+) Nếu thuê của cá nhân:

* Nếu trên hợp đồng ghi Cá nhân tự đi nộp thuế thì cần: Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán.

* Nếu trên hợp đồng ghi Bên Thuê nộp thuế thay chủ nhà thì cần:

Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán.

Chứng từ nộp tiền thuế thay.

Chú ý: Nếu giá trị > 20.000.000:

– Nếu thuê của Công ty (Tức là có hóa đơn) -> Thì bắt buộc phải chuyển khoản nhé.

– Nếu thuê của Cá nhân (Tức là ko có hóa đơn) -> Thì không cần phải chuyển khoản cũng được.

Dựa vào các điều kiện trên các bạn hạch toán như sau:

1, Nếu thanh toán trước:

Nợ TK 331

Có 111, 112.

Chú ý: Nếu là khoản TRẢ TRƯỚC thì hạch toán như trên.

2, Nếu trả tiền thuê nhà hàng tháng:

Nợ TK 154, 627, 641, 642 … (Tùy vào mục đích thuê nhà làm gì, phục vụ bộ phận nào các bạn đưa vào chi phí đó nhé)

Có TK : 331,111, 112

3. Nếu trả tiền sau :

VD: Cty bạn thuê văn phòng của công ty A từ tháng 1 – 6. Nhưng chưa thanh toán, đến tháng 6 mới thanh toán, thì lúc này Công ty A mới xuất hóa đơn).

– Hoặc Cty bạn thuê nhà của Cá nhân từ tháng 1 – 6. Nhưng đến tháng 6 mới thanh toán – Hàng tháng hạch toán:

Nợ TK 154, 627, 641, 642 … (Tùy vào mục đích thuê nhà làm gì, phục vụ bộ phận nào các bạn đưa vào chi phí đó nhé)

Có TK : 335 (Phát sinh chi phí nhưng thực tế chưa chi trả)

– Khi thanh toán (hoặc khi nhận hóa đơn)

Nợ TK 335

Có TK 111, 112 (Nếu là khi thanh toán)

Có TK 331 (Nếu là khi nhận được hóa đơn)

4. Nếu trả tiền thuê nhà trước nhiều kỳ

VD: Thuê nhà từ tháng 1 – 6, thanh toán 1 lần vào tháng 1 (hoặc nhận được hóa đơn) , thì hạch toán như sau:

Nợ TK 242: Tổng số tiền.

Nợ TK 133: (Nếu có hóa đơn GTGT -> Thuê nhà của Công ty)

Có TK: 331,111, 112

– Định kì phân bổ khoản chi phí trả trước đó (Tùy vào mục đích thuê nhà làm gì để đưa vào TK chi phí tương ứng.

VD: Thuê nhà làm văn phòng (mục đích quản lý) thì đưa vào 642, 6422, thuê nhà để làm nhà xưởng (sản xuất) thì đưa vào 154, 627…, thuê nhà để bán hàng (bán hàng) thì đưa vào 641, 6421…hạch toán như sau:

Nợ TK 154, 627, 641, 642 …

Có TK 242

Trường hợp DN thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế GTGT, thuế TNCN) và DN nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân. (Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96)

– Hàng tháng phân bổ vào chi phí:

Nợ TK 642

Có TK 242

Công ty dịch vụ kế toán CAF chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812