Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp mới nhất

Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp mới nhất

Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp mới nhất

Công ty bạn đang bán một số hàng hóa và chấp nhận cho khách hàng trả góp thì các bạn tiến hành hạch toán như thế nào theo quy định hiện nay? Các bút toán hạch toán hàng bán trả góp? …. Hãy cùng caf-global.com tìm hiểu chi tiết nhất nhé.

Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp mới nhất
Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp mới nhất

Hàng bán trả góp là gì?

 • Bán trả góp là hình thức cho vay tiền để mua sản phẩm. Theo đó, các kỳ trả nợ gốc và lãi sẽ trùng với nhau, số tiền trả nợ trong mỗi kỳ sẽ tương đương nhau và được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng. Số tiền lãi được tính dựa trên dư nợ gốc và thời hạn của kỳ trả nợ, thường do bên cho vay quy định.
 • Thời gian của một kỳ trả nợ sẽ khá linh hoạt, có thể là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm, khách hàng có thể lựa chọn thời gian trả nợ tùy thuộc vào khả năng tài chính của mình.
 • Bán trả góp được áp dụng vào nhiều lĩnh vực như vay tiêu dùng, vay mua nhà, xe hơi, điện thoại, mua máy tính, mua các dụng cụ máy móc thiết bị khác …..

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/cach-hach-toan-hang-ban-tra-cham-tra-gop-theo-tt-133-va-tt-200/

Cách hạch toán các bút toán kế toán mua hàng hóa, TSCĐ trả góp, trả chậm:

Khi mua hàng hóa, vật tư, TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp về sử dụng, kế toán tiến hành hạch toán như sau

Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213 (nguyên giá – ghi theo giá mua trả tiền ngay)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332) (nếu có)

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước {phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay trừ (-) Thuế GTGT (nếu có)}

 Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/dich-vu-kiem-toan/

Định kỳ khi thanh toán tiền cho người bán, KẾ TOÁN tiến hành ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có các TK 111, 112 (số phải trả định kỳ bao gồm cả giá gốc và lãi trả chậm, trả góp phải trả định kỳ).

Định kỳ, tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả của từng kỳ, ghi:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

Cách hạch toán hàng bán trả góp, trả chậm mới nhất hiện nay

Nợ TK 111, 112, 131 …

Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp (3331, 3332).

Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT).

Định kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.(lãi trả chậm, trả góp).

Khi thực thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp trong đó gồm cả phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán

Có các TK 154, 155, 156, 157,…

Những vấn đề về thuế giá trị gia tăng khi bạn mua hàng trả góp trả chậm mới nhất

Hồ sơ cần có:  

 • Hợp đồng mua hàng hóa trả góp.
 • Hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa trả góp.
 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả góp.

Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC:

 1. Nếu mua hàng trả góp có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên, cơ sở kinh doanh sẽ phải kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
 2. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
 3. Trường hợp khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Kê khai vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt.

Các hình thức mua hàng trả góp phổ biến hiện nay

Hình thức mua trả góphình thức mua hàng mà ở đó người mua hàng không cần phải trả toàn bộ số tiền trong một lần trả mà có thể thanh toán theo kỳ hạn. Và hình thức thanh toán này khá phổ biến hiện nay được nhiều người sử dụng như mu axe; mua nhà; mua điện thoại …… Vậy có những hình thức mua trả góp phổ biến này hiện nay; Cùng caf tìm hiểu nhé.

Hình thức mua trả góp 0%

Thông thường, khi mua trả góp một mặt hàng nào đó người dùng sẽ phải trả trước tối thiếu một phần sản phẩm và phải chịu lãi suất với các mức loại các nhau (tùy từng hình thức trả góp sẽ có mức lãi suất và mức trả trước tối thiểu riêng)

Hình thức trả góp qua công ty tài chính

Mua hàng trả góp qua công ty tài chính là hình thức khách hàng vay tiền để mua sản phẩm bằng uy tín của mình, không cần phải thế chấp tài sản (nhà đất, xe…), không công chứng giấy tờ, không chứng minh tài chính và cũng không cần để lại giấy tờ cho công ty tài chính giữ. Tuy nhiên khách hàng phải chịu mức lãi suất cao hơn lãi suất thông thường của ngân hàng.

Hình thức trả góp qua thẻ tín dụng, trả góp qua ngân hàng

Đầu tiên bạn cần hiểu thẻ tín dụng (Credit Card) là một loại thẻ ngân hàng có tính năng thanh toán mà không cần tiền có sẵn trong thẻ.

Nói cách khác là bạn sẽ mượn tiền của ngân hàng để thanh toán và tới cuối kỳ sẽ cần trả lại đầy đủ cho ngân hàng. Số tiền trong thẻ tín dụng được ngân hàng cấp gọi là hạn mức thẻ tín dụng.

Tùy vào hồ sơ mở thẻ cũng như điều kiện mà bạn đáp ứng với ngân hàng mà hạn mức này sẽ cao hoặc thấp khác nhau.

Mua trả góp không thanh toán đúng hạn bị xử lý như thế nào

Khi người mua hàng trả góp đến kỳ hạn mà không trả tiền hoặc có hành vi trốn tránh nghĩa vụ trả tiền thì bị xử lý dân sự hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Điều 453 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định:

“Điều 453. Mua trả chậm, trả dần

Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời hạn sau khi nhận tài sản mua. Bên bán được bảo lưu quyền sở hữu đối với tài sản bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. Bên mua có quyền sử dụng tài sản mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 43/2016/TT-NHNN, quy định về cho vay trả góp: “Cho vay trả góp là hình thức cho vay tiêu dùng của công ty tài chính đối với khách hàng, theo đó công ty tài chính và khách hàng thỏa thuận trả nợ gốc và lãi tiền vay theo nhiều kỳ hạn”.

Khoản 1 Điều 6 Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính: “Công ty tài chính thực hiện cho vay tiêu dùng được mở điểm giới thiệu dịch vụ tại nơi cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng để giới thiệu các sản phẩm cho vay tiêu dùng, thu thập thông tin, nhu cầu vay vốn của khách hàng…”.

Như vậy

 • Việc mua hàng trả góp tại một cửa hàng là việc người mua ký kết một hợp đồng mua hàng trả góp với công ty tài chính có điểm giới thiệu dịch vụ tại cửa hàng đó.
 • Khi mua hàng trả góp, người mua đã thiết lập hợp đồng mua hàng trả góp với công ty tài chính, trong đó quy định về nghĩa vụ phải trả tiền (gồm trả nợ gốc và lãi) theo nhiều kỳ hạn cho tới khi thanh toán xong.
 • Thông thường các hợp đồng cho vay mua hàng trả góp quy định trả tiền định kỳ theo tháng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng trả góp thì bên mua phải tuân thủ quy định về Nghĩa vụ trả tiền quy định tại Điều 440 Bộ Luật Dân sự 2015 thì:

“1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

2.Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản.

Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.

3.Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này.”

Trường hợp người mua quá hạn thực hiện nghĩa vụ thanh toán mà người mua vẫn không có khả năng chi trả số tiền mua tài sản đó cho bên bán thì căn cứ Điều 357 Bộ Luật Dân sự 2015 người mua phải có trách nhiệm như sau:

“1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

2.Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này”.

Căn cứ quy định trên, với việc chậm trả tiền thanh toán thì người mua sẽ phải trả lãi với đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Mức lãi suất chậm trả được xác định theo thỏa thuận nhưng phải phù hợp với quy định về lãi suất quy định tại Điều 468 Bộ Luật này.

Nếu phía bên bán yêu cầu người mua thanh lý nợ kịp thời nhưng người mua vẫn không có đủ khả năng xoay xở kịp.

Trường hợp này, người mua có thể thỏa thuận với người bán về việc gia hạn thời hạn trả nợ, cam kết bồi hoàn tiền nợ lẫn bồi thường chi phí chậm trả.

Nếu không thỏa thuận được và người mua không trả số tiền hoặc không trả đủ số tiền đã chậm trả thì người bán sẽ có quyền khởi kiện người mua tới cơ quan tòa án cấp huyện nơi người mua cư trú, buộc người mua thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Ngoài ra, nếu người mua có hành vi trốn tránh nghĩa vụ trả tiền thì người mua có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017)

Công ty dịch vụ kế toán uy tín

CAF GLOBAL là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, thuế, tư vấn về quản lý và đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Với các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm CAF tin rằng sẽ mang đến dịch vụ KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP tốt nhất đến với các khách hàng trên cả nước.

Dịch vụ của công ty CAF

Kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812