Công ty kiểm toán độc lập tại Nghệ An  

Công ty kiểm toán độc lập tại Nghệ An

Công ty kiểm toán độc lập tại Nghệ An  

Cơ sở pháp lý – Công ty kiểm toán độc lập tại Nghệ An

 • Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội, số 67/2011/QH12
 • Quyết định 480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 • Thông tư 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán
 • Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng

Thông tư 56/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

>>> Xem thêm: Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại Đồng Nai

Công ty kiểm toán độc lập tại Nghệ An

Dịch vụ Kiểm toán độc lập tại tỉnh Nghệ An hiện nay đóng vai trò quan trọng trong phục vụ lợi ích công chúng, bên cạnh phục vụ cho nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan nhà nước …

Công ty kiểm toán độc lập tại Nghệ An
Công ty kiểm toán độc lập tại Nghệ An

Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Nghệ An còn hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị doanh nghiệp. Người sử dụng kết quả dịch vụ kiểm toán độc lập được đảm bảo rằng những thông tin trên báo cáo tài chính là trung thực, hợp lý. Từ đó có cơ sở ra quyết định kinh tế, thực thi trách nhiệm quản lý, giám sát của mình.

Kiểm toán độc lập là gì, Công ty kiểm toán độc lập tại Nghệ An  

Kiểm toán độc lập (tiếng Anh: Independent audit) là các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm toán và tư vấn theo yêu cầu của khách hàng. Đây là hoạt động đặc trưng của nền kinh tế thị trường.

Đặc trưng của kiểm toán độc lập ở tỉnh Nghệ An

Kiểm toán độc lập có các đặc trưng cơ bản sau

Chủ thể kiểm toán là các kiểm toán viên độc lập. Kinh doanh dịch vụ kiểm toán là kinh doanh một nghề chuyên sâu nên phải có kiểm toán viên đủ điều kiện hành nghề.

Mô hình tổ chức kiểm toán tại tỉnh Nghệ An, Công ty kiểm toán độc lập tại Nghệ An  

Công ty kiểm toán là bộ máy tổ chức bộ máy kiểm toán với số lượng lớn các kiểm toán viên độc lập. Các công ty này thực hiện nhiều loại dịch vụ trên địa bàn rộng lớn. Do đó, chúng được tổ chức theo loại hình phân tán và điều hành theo phương thức chức năng hoặc kết hợp.

Theo mô hình này, các công ty đòi hỏi trình độ tổ chức phối hợp cao của các nhà quản lí, đòi hỏi khả năng chuyên môn cao và toàn diện của kiểm toán viên và lãnh đạo công ty, đòi hỏi đầu tư lớn về chuyên gia, kinh nghiệm và tiền vốn,…

Mục tiêu kiểm toán độc lập tại Nghệ An

Các kiểm toán viên và công ty kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến nhận xét rằng báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính hay không.

Ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và công ty kiểm toán chính là điều mà các đối tượng quan tâm và sử dụng các thông tin tài chính được kiểm toán cần như chủ đầu tư, ngân hàng, nhà cung cấp, ban giám đốc doanh nghiệp ….

Ý kiến khách quan của kiểm toán, Công ty kiểm toán độc lập tại Nghệ An

Họ cần ý kiến khách quan của kiểm toán viên về các thông tin tài chính họ được cung cấp để dựa vào đó đưa ra các quyết định kinh tế của mình. Do vậy giá trị sử dụng của dịch vụ kiểm toán chính là ở ý nghĩa của ý kiến của kiểm toán viên và của công ty kiểm toán. Báo cáo kiểm toán chỉ là hình thức biểu hiện của sản phẩm kiểm toán. Báo cáo kiểm toán được lập và công bố để nêu rõ ý kiến chính thức của kiểm toán viên và công ty kiểm toán về báo cáo tài chính được kiểm toán. Đây là kết quả cuối cùng của quá trình kiểm toán.

Cùng với việc đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, kiểm toán còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị. Những ý kiến đóng góp này của kiểm toán viên có thể được trình bày trực tiếp đối với các cán bộ liên quan của đơn vị được kiểm toán hoặc viết dưới dạng thư quản lý gửi Ban giám đốc hoặc Hội đồng quản trị của đơn vị được quản lý.

Quy trình thực hiện kiểm toán của chúng tôi tại Nghệ An

Bước 1: Đơn vị kiểm toán tại Nghệ An sẽ tiếp nhận nhu cầu, trao đổi cơ bản và bắt đầu lập kế hoạch

Bước 2: Thực hiện nhận dữ liệu số từ kế toán và kiểm tra độ chính xác của các con số thông qua chứng từ, hóa đơn.

Bước 3: Tham gia trực tiếp quá trình kiểm toán tại đơn vị doanh nghiệp để đảm bảo sự chính xác và tin cậy.

Bước 4: So sánh và đối chiếu kết quả thực tế với số liệu để đưa ra đánh giá, phân tích

Bước 5: Thực hiện kiểm toán nếu phát hiện sự sai sót sẽ báo lại doanh nghiệp và cùng bàn bạc đưa ra phương án giải quyết hợp lý.

Bước 6: Kiểm tra và thực hiện thống nhất số liệu để chúng khớp với nhau, từ đó giúp các doanh nghiệp hoàn thiện báo cáo trước khi được công bố rộng rãi.

Các doanh nghiệp phải kiểm toán báo cáo tài chính tại Nghệ An

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Tổ chức tài chính, DN bảo hiểm, DN tái bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
 • Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các DN, tổ chức phải được DN kiểm toán, chi nhánh kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An

Giúp các doanh nghiệp phát hiện các lỗi, đồng thời cải tiến quy trình kế toán một cách chuyên nghiệp, giảm thiểu các sai sót không đáng có. Qua kết quả kiểm toán giúp doanh nghiệp đánh giá kết quả tài chính kiểm toán của quý công ty. Phát hiện các thiếu sót, gian lận của doanh nghiệp, để từ đó có biện pháp khắc phục.

Kiểm tra độ chính xác và xác thực lại các thông tin bởi một Công ty kiểm toán độc lập có uy tín cao như CAF  sẽ giúp các báo cáo tài chính của doanh nghiệp trở nên tin cậy hơn.

Giúp tăng niềm tin giữa ban lãnh đạo công ty về tình hình hoạt doanh nghiệp và sự minh bạch thông tin tài chính về lợi ích các bên liên quan.

Giúp doanh nghiệp nắm bắt được sự rủi ro để phát triển bền vững.

Dịch vụ của Công ty CAF về kiểm toán tại Nghệ An mang đến nhiều lợi ích, đặc biệt cho ngay chính doanh nghiệp thực hiện kiểm toán.

Doanh nghiêp cần chuẩn bị gì khi kiểm toán báo cáo tài chính tại Nghệ An

Trước khi kiểm toán báo cáo tài chính thì kế toán nên chuẩn bị đầy đủ các chứng từ sau để phục vụ cho quá trình kiểm toán diễn ra thuận lợi:

Hồ sơ pháp lý như: Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (2 bảng photo công chứng )

Thư xác nhận số dư tài khoản ngân hang, tài khoản vay

Thư xác nhận công nợ phải thu

Thư xác nhận công nợ phải trả và biên bản cấn trừ công nợ (nếu có)

Hợp đồng mua hang, bán hang

Hoá đơn mua vào bán ra trong kỳ

Bảng kê mua vào bán ra file mềm và file cứng

Tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

Quyết toán thuế TNCN, TNDN

Sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết kết xuất ra file Excel để phục vụ kiểm toán

Bảng trích khấu hao tài sản cố định

Bảng phân bổ công cụ dụng cụ

Sổ sách kế toán in ra và đóng xắp xếp theo thứ tự

Báo cáo tài chính bảng cứng và bản mềm

CAF cung cấp các dịch vụ sau tại tỉnh Nghệ An

 • Tư vấn kiểm soát nội bộ;
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ;
 • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án;
 • Dịch vụ kiểm toán xây dựng;
 • Kiểm toán tuân thủ.
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính – hoàn thiện – điều chỉnh sổ sách kế toán và báo cáo thuế – báo cáo tài chính Doanh nghiệp.
 • Tư vấn thuế.
 • Tư vấn chuyển giá tại tỉnh Nghệ An.
 • Hoàn thiện hồ sơ xác định giá trong các giao dịch liên kết.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán độc lập tại tỉnh Nghệ An

Doanh nghiệp Bảng giá dịch vụ kiểm toán tỉnh Thanh Hoá
Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn 10.000.000
Doanh nghiệp Sản xuất và Gia công 12.000.000
Doanh nghiệp xây dựng 15.000.000

Lý do chọn CAF cung cấp dịch vụ kiểm toán tại tỉnh Nghệ An

Dịch vụ kiểm toán hoàn hảo, Dịch vụ kiểm toán được thực hiện bởi đội ngũ kiểm toán viên 10 năm  kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán ở tỉnh Nghệ An.

Công ty dịch vụ kiểm toán độc lập tại Nghệ An cam kết số liệu đảm bảo chính xác vì dịch vụ chúng tôi được cung cấp bởi các kiểm toán viên dày dạn kinh nghiệm dưới sự giám sát của ban giám đốc công ty CAF.

Các kiểm toán viên chuyên nghiệp sẽ tư vấn kế toán để tránh các sai xót trọng yếu, tư vấn thuế và các vấn đề liên quan đến đầu tư ….

Kiểm toán viên sẽ kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ từ đó các kiểm toán viên sẽ tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

Tư vấn thuế, cập nhật những chính sách về thuế mới nhất để tránh các rủi ro về thuế sau này.

Tư vấn kế toán 24/7 nhanh chóng – chính xác – áp dụng các quy định mới nhất hiện nay.

Cung cấp báo cáo nhanh chóng, hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ vay, đấu thầu cho doanh nghiệp

Phí dịch vụ kế toán tốt nhất tại Nghệ An.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812