Công ty kiểm toán ở Năm Căn Cà Mau

Công ty kiểm toán ở Năm Căn Cà Mau

Công ty kiểm toán ở Năm Căn Cà Mau

Huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau nằm tại cực nam của tỉnh Cà Mau, là một vùng đất đầy tiềm năng với cảnh quan thiên nhiên độc đáo và nguồn tài nguyên vô cùng quý báu.

Để tìm hiểu sâu hơn về quy hoạch và phát triển của huyện Năm Căn, hãy cùng chúng tôi khám phá bản đồ quy hoạch huyện Năm Căn và các thông tin chi tiết khác trong bài viết dưới đây. CAF-GLOBAL.COM sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tương lai phát triển bền vững của vùng đất này. Năm Căn có vị trí địa lý:

 1. Phía Đông giáp biển Đông.
 2. Phía Tây giáp vịnh Thái Lan.
 3. Phía đông bắc giáp huyện Đầm Dơi.
 4. Phía Bắc giáp huyện Cái Nước, huyện Phú Tân và huyện Đầm Dơi.
 5. Nam giáp huyện Ngọc Hiển (sông Cửa Lớn là ranh giới tự nhiên phía Nam).

Huyện Năm Căn có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 490,85 km², dân số khoảng 56.789 người (năm 2021), mật độ dân số đạt khoảng 116 người/km². Địa hình huyện Năm Căn mang tính chất đồng bằng ven biển với diện tích chủ yếu là đất phù sa, có hệ thống sông ngòi, kênh, rạch dày đặc, có nhiều bãi cát trắng và rừng ngập mặn.

Địa hình Năm Căn có độ cao trung bình chỉ 0,5 – 1,5m so với mực nước biển, thấp nhất chỉ -0,5m. Vì vậy, huyện Năm Căn là một trong những địa bàn có nguy cơ chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhất là khi nước biển dâng và áp thấp nhiệt đới di chuyển qua khu vực này. Nhìn tổng thể, địa hình của huyện Năm Căn là vùng đầm lầy, ven biển, có mạng lưới sông rạch chằng chịt và rừng ngập mặn tạo nên môi trường sống đặc biệt thích hợp cho nhiều loài động thực vật.

Công ty kiểm toán uy tín ở Năm Căn Cà Mau

Công ty kiểm toán ở Năm Căn Cà Mau
Công ty kiểm toán ở Năm Căn Cà Mau

CAF với đội ngũ kiểm toán viên – chuyên gia tài chính đầu ngành trên 10 năm kinh nghiệm chúng tôi đã cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập chuyên nghiệp cho hơn 5.000 doanh nghiệp trên cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng với chất lượng dịch vụ luồn được CAF CÀ MAU đặt lên hàng đầu.  

Các huyện mà CAF cung cấp dịch vụ kiểm toán tại tỉnh CÀ MAU – Công ty kiểm toán ở Năm Căn Cà Mau

Dịch vụ kiem toan bao cao tai chinh va kiem toan XDCB Thành phố Cà Mau.

Kiểm toán độc lập ở Huyện Cái Nước.

Kiểm toán báo cáo tài chính để tham gia đấu thầu –  độc lập ở Huyện Đầm Dơi.

Kiểm toán quyết toán dự án xây dựng hoàn thành và – kit độc lập ở Huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau.

Kiểm toán độc lập ở Huyện Ngọc Hiển.

Kiểm toán độc lập ở Huyện Phú Tân.

Kiểm toán xây dựng cơ bản ủy tín – Kit độc lập ở Huyện Thới Bình CÀ MAU.

Kiểm toán quyết toán dự án xây dựng và kiểm toán độc lập ở Huyện Trần Văn Thời CÀ Mau.

Kiểm toán độc lập và báo cáo thuế trọn gói uy tín ở Huyện U Minh tỉnh Cà Mau.

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/dich-vu-kiem-ke-hang-ton-kho-tai-san/

Các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán tại huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau cập nhật mới nhất hiện nay – Công ty kiểm toán ở Năm Căn Cà Mau

Căn cứ Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định các doanh nghiệp, tổ chức nào bắt buộc phải kiểm toán như sau:

(1) Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

– Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

– Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

(2) Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.

(3) Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

– Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

– Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

– Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

– Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

– Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Dịch vụ của CAF GLOBAL tại huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau – Công ty kiểm toán ở Năm Căn Cà Mau

 1. Dịch vụ lập báo cáo chuyển giá  – Giao dịch liên kết tại Cà Mau.
 2. Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Cà Mau.
 3. Dịch vụ kiểm toán XDCB tại Cà Mau.
 4. Dịch vụ soát xét báo cáo cáo tài chính tại Cà Mau.
 5. Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành tại tỉnh Cà Mau.
 6. Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đấu thầu ở Cà Mau.
 7. Kiểm toán độc lập cho mục đích vay ngân hàng ở Cà Mau.
 8. Dịch vụ tư vấn thuế ở Cà Mau.
 9. Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau.
 10. Dịch vụ kiểm kê, kiểm đếm hàng hóa tồn kho thự tế uy tín.
 11. Dịch vụ kiểm toán chi phí xây dựng chung cư, chi phí quản lý vận hành.
 12. Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại Cà Mau.

Quyền của các doanh nghiệp, tổ chức nào bắt buộc phải kiểm toán:

– Lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và kiểm toán viên hành nghề có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật để giao kết hợp đồng kiểm toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán và thông tin về kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện kiểm toán.

– Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm toán.

– Đề nghị thay thế thành viên tham gia cuộc kiểm toán khi có căn cứ cho rằng thành viên đó vi phạm nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập trong quá trình thực hiện kiểm toán.

– Thảo luận, giải trình bằng văn bản về những vấn đề được nêu trong dự thảo báo cáo kiểm toán nếu thấy chưa phù hợp.

– Khiếu nại về hành vi của thành viên tham gia cuộc kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật.

– Yêu cầu bồi thường trong trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam gây thiệt hại.

– Quyền khác theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Công ty kiểm toán độc lập uy tín tại tỉnh Hậu Giang

Nghĩa vụ của các doanh nghiệp, tổ chức nào bắt buộc phải kiểm toán

– Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời, khách quan thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp.

– Thực hiện yêu cầu của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam về việc thu thập bằng chứng kiểm toán theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán và điều chỉnh các sai sót để báo cáo kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với các nội dung không được ngoại trừ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 48 của Luật này. Trường hợp không điều chỉnh sai sót theo ý kiến của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, đơn vị được kiểm toán phải giải trình bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện chủ sở hữu đối với đơn vị được kiểm toán.

– Phối hợp, tạo điều kiện cho kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán.

– Không được có hành vi hạn chế phạm vi các vấn đề cần kiểm toán.

– Xem xét đề nghị của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam về tồn tại, sai sót trong báo cáo tài chính và trong việc tuân thủ pháp luật để có biện pháp khắc phục kịp thời.

– Thông báo kịp thời, đầy đủ các vi phạm pháp luật và vi phạm hợp đồng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thanh toán phí dịch vụ kiểm toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

– Trường hợp ký hợp đồng kiểm toán với một doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam từ ba năm liên tục trở lên thì phải yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thay đổi kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán.

– Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ: Điều 38 và Điều 39 Luật Kiểm toán độc lập 2011.

>>> Xem thêm: Công ty kiểm toán ở Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

Chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812