Dịch vụ kiểm toán tại Long An

Công ty dịch vụ kiểm toán uy tín tại Long An

Công ty dịch vụ kiểm toán uy tín tại Long An

Dịch vụ kiểm toán độc lập ở Long An trong những năm gần đây phát triển mạnh cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp nơi đây. Tỉnh Long An có vị trí địa lý thuận lợi và các chính sách ưu đãi, nhân lực dồi dào… đã thu hút được nguồn vốn FDI đổ về tỉnh đầu tư cao trong những năm gần đây. Thấy được nhu cầu lớn nên các công ty dịch vụ kiểm toán đã về đây khá nhiều, song Dịch vụ kiểm toán CAF đã cung cấp dịch vụ kiểm toán ở Long An nhiều năm và nhận được nhiều sự ưu ái và tin tưởng vì chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín – chất lượng – bảo mật – tối ưu chi phí kiểm toán cho doanh nghiệp.

Công ty dịch vụ kiểm toán uy tín tại Long An
Công ty dịch vụ kiểm toán uy tín tại Long An

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính uy tín ở Long An

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính CAF ở tỉnh Long An với đội ngũ kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập chuyên nghiệp, dịch vụ soát xét báo cáo tài chính; dịch vụ kế toán tại Long An; Dịch vụ thành lập công ty ở Long An …..

Ngoài việc kiểm toán để đưa ra ý kiến và ra báo cáo kiểm toán trung thực hợp lý thì Dịch vụ kế toán CAF còn tư vấn hệ thống kế toán cho quý khách hàng để bộ phận kế toán hoàn thiện hơn tránh những sai xót.

Dịch vụ của công ty dịch vụ kế toán kiểm toán CAF tại Long An

Dịch vụ của công ty dịch vụ kế toán kiểm toán CAF tại Long An
Dịch vụ của công ty dịch vụ kế toán kiểm toán CAF tại Long An

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì

Kiểm toán báo cáo tài chính là kiểm toán viên, công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán và đưa ra ý kiến về BÁO CÁO TÀI CHÍNH của đơn vị được kiểm toán có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính hay không.

Các loại ý kiến kiểm toán

 • Ý kiến chấp nhận toàn phần.
 • Ý kiến kiểm toán không phải là Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Kiểm toán viên và Công ty Kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán KHÔNG phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính một cách rõ ràng, phù hợp, và điều này là cần thiết khi:

 1. Dựa trên bằng chứng kiểm toán đã thu thập được, kiểm toán viên kết luận là tổng thể báo cáo tài chính vẫn còn sai sót trọng yếu; hoặc
 2. Kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để kết luận rằng tổng thể báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu.

Cơ sở pháp lý quy định các công ty phải kiểm toán báo cáo tài chính

 • Nghị định số 17/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm Toán Độc Lập ban hành ngày 13 tháng 03 năm 2012;
 • Thông tư 40/2020/TT-BTC về hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán và Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập.
 • Và các văn bản pháp lý có liên quan.

Các công ty bắt buộc phải kiểm toán

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 • Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.
 • Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.
 • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
 • Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.
 • Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.
 • Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính uy tín tại Long An

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính uy tín tại Long An
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính uy tín tại Long An
 1. Trao đổi với doanh nghiệp khách hàng.
 2. Khảo sát sơ bộ tình hình doanh nghiệp được kiểm toán.
 3. Tiếp nhận hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 4. Gửi thư hẹn kiểm toán.
 5. Yêu cầu cung cấp số liệu kế toán cho kiểm toán.
 6. Kiểm tra số liệu ( kiểm toán tại khách hàng )
 7. Phát hành báo cáo kiểm toán.
 8. Kết thúc cuộc kiểm toán.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

 • Nhằm cung cấp số liệu trung thực – hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu cho các bên sử dụng báo cáo.
 • Điều chỉnh số liệu kịp thời để tránh những hậu quả sau này như bị truy thu thuế, phạt hành chính …
 • Cung cấp số liệu chính xác khách quan cho nhà quản trị và các bên liên quan.
 • Được tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Tư vấn hoàn thiện hệ thống kế toán để tránh các sai xót.
 • Phân tích tình hình tài chính DN để tư vấn cho ban lãnh đạo DN.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính để bổ sung hồ sơ vay ngân hàng.
 • Kiem toan doc lap để bổ sung hồ sơ tham gia đấu thầu, và sử dụng cho các bên liên quan …

Lý do nên chọn dịch vụ kiểm toán của chúng tôi

Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi đã cung cấp nhiều năm trên khắp cả nước và nhận được nhiều sự tin tưởng từ khách hàng vì sự uy tín và chất lượng.

Lý do nên chọn dịch vụ kiểm toán của chúng tôi
Lý do nên chọn dịch vụ kiểm toán của chúng tôi

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán – kiểm toán cho các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như: sản xuất; gia công cơ khí; Sản xuất thiết bị công nghiệp; dịch vụ du lịch; công ty xây dựng dân dụng và cầu đường …..

Đội ngũ kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm tâm huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

Hỗ trợ tư vấn kế toán, kiem toan doc lap, tư vấn thuế 24/7.

Chi phí dich vu kiem toan hợp lý.

Dịch vụ kiểm toán uy tín, chất lượng, giá tốt.

Các loại hình kiểm toán hiện nay

Kiểm toán hoạt động

Là việc kiểm toán viên hành nghề, Doanh nghiệp kiểm toán (DNKT), chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của một bộ phận hoặc toàn bộ đơn vị được kiểm toán. Đối tượng của kiểm toán hoạt động rất đa dạng, từ việc đánh giá một phương án kinh doanh, một dự án, một quy trình công nghệ, một công trình XDCB, một loại tài sản, thiết bị mới đưa vào hoạt động hay việc luân chuyển chứng từ trong một đơn vị…

Đồng thời, tính hữu hiệu và hiệu quả của quá trình hoạt động rất khó được đánh giá một cách khách quan so với tính tuân thủ và tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính. Thay vào đó, việc xây dựng các chuẩn mực làm cơ sở đánh giá thông tin có tính định tính trong một cuộc kiểm toán hoạt động là một việc mang nặng tính chủ quan.

Trong kiểm toán hoạt động, việc kiểm tra thường vượt khỏi phạm vi công tác kế toán, tài chính mà liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Kiểm toán tuân thủ

Là việc các kiểm toán viên hành nghề, Công ty dịch vụ kiểm toán độc lập, chi nhánh công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện.

Kiểm toán Báo cáo tài chính

Là việc các kiểm toán viên hành nghề, DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán. Công việc kiểm toán BCTC thường do các DNKT (DNKT) thực hiện để phục vụ cho các nhà quản lý, Chính phủ, các ngân hàng và nhà đầu tư, cho người bán, người mua.

Do đó, kiểm toán báo cáo tài chính là hình thức chủ yếu, phổ cập và quan trọng nhất, thường chiếm 70 – 80% công việc của các công ty kiểm toán độc lập.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN LONG AN – DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ LONGAN – DỊCH VỤ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN UY TÍN – DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH – TƯ VẤN THUẾ LONG AN CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Tag: Dịch vụ kiểm toán tại Long An, Công ty dịch vụ kiểm toán uy tín ở Long An, Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Long An, Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Long An, Dich vu kiem toan doc lap o long an, Cong ty dich vu kiem toan uy tin o Long An, Dich vu kiem toan bao cao tai chinh tai long an, Dịch vụ kiểm toán tại Long An, Công ty dịch vụ kiểm toán uy tín ở Long An, Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Long An, Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Long An, Dich vu kiem toan doc lap o long an, Cong ty dich vu kiem toan uy tin o Long An, Dich vu kiem toan bao cao tai chinh tai long an.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812