Dịch vụ lập báo cáo chuyển giá

Chuyển giá là gì

Dịch vụ lập báo cáo chuyển giá

Báo cáo chống chuyển giá 

Căn cứ pháp lý về chuyển giá và các quy định về hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hiện nay

 • Nghị định 20/2017/NĐ Quy định về quản lý thuế đối với Doanh Nghiệp có giao dịch liên kết.
 • Luật Doanh Nghiệp năm 2020.
 • Luật kế toán Việt Nam.
 • Luật kiểm toán độc lập Việt Nam.
 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Chuyển giá là gì

Chuyển giá là việc thực hiện chính sách giá đối với hàng hoá, dịch vụ và tài sản được chuyển dịch giữa các thành viên trong tập đoàn hay nhóm liên kết không theo giá thị trường nhằm tối ưu hoá số thuế phải nộp của các doanh nghiệp.

Chuyển giá là gì
Chuyển giá là gì

Chuyển giá được dịch sang tiếng anh có thể bạn tìm hiểu thêm

Chuyển giá trong tiếng anh là: Transfer Pricing 

Transfer pricing is understood as the application of price policy measures to goods, for the purpose of changing the inherent value of goods or services and assets transferred between members of a group or a group. Affiliated groups do not follow the prescribed price in the market with the ultimate aim of reducing the amount of capital payable to the state.

Các phương thức chuyển giá của các doanh nghiệp phổ biến hiện nay

Nâng giá trị vốn góp: Đó là việc định giá cao giá trị, máy móc ban đầu mang đi góp vốn. Chi phí đầu tư cao dẫn đến hoạt động kinh doanh không có lãi trong thời gian dài.

Chuyển giá thông qua việc chuyển giao công nghệ: Chuyển giao công nghệ và thu phí bản quyền cao hơn so với giá thị trường.

Chuyển giá thông qua việc làm tăng giá trị nguyên liệu, chi phí đầu vào: Là thủ thuật nâng cao giá trị đầu vào, tăng cường chi phí đầu vào nhằm điều chỉnh lợi nhận tính thuế.

Các phương thức chuyển giá của các doanh nghiệp phổ biến hiện nay
Các phương thức chuyển giá của các doanh nghiệp phổ biến hiện nay

Chuyển giá nhằm mục đích chiếm lĩnh thị trường

Chuyển giá thông qua việc lợi dụng chênh lệch thuế suất: Các doanh nghiệp lợi dụng mức thuế suất giữa các quốc gia khác nhau để chuyển dịch lợi nhuận tới các quốc gia có mức thuế suất tốt hơn ( hoặc doanh nghiệp chuyển phần lợi nhuận về đất nước mình )

Chuyển giá ở các doanh nghiệp nội địa: Thông qua việc thành lập công ty con ở những địa bàn khác nhau mới mức ưu đãi thuế khác nhau để chuyển lợi nhuận từ địa bàn không được ưu đãi sang địa bàn được ưu đãi

Cách để các doanh nghiệp có thể xác định các bên có giao dịch liên kết như thế nào

Tại khoản 1 điều 5 nghị định 132/2020/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;

Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu và nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia;

Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai.

Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;

Xác định các bên có giao dịch liên kết

Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi …..

Xác định các bên có giao dịch liên kết
Xác định các bên có giao dịch liên kết

Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

Các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;

Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát, quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia;

Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này.

Những Doanh nghiệp nào sẽ nộp báo cáo chuyển giá

Đánh giá được mức độ nghiêm trọng của vấn đề chuyển giá, đặc biệt là các công ty đa quốc gia, các doanh nghiêp FDI, Tổng cục thuế đã có kế hoạch kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có đặc điểm như sau:

 • Các doanh nghiệp Lỗ liên tục trong nhiều năm kinh doanh.
 • Các doanh nghiệp Lỗ âm vốn đầu tư trong quá trình nhiều năm kinh doanh tại Việt Nam hiện nay.
 • Không nộp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hoặc nộp chậm báo cáo giao dịch liên kết ( báo cáo chống chuyển giá)
 • Các doanh nghiệp thuộc ngành gia công như: Gia công may mặc; Gia công cơ khí; gia công các sản phẩm từ da, lông thú …..
 • Các doanh nghiệp vừa sản xuất vừa gia công, đặc biệt là ngành may mặc, giày da.
 • Các doanh nghiệp được miễn thuế mà không có lãi trong nhiều năm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam hiện nay.
 • Lãi thuần không đáng kể so với quy mô doanh nghiệp trên thực tế thì khả năng phải LẬP HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT KHÁ CAO.

Thời hạn giải trình và cung cấp hồ sơ chống chuyển giá, Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định mới nhất hiện nay

 • Thời hạn cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết không quá 30 ngày kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Trường hợp người nộp thuế có lý do chính đáng thì thời hạn cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được gia hạn 01 lần không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn.

Dịch vụ lập báo cáo chuyển giá của Dịch vụ kiểm toán CAF 

Dịch vụ kiểm toán CAF chúng tôi đã cung cấp dịch vụ lập báo cáo chống chuyển giá nhiều năm cho hơn 1.500 khách hàng, với đội ngũ kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm và nhiệt huyết chúng tôi luôn cố gắng mang đến dịch vụ chất lượng – uy tín – bảo mật – tối ưu chi phí doanh nghiệp. 

Dịch vụ lập báo cáo chuyển giá của Dịch vụ kiểm toán CAF 
Dịch vụ lập báo cáo chuyển giá của Dịch vụ kiểm toán CAF

Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết là dịch vụ thế mạnh của công ty CAF với các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệp lập tờ khai giao dịch liên kết, hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cho nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như: Thương mại, dịch vụ, sản xuất, gia công may mặc, gia công dày dép, gia công cơ khí …. Với nguồn dữ liệu chuẩn và chính xác công ty CAF không ngừng nỗ lực để mang đến dịch vụ lập báo cáo chống chuyển giá tốt nhất đến với các doanh nghiệp.

Dịch vụ thế mạnh của công ty CAF 

 • Dịch vụ kế toán trọn gói.
 • Dịch vụ báo cáo thuế.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính. 
 • Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản.
 • Dịch vụ lập báo cáo chống chuyển giá.
 • Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ chuyển giá.
 • Dịch vụ lập hồ sơ xác định GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính để vay ngân hàng.
 • Dịch vụ kiểm toán bctc để tham gia đấu thầu.
 • Dịch vụ kiểm kê hàng tồn kho tài sản công ty.

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của công ty CAF

Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết do CAF cung cấp được thực hiện bởi những chuyên gia có hơn 10 NĂM kinh nghiệp cung cấp dịch vụ cho nhiều công ty thuộc vốn đầu tư từ nhiều nước khác nhau như: Hàn Quốc; Thái Lan; Trung Quốc; Nhật Bản; Mỹ …..

Hệ thống dữ liệu hàng đầu Việt Nam hiện nay với đủ các ngành nghề để công tác đối chiếu so sánh số liệu chuyên nghiệp và chính xác nhất trong quá trình lập báo cáo chuyển giá.

Dịch vụ cung cấp chính xác nhanh chóng – chuyên nghiệp với mức phí lập báo cáo chuyển giá tốt nhất đến với quý khách hàng hiện nay.

CAF luôn sẵn sàng tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết nhanh chóng – chính xác – miễn phí.

Phí dịch vụ lập báo cáo chống chuyển giá

Dịch vụ kiểm toán CAF chúng tôi sẽ căn cứ và ngành nghề, quy mô của doanh nghiệp để đưa ra mức phí dịch vụ lập báo cáo chống chuyển giá hợp lý nhất. 

Dịch vụ kiểm toán CAF là đơn vi cung cấp dịch vụ lập báo cáo chống chuyển giá với mức phí tốt nhất khu vực miền nam với chất lượng dịch vụ đã được nhiều khách hàng tin tưởng. 

Nguyên tắc phân tích và so sánh khi lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Bản chất giao dịch được đối chiếu giữa hợp đồng pháp lý hoặc văn bản, thỏa thuận giao dịch của các bên liên kết với thực tiễn thực hiện của các bên.

Trường hợp người nộp thuế phát sinh giao dịch liên kết nhưng không có thỏa thuận bằng văn bản hoặc thỏa thuận không phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập hoặc thực tế thực hiện không phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập giữa các bên không có quan hệ liên kết, giao dịch liên kết phải được xác định theo đúng bản chất kinh doanh giữa các bên độc lập, cụ thể:

Bên liên kết nhận doanh thu, lợi nhuận từ giao dịch liên kết với người nộp thuế phải có quyền sở hữu và kiểm soát rủi ro kinh doanh đối với các tài sản, hàng hóa, dịch vụ, nguồn lực, quyền mang lại lợi ích kinh tế và các quyền tạo ra thu nhập từ cổ phần, cổ phiếu và các công cụ tài chính khác và người nộp thuế phát sinh chi phí từ giao dịch với bên liên kết phải nhận được lợi ích, giá trị kinh tế trực tiếp hoặc góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập;

Bản chất giao dịch được xác định bằng phương pháp thu thập thông tin, chứng cứ, dữ liệu về giao dịch, rủi ro của các bên liên kết trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phân tích và so sánh giao dịch liên kết với giao dịch độc lập như thế nào

Căn cứ đối chiếu các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận và quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính trong các giao dịch liên kết của người nộp thuế là dữ liệu, thực tế thực hiện giao dịch giữa các bên liên kết để so sánh với các quyết định kinh doanh có thể được các bên độc lập chấp thuận trong điều kiện tương đồng. Nguyên tắc đối chiếu áp dụng trong phân tích, so sánh coi trọng bản chất và thực tiễn kinh doanh, rủi ro gánh chịu của các bên liên kết hơn là các thỏa thuận bằng văn bản;

Phân tích, so sánh phải đảm bảo tính tương đồng giữa doanh nghiệp thực hiện giao dịch độc lập với doanh nghiệp có giao dịch liên kết hoặc giao dịch độc lập với giao dịch liên kết, không có yếu tố khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận giữa các bên.

Trường hợp có yếu tố khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận, phải phân tích, xác định và thực hiện điều chỉnh loại trừ yếu tố khác biệt trọng yếu đó thông qua so sánh các yếu tố quy định tại Điều 7, Điều 10 Nghị định này và phù hợp với từng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định này.

Cách để Doanh nghiệp lựa chọn đối tượng so sánh độc lập nội bộ

Lựa chọn đối tượng so sánh độc lập nội bộ là việc lựa chọn giao dịch của chính người nộp thuế với bên không có quan hệ liên kết, đảm bảo tương đồng không có khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận giữa các bên.

Trường hợp không có đối tượng so sánh độc lập nội bộ tương đồng, thực hiện lựa chọn đối tượng so sánh theo điểm b và c khoản 3 điều 17 Nghị định này.

Việc so sánh giữa giao dịch liên kết và giao dịch độc lập được thực hiện trên cơ sở từng giao dịch đối với từng sản phẩm tương đồng.

Trường hợp không thể so sánh giao dịch theo sản phẩm, việc gộp chung các giao dịch phải đảm bảo phù hợp bản chất, thực tiễn kinh doanh và việc áp dụng phương pháp xác định giá của giao dịch liên kết được thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định này.

Lựa chọn đối tượng so sánh độc lập nội bộ

Dữ liệu tài chính, kinh doanh của các đối tượng so sánh phải đảm bảo độ tin cậy để sử dụng cho mục đích kê khai, tính thuế, phù hợp với các quy định về kế toán, thống kê và thuế.

Thời điểm phát sinh giao dịch của các đối tượng so sánh độc lập phải cùng thời điểm phát sinh với giao dịch liên kết hoặc có năm tài chính cùng với năm tài chính của người nộp thuế, trừ trường hợp đặc thù cần thiết mở rộng thời gian so sánh theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Định dạng dữ liệu phải đảm bảo có thể so sánh, tính toán được các mức giá tại thời điểm giao dịch hoặc trong cùng kỳ tính thuế; dữ liệu so sánh về tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận phải đảm bảo ít nhất là ba kỳ tính thuế liên tục. Đối với các giá trị tỷ suất, tỷ lệ tương đối, người nộp thuế làm tròn số đến chữ số thứ hai sau dấu thập phân.

Trường hợp số tương đối được lấy từ các số liệu công bố không có số tuyệt đối đi kèm và không sử dụng nguyên tắc làm tròn này thì lấy theo số liệu đã công bố có trích dẫn nguồn.

CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Bài viết liên quan:

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính 

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Long An

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Bình Dương 

Tag: dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kiểm toán độc lập, dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ lập báo cáo chống chuyển giá, phí dịch vụ báo cáo chuyển giá, phí dịch vụ lập báo cáo chuyển giá, chuyển giá, chuyển giá là gì, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kiểm toán độc lập, dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ lập báo cáo chống chuyển giá, phí dịch vụ báo cáo chuyển giá, phí dịch vụ lập báo cáo chuyển giá, chuyển giá, chuyển giá là gì; hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết; các bên liên kết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812