Hạch toán mua của cá nhân như cát đá sỏi

Điều kiện nghi nhận chi phí hợp lý

Hạch toán mua của cá nhân như cát đá sỏi

Bạn đang làm trong công ty xây dựng nên các bạn mua rất nhiều cát đá, sỏi, gạch ngói từ các cá nhân không có hoá đơn vậy nếu bạn làm kế toán trong công ty xây dựng thì bạn sẽ hạch toán như thế nào cho đúng? Cách để đưa chi phí mua hàng hoá dịch vụ khoogn có hoá đơn chứng từ vào chi phí hợp lý trong công ty xây dựng là như thế nào? ….. Bài viết này các kế toán công ty CAF sẽ chia sẻ chủ đề này chi tiết nhất đến với các bạn đọc nhé.

Doanh nghiệp mua hàng hóa của cá nhân, không kinh doanh xuất sẽ không có hóa đơn thì doanh nghiệp làm thế nào để được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN.

Chứng từ và thủ tục khi hạch toán mua hàng của cá nhân không có hóa đơn dựa vào khoản 2.4 điều 6 của TT 78/2014/TT-BTC.  Áp dụng từ ngày 6/8/2015:

Tính theo quy định tại TT96/2015/TT­BTC ban hành 22/06/2015

Điều kiện nghi nhận chi phí hợp lý – Hạch toán mua của cá nhân như cát đá sỏi

Khi chi phí hợp lý hay chi phí được trừ nhỏ hơn chi phí kế toán thì chúng ta sẽ cần phải giảm chi phí kế toán để có thể tính chi phí hợp lý. Điều này sẽ đồng nghĩa với việc kế toán phải điều chỉnh việc tăng về lợi nhuận kế toán trước khi tính thuế.

Điều kiện nghi nhận chi phí hợp lý
Điều kiện nghi nhận chi phí hợp lý

Trường hợp chi phí hợp lý (chi phí được khấu trừ) lớn hơn so với chi phí kế toán thì kế toán cần phải tăng chi phí kế toán để có thể tính chi phí hợp lý. Điều này có nghĩa là kế toán sẽ cần phải giảm đi chi phí của lợi nhuận kế toán trước thuế.

Căn cứ theo quy định nêu trên, để được xác định là chi phí hợp lý thì các khoản chi cần đáp ứng các điều kiện cơ bản đó là:

Khoản chi đó có thực tế phát sinh và liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Các khoản chi cần phải có đầy đủ hoá đơn và chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật;

Các khoản chi đối với hoá đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên yêu cầu cần phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng của cá nhân không có hóa đơn – Hạch toán mua của cá nhân như cát đá sỏi

Các trường hợp doanh nghiệp mua hàng áp dụng với những trường hợp sau:

–  Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa đăc thù là nông, thủy hải sản do cá nhân trực tiếp sản xuất đánh bắt tạo ra. 

–  Các sản phẩm mua được từ sản phẩm thủ công làm bằng vật liệu: đay, mây, tre, cói, rơm….hoặc những nguyên vật liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất tạo ra.

–  Doanh nghiệp mua nguyên vật liệu do người lao động trực tiếp thu nhặt được

– Doanh nghiệp mua đồ dùng, vật liệu và tài sản của hộ gia đình và cá nhân không trực tiếp kinh doanh sản phẩm bán ra. 

– Doanh nghiệp mua hàng hóa và dich vụ từ hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có mức doanh thu thấp hơn 100 triệu đồng/ năm.

     = > Các trường hợp doanh nghiệp mua hàng của các không phải đăng ký kinh doanh chưa xuất được hóa đơn thì muốn được tính vào chi phí hợp lý doanh nghiệp cần hoàn thiện bộ hồ sơ mua bán với cá nhân gồm:

– Căn cứ pháp lý dự vào khoản 2.4 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 6/8/2015 một bộ hồ sơ chứng từ hợp thức hóa chi phí hợp lý tại doanh nghiệp gồm:

– Hợp đồng và chứng từ mua bán, thanh lý hàng hóa

– Chứng từ thể hiện mối quan hệ mua bán: Gồm tiền mặt, đặt cọc hoặc chuyển khoản đều được chấp nhận vì không có hóa đơn. 

– Lập biên bản bàn giao hàng hóa dịch vụ hàng hóa

– Bảng kê hàng mua vào áp dụng với loại hàng không có hóa đơn theo mẫu 01/TNDN (áp dụng theo TTsố 78/2014/TT-BTC).

Trường hợp mua hàng cá nhân không xuât được hóa đơn có tính vào chi phí hợp lệ – Hạch toán mua của cá nhân như cát đá sỏi

Đối với chi phí mua hàng hóa doanh nghiệp và chi phí dịch vụ của cá nhân không lập được hóa đơn thì sẽ được lập hóa đơn gồm bảng kế thu mua hàng hóa dịch vụ theo mẫu01/TNDN dựa vàoTT 78/2014/TT-BTC)

Trường hợp mua hàng cá nhân không xuât được hóa đơn có tính vào chi phí hợp lệ
Trường hợp mua hàng cá nhân không xuât được hóa đơn có tính vào chi phí hợp lệ

Lưu ý: Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào sẽ không được lập cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau:

–  Nếu hàng hóa mua bán là nông, lâm và thủy hải sản do người sản xuất trực tiếp đánh bắt và bán hàng.

–  Doanh nghiệp mua những sản phẩm thủ công làm băng nông sản gồm: đay, cói, tre,vỏ dừa, sọ dừa….hoặc những nguyên vật liệu được tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp do người sản xuất thủ công không trực tiếp kinh doanh hoặc bán sản phẩm có hóa đơn.

–  Doanh nghiệp mua đất, cát, đá sỏi và vật liệu xây dựng do hộ cá nhân trực tiếp sản xuât và bán sản phẩm

–  Các sản phẩm phế liệu  của cá nhân  trực tiếp thu nhặt sản được

–  Doanh nghiệp mua tài sản và dịch vụ tổ chức và cá nhân của hộ gia đình không trực tiếp bán sản phẩm

–  Hàng hóa và dịch vụ của cá nhân tổ, chức và hộ kinh doanh không gồm những hàng hóa dich vụ có doanh thu đạt được dưới 100 triệu đống/ năm.

Chú ý: Những trường hợp áp dụng với bảng kê thu mua hàng hóa, vật liệu và dịch vụ do người đại diện theo pháp luậ hoặc trường hợp được ủy quyền đại diện của doanh nghiệp ký và trực tiếp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hóa đơn chứng từ đó. 

+ Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa và dịch vụ được lập bảng kê và tính vào chi phí được trừ hợp lý, hợp lệ.

+ Quy định với những khoản thu này bắt buộc phải sử dụng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khi giao dịch.

+ Trong thời điểm hàng hóa dùng để mua hàng và báo giá dịch vụ dựa trên bảng kê khai hóa đơn trong thời điểm cao hơn giá thị trường ở thời điểm mua hàng cơ quan thuế sẽ dựa vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường hiện tại để tính lại giá tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Lưu ý

khi hạch toán với hàng mua không có hóa đơn: Doanh nghiệp lập bảng kê bán hàng phải do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc những người được ủy quyền ký trên hợp đồng trực tiếp ký trên chứng từ phải chịu trách nhiệm.

–  Đối với giá mua hàng thực hiện trên bảng kê phải tính theo giá tương tự trên thị trường tính giá mua hàng trong giao dịch trên bảng kê phải thực hiện đầy đủ nghiệp vụ khi tính giá trên thị trường không được quá cao( Trường hợp chi phí cao hơn mức độ cho phép sẽ bị loại khi quyết toán). 

– Trường hợp doanh nghiệp khi thanh toán chưa lập được bảng kê theo mẫu 01/TNDN thì sẽ phải lập bảng kê bổ sung trước khi tiến hành thanh tra thuế DN nếu không sẽ bị loại trừ toàn bộ chi phí đầu vào không được tính là chi phí hợp lý: Các trường hợp có thể xảy ra như sau:

Doanh nghiệp bị giảm lỗ

Bị truy thu thuế TNDN khi kết toán

+ Hoặc sẽ hạch toán và kế toán như bình thường

Hồ sơ chứng từ khi hạch toán hợp đồng mua hàng của cá nhân không có hóa đơn, chứng từ

– Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa cá nhân với tổ chức

– Chứng từ hóa đơn thanh toán trong giao dịch: Vì giao dịch không sử dụng hóa đơn nên có thể chuyển khoản, đăt cọc hoặc sử dụng tiền măt đều được

– Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua

– Bảng kê hàng hóa và dịch vụ mua vào theo mẫu 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC).

– Phiếu nhập kho mua hàng

Hạch toán khi mua hàng hóa của cá nhân hộ gia đình không có hóa đơn nên hạch toán như sau:

+ Khi mua hàng của cá nhân:

Nợ TK 152,155,156

Có TK 1111, 331

+ Doanh nghiệp xuất để dùng sản xuất: 

Nợ TK 621

Có TK 152,155,156

+ Trường hợp mua hàng về dùng xuất thằng không qua lưu kho:

Nợ TK 621

Có TK 1111, 331

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Xem thêm: 

Công ty xây dựng có được giảm thuế gtgt

Cách hạch toán doanh thu môi giới bất động sản

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản ( BĐS )

Nội dung dự toán xây dựng công trình

Cong ty dich vu kiem toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812