Hồ sơ chuyển giá

Hồ sơ chuyển giá

Hồ sơ chuyển giá

Chuyển giá là gì? Những hồ sơ cần lập trong báo cáo chống chuyển giá gồm những gì?

Nhiều kế toán thắc mắc về bộ hồ sơ xác định giá trong giao dịch liên kết gồm những gì? 

Cách lập hồ sơ giao dịch liên kết là như thế nào?

Hồ sơ chuyển giá theo quy định hiện hành gồm những gì?

Cách lấy số liệu từ các doanh nghiệp cùng ngành để đối chiếu ? …. Bài viết này Dịch vụ kiểm toán CAF sẽ chia sẻ về chủ đề này để doanh nghiệp nắm được nội dung xác định giá trong giao dịch liên kết.

Cơ sở pháp lý hồ sơ chuyển giá

 • Nghị định 20/2017/ND-CP Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 • Hệ thống chuẩn mục kiểm toán Việt Nam.
 • Luật doanh nghiệp năm 2020.
 • Thông tư 78, Thông tư 96.

>>> Xem thêm: Dịch vụ báo cáo chuyển giá

Giới thiệu Dịch vụ kiểm toán – Dịch vụ chuyển giá

Hồ sơ chuyển giá
Hồ sơ chuyển giá

Dịch vụ kiểm toán CAF là đơn vị chuyên nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết, dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành ….. Với đội ngũ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, Dịch vụ kiểm toán CAF là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chuyển giá, không ngừng mang đến dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – nhanh chóng – phí dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết tốt nhất thị trường.

Dịch vụ mà CAF cung cấp:

 1. Dịch vụ tư vấn chuyển giá – lập hồ sơ giao dịch liên kết.
 2. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính.
 3. Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

Quy định chung về hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Quy định về Hồ sơ giao dịch liên kết theo Nghị định 20 Theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 20, Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết gồm:

 • Hồ sơ quốc gia (Local File)
 • Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu (Master File)
 • Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao (Country-by-Country Report)

>>> Xem thêm: Cách lập hồ sơ giao dịch liên kết 

Quy định cụ thể về Tờ khai giao dịch liên kết, hồ sơ chuyển giá

Quy định về Tờ khai giao dịch liên kết theo Nghị định 20 Ngoài các Hồ sơ theo danh mục Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết nêu trên, doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị 04 tờ khai liên quan đến giao dịch liên kết, bao gồm:

 1. Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết (Mẫu số 01 của Nghị định 20)
 2. Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia (Mẫu số 02 của Nghị định 20)
 3. Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu (Mẫu số 03 của Nghị định 20)
 4. Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (Mẫu số 04 của Nghị định 20).

Quy định về các trường hợp được miễn kê khai và nộp hồ sơ giao dịch liên kết

Các trường hợp được miễn kê khai và miễn lập Hồ sơ giao dịch liên kết Theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 20, người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết và miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ theo mẫu quy định tại Nghị định 20 (vẫn phải nộp Mẫu số 01 Phụ lục với các nội dung tại mục I và mục II). 

Dịch vụ thế mạnh của Dịch vụ kiểm toán CAF, hồ sơ chuyển giá

 1. Dịch vụ thanh lập công ty.
 2. Dịch vụ kế toán trọn gói chuyên nghiệp.
 3. Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói.
 4. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính
 5. Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
 6. Dịch vụ tư vấn chuyển giá – lập hồ sơ trong giao dịch liên kết.
 7. Dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết.
 8. Dịch vụ hoàn thuế gtgt chuyên nghiệp nhanh chóng – với phí dịch vụ tốt.
 9. Dịch vụ làm sổ sách kế toán nhanh chóng – uy tín và chuyên nghiệp.
 10. Dịch vụ quyết toán thuế.
 11. Dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp.
 12. Dịch vụ tư vấn kế toán – tư vấn quản lý doanh nghiep – tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ.

Trường hợp miễn kê khai có phải lập Hồ sơ giao dịch liên kết

Các trường hợp miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết nhưng vẫn phải lập Tờ khai giao dịch liên kết theo Mẫu số 01 – Nghị định 20 Người nộp thuế thuộc các trường hợp sau được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (tuy nhiên vẫn cần kê khai giá giao dịch liên kết) theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 20:

Doanh thu dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị các giao dịch liên kết dưới 30 tỷ đồng trong kỳ tính thuế

Hoặc Đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá

Hoặc Thực hiện chức năng kinh doanh đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế TNDN trên doanh thu như sau:

 • Phân phối: từ 5% trở lên
 • Sản xuất: từ 10% trở lên
 • Gia công: từ 15% trở lên

Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần theo quy định thì vẫn phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

Thời hạn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và nộp Tờ khai giao dịch liên kết Tờ khai giao dịch liên kết cần được nộp cùng với Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết phải được lập theo hàng năm và lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Hồ sơ này phải được cung cấp cho cơ quan thuế cho mục đích tham vấn trước thanh tra, kiểm tra thuế và cho mục đích thanh tra, kiểm tra thuế.

Trong trường hợp cung cấp cho mục đích tham vấn trước thanh tra, kiểm tra thuế thì thời hạn người nộp thuế phải cung cấp hồ sơ là 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan thuế (có thể gia hạn thêm 15 ngày làm việc).

Trong trường hợp cung cấp cho mục đích thanh tra, kiểm tra thì thời hạn nộp hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan thuế

Những tỉnh mà Công ty kiểm toán CAF đã cung cấp dịch vụ chuyển giá

Dịch vụ lập hồ sơ giao dich liên kết tại thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch vụ chuyển giá tại Bình Dương.

Dịch vụ lập báo cáo chống chuyển giá tại Long An.

Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá trong giao dịch liên kết tại Đồng Nai, Bình Phước, Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Hà Nội, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận ……

Lý do chọn CAF cung cấp dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết, hồ sơ chuyển giá

 • Dịch vụ lập hồ sơ chuyển giá hoàn hảo.
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá được thực hiện bởi đội ngũ kiểm toán viên 10 năm  kinh nghiệm cung cấp dịch vụ Lập hồ sơ giao dịch liên kết
 • CAF cam kết số liệu đảm bảo chính xác vì dịch vụ chúng tôi được cung cấp bởi các kiểm toán viên dày dạn kinh nghiệm dưới sự giám sát của ban giám đốc công ty CAF
 • Tư vấn kế toán để tránh các sai xót trọng yếu
 • Tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Tư vấn thuế, cập nhật những chính sách về thuế mới nhất để tránh các rủi ro về thuế sau này.
 • Tư vấn kế toán 24/7
 • Cung cấp báo cáo nhanh chóng, hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ vay, đấu thầu cho doanh nghiệp
 • Phí dịch vụ tốt nhất.

Báo giá dịch vụ làm báo cáo giao dịch liên kết do CAF thực hiện, Phí dịch vụ làm báo cáo chuyển giá

Nếu doanh nghiệp bạn khó khăn trong cách lập hồ sơ giao dịch liên kết, hoặc chưa làm bao cáo chống chuyển giá – lập tờ khai trong giao dịch liên kết bao giờ, Công ty chúng tôi sẽ đứng ra tư vấn và làm báo cáo giao dịch liên kết cho công ty bạn.

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn cao cấp giàu kinh nghiệm và các hãng kế toán – kiểm toán độc lập hàng đầu trong nước, Dịch vụ kế toán – kiểm toán CAF có thể cung cấp các dịch vụ chuyển giá chất lượng cao cho khách hàng với mức phí rất cạnh tranh.

Mức phí dịch vụ làm báo cáo chuyển giá sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy mô doanh nghiệp.

Doanh thu của doanh nghiệp năm cần lập báo cáo chuyển giá.

Yêu cầu cụ thể từ phía Doanh Nghiep khách hang.

CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812