Kiểm toán ở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

Kiểm toán ở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

Kiểm toán ở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

Bạn đang muốn tìm kiếm một công ty dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín tại thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang?

Cần chuẩn bị những hồ sơ – chứng từ – sổ sách gì khi kiểm toán báo cáo tài chính tại thành phố Vị Thanh?

Báo giá dịch vụ kiem toan doc lap tai tinh Hau Giang như thế nào?

Công ty kiểm toan doc lap cung cap dich vu ke toan – dvu kiem toan uy tín ở Hậu Giang hiện nay?

Kiểm toán dịch vụ tại Hậu Giang là gì?

Kiểm toán là hoạt động kiểm tra, xác minh tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính doanh nghiệp được kiểm toán dựa trên các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, luật kiểm toán độc lập và các văn bản pháp lý hiện hành.

Kiểm toán ở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang
Kiểm toán ở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

Thông qua đó, người làm kiểm toán ( Kiểm toán viên hành nghề) có thể cung cấp những thông tin chính và đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán có phản ánh TRUNG THỰC – HỢP LÝ  về tình hình tài chính của doanh nghiệp, tổ chức được kiểm toán.

>>> Xem thêm: Bảng giá kiểm toán độc lập uy tín tại Hậu Giang

Những công ty nào phải kiểm toán độc lập?

Theo quy định tại Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập 2011 và được hướng dẫn tại Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP như sau:

Điều 37. Đơn vị được kiểm toán

Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;

c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

c) Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

d) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Việc kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.

Công ty kiểm toán ở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

Công ty CAF ở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang là một đơn vị uy tín, công ty dịch vụ kiểm toán tại Hậu Giang được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng dịch vụ uy tín chuyên nghiệp hiện nay. Công ty CAF ở Vị Thanh Hậu Giang chúng tôi kiểm toán dựa trên các quy trình bài bản, nghiệp vụ chuyên môn, lợi thế về kinh nghiệm nhiều năm cung cấp cho các doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài.

Suốt quá trình cung cấp dịch vụ chúng tôi luôn tuân thủ các nguyên tắc chuẩn mực kế toán – kiểm toán theo quy định hiện hành, đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên. Caf luôn sãn sàng hỗ trợ tư vấn giải đáp mọi thông tin mọi lúc, sự nhiệt tình và chu đáo là thế mạnh của công ty chúng tôi.

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/cong-ty-dich-vu-kiem-toan-o-hau-giang/

Dịch vụ mà CAF thực hiện tại thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

 • Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng.
 • Kiểm toán độc lập cho mục đích tham gia đấu thầu ở Hậu Giang.
 • Dịch vụ lập BCTC, làm lại sổ sách kế troán trọn gói ỏ Vị Thanh Hậu Giang.
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản ở vị Thanh tỉnh Hậu Giang.
 • Kiểm toán các dự án quốc tế tài trợ.
 • Lập và soát xét báo cáo tài chính.
 • Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ.
 • Kiểm toán nội bộ tại thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.
 • Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại thành phố Vị Thanh.
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá ở Vị Thanh Hạu Giang.
 • Dịch vụ tư vấn đầu tư.
 • Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ kiểm toán chi phí doanh nghiệp.
 • Dịch vụ thành lập công ty ở tp Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

>>> Xem thêm: Phi thue kiem toan.

Các huyện mà CAF cung cấp dich vu kiem toan tai tinh Hậu Giang

Công ty dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Thành phố Vị Thanh HẬU GIANG.

Công ty dịch vụ báo cáo thuế – kiểm toán độc lập ở Thành phố Ngã Bảy.

Công ty dịch vụ thành lập công ty trọn gói và kiểm toán Thị xã Long Mỹ.

Công ty dịch vụ kế toán trọn gói uy tín – kiểm toán BCTC Huyện Châu Thành.

Dịch vụ kiểm toán – dich vu lap bao cao tai chinh tron goi Huyện Châu Thành A.

Dịch vụ kiểm toán và dịch vụ làm lại sổ sách kế toán Huyện Long Mỹ.

Công ty dịch vụ kiểm toán Huyện Phụng Hiệp.

Dịch vụ kiểm toán và dịch vụ báo cáo thuế Huyện Vị Thủy.

Đối tượng mục đích và nguyên tắc của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hoạt động được thực hiện trên các đối tượng, mục đích và nguyên tắc cụ thể như sau:

Đối tượng Các báo cáo tài chính, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính…
Mục đích Mục tiêu thực hiện tổng quát: Thu thập bằng chứng để đưa ra các ý kiến về tính chất trung thực, hợp lý của thông tin trên bảng khai tài chính.

Mục tiêu thực hiện kiểm toán chung: Xem xét, nhận định và đánh giá một cách tổng thể số tiền ghi trên các chu trình, cơ sở cam kết chung về trách nhiệm của nhà quản lý về các thông tin thu được qua khảo sát thực tế ở doanh nghiệp.

Nguyên tắc Có 4 nguyên tắc cơ bản mà các kiểm toán viên cần tuân theo khi làm kiểm toán báo cáo tài chính. Đó là:

 1. Tuân thủ quy định pháp luật
 2. Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp như: độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, bảo mật.
 3. Tuân thủ các chuẩn mực chuyên môn.
 4. Có thái độ nghi vấn mang tính nghề nghiệp.

Vì sao chọn dịch vụ kiểm toán của công ty CAF ở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

 • Dịch vụ kiểm toán tại Hậu Giang của CAF-GLOBAL.COM chúng tôi có nhiều năm cung cấp dich vu kiem toan uy tin o thanh pho Vi Thanh, cung cấp dịch vụ cho nhiều công ty đa dạng ngành nghề kinh doanh từ thương mại đến sản xuất …
 • Đội ngũ kiểm toán viên – kế toán viên hành nghề trên 10 năm kinh nghiệm tâm huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng các vấn đề về kế toán – kiem toan doc lap – tư vấn quản lý doanh nghiệp …
 • Hỗ trợ tư vấn kế toán, tư vấn thuế 24/7.
 • Chi phí dich vu kiem toan o thanh pho Vi Thanh tinh Hau Giang hợp lý.

CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DICH VU KIEM TOAN DOC LAP – DICH VU BAO CAO THUE – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812