Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bạn đang muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh?

Bạn muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty bạn?

Công ty bạn đang có nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc thu hẹp lĩnh vực kinh doanh?

Nếu bạn đang có những nhu cầu trên và muốn kinh doanh hợp pháp thì doanh nghiệp bạn cần tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư …. Bài viết này Dịch vụ kế toán CAF sẽ chia sẻ chủ đề này.

Dịch vụ kế toán CAF

Dịch vụ kiểm toán CAF là đơn vị chuyên nghiệp với đội ngũ các kiểm toán viên hành nghề trên 15 năm kinh nghiệm đã thực hiện kiểm toán hơn 2.000 công trình trên cả nước, Dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ chuyển giá …. CAF không ngừng nỗ lực để mang đến dịch vụ với chất lượng chuyên môn cao nhất với phí dịch vụ tốt nhất thị trường hiện nay.

Dịch vụ thế mạnh của CAF

 • Dịch vụ kiểm toán.
 • Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản.
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đấu thầu.
 • Dịch vụ kiểm toán độc lập cho mục đích vay ngân hàng.
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá.
 • Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ báo cáo thuế.
 • Dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp.
 • Dịch vụ thành lập công ty trọn gói.

Cách thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty – Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thứ nhất, bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh không có điều kiện

Nếu doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh không có điều kiện thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục bổ sung bình thường là tra mã số ngành nghề theo mã ngành 4 số và đăng ký bổ sung  ngành nghề kinh doanh vào hồ sơ.

Thứ hai, Bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện – Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Nếu doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh khi doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện về mức vốn pháp định hoặc đáp ứng đủ điều kiện về chứng chỉ hành nghề.

Ví dụ nếu doanh nghiệp của bạn muốn đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản (ngành này yêu cầu mức vốn pháp định là 20 tỷ), do vậy doanh nghiệp bạn muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì trước tiên cần tăng vốn điều lệ công ty lên 20 tỷ trước, sau đó mới bổ sung ngành nghề này được.

+ Đối với doanh nghiệp có 100% vốn Việt Nam thì chỉ cần thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh trên giấy chứng nhận doanh nghiệp, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ đơn giản hơn so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh thì cần thực hiện trên 2 giấy: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đồng thời còn phải đối chiếu ngành nghề kinh doanh đó có phù hợp với cam kết gia nhập WTO – Tổ chức thương mại thế giới hay không thì mới được phép bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với cam kết.

Khi tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh. Nếu các bạn có đủ thời gian, kiến thức, kinh nghiệm thì tự tiến hành việc thay đổi, còn nếu không đủ những yếu tố trên thì có thể thuê Kế toán CAF thực hiện việc thay đổi để tiết kiệm thời gian tập trung vào kinh doanh.

Căn cứ pháp lý thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty – Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/11/2015

Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi.

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Thông báo của người đại diện pháp luật về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. (File này chi áp dụng đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty Cổ Phần, công ty Hợp danh, Không áp dụng đối với công ty TNHH 1 Thành viên, doanh nghiệp tư nhân).Quyết định của Chủ tịch HĐTV/HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Các văn bản, chứng chỉ tương ứng đi kèm (Đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

Bước 1: Chuẩn bị danh sách ngành nghề kinh doanh mà bạn dự tính bổ sung, bạn cần tra cứu trong danh mục ngành nghề kinh doanh đã được giới thiệu ở trên để áp vào hồ sơ.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh theo biểu mẫu quy định và hướng dẫn ở trên

Bước 3: Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh tại Tỉnh/Thành phố sở tại.

Bước 4: Nhận kết quả giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh?

 • Thông báo của người đại diện pháp luật về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 • Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên, công ty cổ phần)
 • Quyết định của Chủ tịch HĐTV/HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 • Các văn bản, chứng chỉ tương ứng đi kèm (Đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty

Bước 1: Chuẩn bị danh sách ngành nghề kinh doanh mà bạn dự tính bổ sung, bạn cần tra cứu mã ngành nghề trong danh mục ngành nghề kinh doanh đã được giới thiệu ở trên để áp vào hồ sơ.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh theo biểu mẫu quy định và hướng dẫn ở trên

Bước 3: Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh tại Tỉnh/Thành phố sở tại.

Bước 4: Nhận kết quả giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh

Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh ở đâu?

Nộp hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812