Bảng giá kiểm toán ở Quảng Ngãi

Bảng giá kiểm toán ở Quảng Ngãi

Bảng giá kiểm toán ở Quảng Ngãi

Dịch vụ kiểm toán độc lập là gì ?

Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

Nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh cần phải có thông tin chính xác, kịp thời và tin cậy. Để đáp ứng yêu cầu này phải có bên thứ 3 độc lập khách quan, có trình độ chuyên môn cao, được pháp luật cho phép cung cấp thông tin tin cậy cho các bên quan tâm.

Vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường

Bảng giá kiểm toán ở Quảng Ngãi
Bảng giá kiểm toán ở Quảng Ngãi

Sau gần 30 năm hình thành và phát triển, đến nay kiểm toán độc lập Việt Nam đã khẳng định vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường và trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế – tài chính, đóng vai trò tích cực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Hoạt động kiểm toán độc lập đã trở thành nhu cầu cần thiết để công khai, minh bạch thông tin tài chính, phục vụ lợi ích của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, lợi ích của chủ sở hữu vốn, các chủ nợ cũng như lợi ích và yêu cầu của Nhà nước.

Cụ thể, vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường, thể hiện như sau:

Tạo niềm tin cho những người quan tâm

Dù hoạt dộng trong bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào, thì kết quả hoạt động hàng năm của doanh nghiệp đều không thể hiện trên báo cáo tài chính (gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính). Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, các chủ doang nghiệp – người có trách nhiệm lập báo cáo tài chính đều muốn che giấu các khuyết điểm, yếu kém hoặc khuyếch trương kết quả kinh doanh của mình trên bảng báo cáo tài chính. Ngược lại, những người quan tâm đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp lại đòi hỏi sự trung thực, chính xác của bản báo cáo tài chính mà doanh nghiệp đưa ra, vì thế cần có sự kiểm tra xác nhận của người thứ 3.

Hướng dẫn nghiệp vụ cà củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán

Mọi hoạt động, đặc biệt là hoạt động tài chính đều bao gồm những mối quan hệ đa dạng, luôn luôn biến đổi và được cấu thành bởi hàng loạt nghiệp vụ cụ thể. Việt Nam đang trong quá trình phát triển kinh tế, trong đó các quan hệ tài chính, chế độ kế toán có nhiều thay đổi. Trong khi đó, công tác kiểm tra, kiểm soát chưa kịp thời, dẫn tới tình trạng vi phạm các nguyên tắc chế độ tài chính kế toán. Thực tế này cho thấy, chỉ có triển khai tốt hơn công tác kiểm toán mới có thể đưa hoạt động tài chính, kế toán đi vào nề nếp.

Nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý

Kiểm toán độc lập không chỉ có chức năng xác minh mà còn có chức năng tư vấn. Các chủ doang nghiệp không thể kiểm soát hàng ngàn, hàng vạn nghiệp vụ tài chính, kế toán đã xảy ra trong doanh nghiệp.

Vì vậy, để có thể xác thực tình hình tài chính kế toán của mình vào kỳ hạn nào đó, người chủ doanh nghiệp thường mời các kiểm toán viên chuyên nghiệp độc lập có uy tín thực hiện việc kiểm tra và nhận xét bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình.

Những nhận xét của kiểm toán viên sẽ giúp cho các chủ doanh nghiệp kịp thời phát hiện những sai sót, lãng phí hoặc vi phạm pháp luật do cố ý hay vô ý để xử lý kịp thời, hay ngăn ngừa các tổn thất có thể xảy ra. Tóm lại, kiểm toán độc lập là công cụ giúp doanh nghiệp hạn chế được những rủi ro và phát hiện thế mạnh những tiềm năng tài chính nội tại có trong doanh nghiệp.

Giới thiệu công ty CAF tại tỉnh Quảng Ngãi

Dịch vụ kiểm toán độc lập là dịch vụ thế mạnh của công ty CAF với đội ngũ các kiểm toán viên hành nghề nhiều năm kinh nghiệm cùng với đó là quy trình kiểm toán được thiết kế theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

Công ty CAF là đơn vị nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án, dịch vụ soát xét báo cáo tài chính …. Với mong muốn mang đến dịch vụ uy tín – chất lượng cao – phí dịch vụ kiểm toán bctc tốt nhất Quảng Ngãi.

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/dich-vu-kiem-toan/

Dịch vụ thế mạnh của CAF tại Quảng Ngãi

 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại Quảng Ngãi.
 • Dịch vụ báo cáo thuế.
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá.
 • Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ tư vấn thuế.

Đối tượng bắt buộc sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Những đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/3/2011 do Bộ Tài chính ban hành bao gồm:

+ Đơn vị doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư nước ngoài (FDIs).

+ Tổ chức tín dụng (Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng).

+ Doanh nghiệp bảo hiểm; Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

+ Doanh nghiệp nhà nước (Trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực bí mật nhà nước theo quy định).

+ Doanh nghiệp kiểm toán, chính nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

+ Tổ chức tài chính.

+ Tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh và công ty đại chúng chứng khoán.

+ Dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi (Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo thỏa thuận với nhà tài trợ).

Những chứng từ cần chuẩn bị khi kiểm toán báo cáo tài chính

 1. Sổ sách kế toán: sổ chi tiết, sổ cái, nhật ký chung.
 2. Thư xác nhận số dư Tk 112, Bảng kiểm kê tiền mặt 111.
 3. Bảng phân bổ CCDC, Bảng trích khấu hao tài sản.
 4. Thư xác nhận công nợ TK 131, 331.
 5. Tờ khai thuế: GTGT, TNCN, TNDN.
 6. Báo cáo tài chính chưa kiểm toán.
 7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm trước.
 8. Hợp đồng mua – bán, hoá đơn đầu vào – ra, và các chứng từ khác …..

Quy trình chung của kiểm toán báo cáo tài chính

Quy trình chung của kiểm toán báo cáo tài chính nhằm mục đích thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán có giá trị. Từ đó làm căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý trong báo cáo tài chính được kiểm toán.

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, đánh giá rủi ro và tìm biện pháp xử lý.

Bước 2: Tiến hành kiểm kê tiền mặt tại quỹ, Hàng rồn kho thực tế, tài sản cố định của doanh nghiệp.

Bước 3:  Thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính.

Bước 4: Tổng hợp, kết luận đưa vào báo cáo tài chính kiểm toán hoặc biên bản kiểm toán.

Bước 5: Tư vấn sau kiểm toán.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán độc lập ở Quảng Ngãi như sau

Doanh nghiệp Bảng giá dịch vụ kiểm toán
Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn 12.000.000
Doanh nghiệp Sản xuất và Gia công 17.000.000
Doanh nghiệp xây dựng 22.000.000

Lý do chọn dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính CAF tại Quảng Ngãi

 • Dịch vụ kiểm toán báo của chúng tôi đã cung cấp nhiều năm trên khắp cả nước và nhận được nhiều sự tin tưởng từ khách hàng vì sự uy tín và chất lượng.
 • Đội ngũ kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm tâm huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.
 • Hỗ trợ tư vấn kế toán, tư vấn thuế 24/7
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính CAF luôn cam kết chất lượng cao nhất
 • Dịch vụ kiểm toán uy tín, chất lượng, giá tốt nhất khu vực.

Dịch vụ kế toán CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Từ khoá: Kiểm toán; dịch vụ kiểm toán; công ty dịch vụ kiểm toán độc lập; kiểm toán độc lập; auditing service; auditing company; Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại tỉnh Quảng Ngãi; Những công ty dịch vụ kế toán kiểm toán uy tín ở tỉnh Quảng Ngãi; Báo giá dịch vụ kiểm toán; kiểm toán xây dựng cơ bản; kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812