Cách hạch toán kế toán trong công ty hoặc hợp tác xã nuôi heo

Cách hạch toán kế toán trong công ty hoặc hợp tác xã nuôi heo

Cách hạch toán kế toán trong công ty hoặc hợp tác xã nuôi heo

Trên thực tế ngày này có nhiều công ty nuôi heo giống và bán hoặc bán thịt, Các hợp tác xã nuôi heo số lượng lớn để bán, Nếu bạn là kế toan trong công ty/ hợp tác xã này thì các bạn tiến hành hạch toán kế toán như thế nào? Những vấn đề mà kế toán thuế/ kế toán tổng hợp cần lưu ý khi làm kế toán trong công ty chăn nuôi lợn, bán lợn giống, bán thịt …. Cùng Caf-global.com tìm hiểu chi tiết nhé các bạn.

Cách hạch toán kế toán trong công ty hoặc hợp tác xã nuôi heo
Cách hạch toán kế toán trong công ty hoặc hợp tác xã nuôi heo

Khi các bạn mua giống vật nuôi hạch toán như sau

Khi các bạn mua heo giống về nuôi thì các bạn tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 154.

Nợ Tk 1331.

Có Tk 112, 111, 331.

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/cach-hach-toan-trong-cong-ty-chan-nuoi/

Khi các bạn mua thực phẩm, thuốc, vacsin ….. để phục vụ cho việc chăn nuôi các bạn hạch toán như sau

Nợ tài khoản 152.

Nợ Tk 133.

Có Tk 111, 112, 331.

Sau đó các bạn xuất thực phẩm để cho ăn thì các bạn hạch toán như sau:

Nợ TK 621

Có TK 152

Khi các bạn mua công cụ dụng cụ để phục vụ chăn nuôi như: máng cho ăn, máng uống nước, bình uống nước …. Các bạn hạch toán như sau:

Nợ TK 152

Nợ Tk 1331

Có TK 111, 112, 331

Chi phí nhân công chăn nuôi các bạn hạch toán chi phí vào từng bộ phận tương ứng

Nợ TK 641,642, 622.

Có TK 334.

Khi thanh toán lương công nhân viên các bạn hạch toán như sau:

Nợ Tk 334

Có TK 111, 112 ….

Chi phí điện nước của bộ phận trang trại chăn nuôi

Nợ TK 627.

Nợ Tk 1331.

Có TK 111, 112, 331 …

Cuối kỳ các bạn tập hợp chi phí như sau để xác định chi phí dở dang từ đó xác định giá vốn kinh doanh

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

Có TK 622 – Nhân coong truc tiep.

Có TK 627 Chi phí sản xuất chung: Điện nước, khấu hao chuồn trại ….

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/cach-hach-toan-cac-nghiep-vu-thu-ho-chi-ho/

Những vấn đề lưu ý về thuế giá trị gia tăng

Thuế suất GTGT đối với hàng nông sản

Theo Khoản 1, Điều 4, Khoản 5, Điều 5 và Khoản 5 Điều 10 của Thông tư 219/2013/TT-BTC, quy định về thuế suất đối với hàng nông sản (gồm sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản) được áp dụng như sau:

Các sản phẩm nông sản do tổ chức, cá nhân tự sản xuất và sơ chế: thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Hàng nông sản sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại: Thuộc các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Sản phẩm nông sản sơ chế thông thường bán cho các đơn vị, cá nhân khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại: Chịu thuế suất 5%.

>>> Xem thêm: Cách hạch toán kế toán trong công ty kinh doanh lúa gạo ngô các loại nông sản

Doanh nghiệp mua hàng nông sản trực tiếp của nông dân có được khấu trừ thuế đầu vào không

Về vấn đề hóa đơn đầu vào hàng nông sản, một vấn đề nhiều kế toán gặp vướng mắc là khấu trừ thuế đầu vào. Các mặt hàng nông sản mua trực tiếp của nông dân được xác định là thuộc do tổ chức, cá nhân tự sản xuất và sơ chế, tức là thuộc đối tượng hàng hóa không chịu thuế GTGT theo các thông tin đã đưa ở phần trên.

Mặt khác, tại Điểm 1.3, Mục III, Phần B, Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“a) Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”

Theo các quy định trên, đối với hàng nông sản do nông dân trực tiếp sản xuất, đánh bắt, chế biến thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Doanh nghiệp mua hàng nông sản của nông dân trực tiếp sản xuất bán ra do đó sẽ không phải trả thuế GTGT, cũng không có thuế GTGT đầu vào để được khấu trừ.

>>> Xem thêm: Mua nông sản thuỷ hải sản của cá nhân nông dân không có hóa đơn xử lý thế nào

Không có hóa đơn đầu vào hàng nông sản có được tính là chi phí hợp lý không

Theo Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC:

“1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).”

KẾT LUẬN

Theo quy định trên, mặt hàng nông sản mua của người sản xuất trực tiếp ra và không có hóa đơn thì doanh nghiệp cần phải lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng.

Hồ sơ kê khai chi phí đối với trường hợp không có hóa đơn đầu vào khi công ty bạn mua heo ( lợn ) Giống của cá nhân nông dân

Để doanh nghiệp kê khai chi phí mua nguyên liệu nông sản, heo giống, cá gống, tôm giống …. tại các  nguồn cá nhân nông dân, kế toán có thể căn cứ theo Mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC cùng với chứng từ thanh toán cho người bán như sau:

  • Hợp đồng mua bán hàng hóa nông sản giữa hai bên.
  • Chứng từ thanh toán.
  • Biên bản bàn giao hàng hóa.

Hoạt động chăn nuôi, trồng trọt áp dụng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bao nhiêu % trong bao nhiêu năm

Căn cứ theo Điều 15 Nghị định 218/2013NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 14 và khoản 15 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định về thuế suất ưu đãi, cụ thể như sau:

“Điều 15. Thuế suất ưu đãi

Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

e) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 (mười hai nghìn) tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật Công nghệ cao, Luật Khoa học và công nghệ, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 5 năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

3a. Áp dụng thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

5a. Dự án quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này được kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi nhưng không quá 15 năm nếu đáp ứng một trong các tiêu chí:

– Sản xuất sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh toàn cầu, doanh thu đạt trên 20.000 tỷ đồng/năm chậm nhất sau năm năm kể từ khi có doanh thu từ dự án đầu tư;

– Sử dụng thường xuyên trên 6.000 lao động được xác định theo quy định của pháp luật về lao động;

– Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế kỹ thuật, bao gồm: Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga, năng lượng mới, năng lượng sạch, công nghiệp tiết kiệm năng lượng, dự án lọc hóa dầu.

Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điểm này theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

Từ quy định trên có thể thấy rằng, đối với hoạt động chăn nuôi trồng trọt của doanh nghiệp thì áp dụng thuế suất 15% trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Còn việc có được kéo thêm thời gian áp dụng hay không chỉ có quy định đối với dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 (mười hai nghìn) tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật Công nghệ cao, Luật Khoa học và công nghệ, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 5 năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Công ty dịch vụ kế toán kiểm toán uy tín

CAF-GLOBAL.COM hiện nay là một trong những công ty cung cấp dịch vụ Kế Toán, Tư Vấn Thuế, Tư vấn tài chính và tư vấn quản lý có chất lượng dịch vụ tốt và là nhà cung cấp dịch vụ lớn uy tín ở Việt Nam, với lượng khách hàng đa dạng.

Thue cong ty kiem toan uy tin o Long An

Cong ty kiem toan uyt in tinh Tien Giang

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812