Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Long An

 Work permit là gì

Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Long An

Work permit là gì? Giấy phép lao động của người nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Work permit chính là giấy phép lao động, một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trong giấy phép được ghi rõ tên tổ chức doanh nghiệp, địa chỉ, vị trí công việc đảm trách, chức danh, trình độ chuyên môn, thời hạn của giấy phép lao động (tối đa 02 năm) …

Nếu người nước ngoài đã có giấy phép lao động nhưng muốn thay đổi công việc (ví dụ: người sử dụng lao động và / hoặc vị trí làm việc và / hoặc công việc khác), thì vẫn phải xin giấy phép lao động mới.

 Work permit là gì
Work permit là gì

Người lao động nước ngoài làm việc trên 3 tháng trở lên tại tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam bắt buộc phải xin giấy phép lao động và ký hợp đồng lao động.

Đối tượng người nước ngoài nào được cấp giấy phép lao động tại Long An Việt Nam hiện nay mà bạn cần lưu ý khi làm Work permit

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

 • Thực hiện hợp đồng lao động;
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
 • Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 • Chào bán dịch vụ;
 • Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tình nguyện viên;
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
 • Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 • Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;

Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Long An gồm những hồ sơ gì – Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Long An

Để tiến hành làm giấy phép lao động cho các chuyên gia, lao động kỹ thuật tại Long An các bạn cần chuẩn bị các bộ hồ sơ sau:

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của NSDLĐ theo Mẫu số 11/PLI.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Long An gồm những hồ sơ gìz
Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Long An gồm những hồ sơ gì

Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Phiếu lý lịch tư pháp (PLLTP) hoặc văn bản xác nhận NLĐ nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp.

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản nêu trên phải được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

Đối với NLĐ là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc thì phải có mộ trong các giấy tờ chứng minh sau:

 • Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành theo quy định;
 • Giấy tờ chứng minh là chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy định gồm: văn bằng, chứng chỉ, văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 • Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài hoặc giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC) cấp cho cầu thủ bóng đá nước ngoài hoặc văn bản của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận đăng ký tạm thời hoặc chính thức cho cầu thủ của câu lạc bộ thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam;
 • Văn bằng do cơ quan có thẩm quyền cấp đáp ứng quy định về trình độ, trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học…
 • 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Các giấy tờ khác liên quan đến người lao động nước ngoài trong một số trường hợp nhất định:

Đối với NLĐ làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh NLĐ nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục;

Đối với NLĐ thực hiện các hợp đồng (HĐ), thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính…phải có HĐ hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam…

Phí dịch vụ làm work permit tại Long An là bao nhiêu

Công ty CAF nhận các dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài chỉ từ 5.000.000 đồng với thời gian hoàn thiện tất cả các hồ sơ là 20 – 25 ngày. Trong quá trình làm các nhân viên của công ty CAF sẽ chủ động tư vấn, soạn thảo đủ bộ hồ sơ xin giấy phép lao động và mang đến tận nơi để khách hang có thể kiểm tra và ký và nộp đến các cơ quan xử lý nhanh chóng nhất có thể.

Phí dịch vụ làm work permit tại Long An là bao nhiêu
Phí dịch vụ làm work permit tại Long An là bao nhiêu

Với đầy đủ các nội dung dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Long An như sau:

 1. Cấp mới giấy phép lao động.
 2. Gia hạn giấy phép lao động.
 3. Cấp lại giấy phép lao động.

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Long An ở đâu – Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Long An

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội tại tỉnh mà người lao động nước ngoài đó sẽ làm việc.

Riêng, trường hợp người nước ngoài thuộc các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế…theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH thì nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại Cục việc làm – Bộ lao động – Thương binh và xã hội.

Trình tự xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Long An

Trình tự xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Long An
Trình tự xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Long An

Bước đầu tiên:

Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, người nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc được quy định như sau:

+ Người sử dụng lao động đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức quy định tại điểm a, b, e, g, i và k khoản 1 Điều 2 Nghị định 152;

+ Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam mà người lao động nước ngoài đến làm việc theo hình thức quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 2 Nghị định 152;

+ Người lao động nước ngoài vào Việt Nam để chào bán dịch vụ, người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại theo hình thức quy định tại điểm đ và h khoản 1 Điều 2 Nghị định 152.

Bước thứ hai:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cơ quan có thẩm quyền nơi người lao động dự kiến làm việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo Mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp, đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 152, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Điều kiện để người nước ngoài được cấp giấy phép lao động tại Long An Việt Nam

Để xin giấy phép lao động, thì lao động nước ngoài phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Người lao động nước ngoài phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Người lao động nước ngoài phải không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, đối với người lao động nước ngoài là các chuyên gia, quản lý, giám đốc điều hành phải có đầy đủ các giấy tờ chứng minh theo quy định như sau:

Đối với vị trí chuyên gia:

Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đối với Lao động kỹ thuật

Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam…

Thời hạn của giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Long An là trong bao lâu?

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

– Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

– Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

– Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

– Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

– Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

– Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

– Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

– Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

– Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 152.

Công ty CAF cung cấp dịch vụ xin giấy phép cho người lao động tại Long An Việt Nam chuyên nghiệp

Công ty CAF là đơn vị chuyên nghiệp trên 10 năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ như: dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ visa; dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Long An; Dịch vụ tư vấn chuyển giá ….. CAF không ngừng nỗ lực để mang đến dịch vụ uy tín – chất lượng cao – phí dịch vụ tốt nhất đến với khách hang.

Các chuyên viên CAF tư vấn nhiệt tình mọi vấn đề pháp lý cho khách hàng, khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của CAF kể cả các dịch vụ như: dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ thành lập công ty; dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; dịch vụ tư vấn chuyển giá …..

Công ty CAF luôn hỗ trợ giải đáp mọi vấn đề thắc mắc của khách hang liên quan đến việc làm giấy phép lap động cho người nước ngoài tại tỉnh Long An Việt Nam.

Chúng tôi hiểu rằng chi phí luôn là vấn đề được quý vị quan tâm do đó tại Công ty CAF chi phí luôn bảo đảm ở mức hợp lý, không phát sinh bất cứ chi phí nào khác ngoài chi phí đã báo từ đầu.

Cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối khi làm Work permit cho khách hang của mình.

Dịch vụ mà công ty CAF cung cấp tại Long An

 • Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài.
 • Dịch vụ làm giấy tạm trú cho người nước ngoài.
 • Dịch vụ làm visa, gia hạn visa cho người nước ngoài chuyên nghiệp.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Dịch vụ kế toán trọn gói.
 • Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp.
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá.
 • Dịch vụ kế toán tại Long An.
 • Dịch vụ kiểm toán tại Long An.
 • Dịch vụ báo cáo thuế ở Long An.
 • Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Long An

Căn cứ pháp lý khi làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ( work permit )

Bộ luật Lao động 2019;

Nghị định 152/2020 NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Luật doanh nghiệp năm 2020.

Sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép tại tỉnh Long An Việt Nam bị phạt thế nào

Trừ một số trường hợp đặc biệt thì người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam đều phải có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Nếu không có giấy phép lao động, cả người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động đều sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

Người lao động nước ngoài

Bị phạt lỗi làm việc nhưng không có giấy phép lao động với mức phạt từ 15 – 25 triệu đồng (theo điểm a khoản 3 Điều 32 Nghị định 12).

Ngoài việc bị phạt tiền, theo khoản  2 Điều 153 Bộ luật Lao động và khoản 5 Điều 32 Nghị định 12, người lao động còn bị buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài

Bị phạt lỗi sử dụng lao động nước ngoài mà không có giấy phép lao động với các mức phạt như sau:

– Sử dụng từ 01 – 10 người nước ngoài không có giấy phép lao động: Phạt 30 – 45 triệu đồng.

– Sử dụng từ 11 – 20 người nước ngoài không có giấy phép lao động: Phạt 45 – 60 triệu đồng.

– Sử dụng từ 21 người nước ngoài trở lên không có giấy phép lao động: Phạt 60 – 75 triệu đồng.

Lưu ý

Đây là mức phạt áp dụng với người sử dụng lao động là cá nhân vi phạm. Trường hợp tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi từ 60 – 150 triệu đồng (theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022).

Dịch vụ kế toán CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com 

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812