Hợp đồng lao động và những điều cần biết mới nhất

Hợp đồng lao động và những điều cần biết mới nhất

Hợp đồng lao động và những điều cần biết mới nhất

Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động năm 2019.

Hợp đồng lao động là gì? Nội dung của hợp đồng lao động phải có những nội dung chính nào? Những quy định về tiền lương của người lao động? …. Bài viết này caf-global.com sẽ chia sẻ nội dung này chi tiết nhất đến với các bạn đọc nhé.

Hợp đồng lao động và những điều cần biết mới nhất
Hợp đồng lao động và những điều cần biết mới nhất

Hợp đồng lao động là gì – Hợp đồng lao động và những điều cần biết mới nhất

Theo Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 thì HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG là sự thỏa thuận giữa người lao độngngười sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Các những loại hợp đồng lao động nào hiện nay – Hợp đồng lao động và những điều cần biết mới nhất

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Bộ Bộ luật Lao động 2019, có 02 loại hợp đồng lao động sau:

 • Hợp đồng lao động KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
 • Hợp đồng lao động XÁC ĐỊNH THỜI HẠN là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Nội dung bắt buộc có trong hợp đồng lao động là những nội dung nào – Hợp đồng lao động và những điều cần biết mới nhất

Những nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động được quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019, bao gồm:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Có bắt buộc giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản – Hợp đồng lao động và những điều cần biết mới nhất

Theo quy định tại Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động và người sử dụng lao động PHẢI giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản trong 04 trường hợp sau:

– Hợp đồng lao động sử dụng người lao động dưới 15 tuổi theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 145 Bộ luật Lao động 2019.

– Hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình theo quy định tại Khoản 1 Điều 162 Bộ luật Lao động 2019.

– Hợp đồng lao động được giao kết theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Bộ luật Lao động 2019.

– Hợp đồng lao động giao kết với những người lao động khác có thời hạn từ 01 tháng trở lên.

Các trường hợp còn lại thì người lao động và người sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Người lao động có thể ký cùng lúc nhiều hợp đồng lao động hay không – Hợp đồng lao động và những điều cần biết mới nhất

Theo quy định tại Điều 19 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Trường hợp này thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Không được gia hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động

Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 đã quy định rất rõ: Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Như vậy, người lao động và người sử dụng lao động không được gia hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động.

Tiền lương của người lao động được pháp luật quy định

Căn cứ theo quy định tại Điều 90 Bộ Luật lao động 2019 quy định như sau: “Điều 90. Tiền lương

 1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
 2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.
 3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.”

Lưu ý: mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Mức lương tối thiểu của người lao động được pháp luật quy định

Căn cứ theo quy định tại Điều 91 Bộ Luật lao động 2019 quy định như sau: “Điều 91. Mức lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Công ty có phải hỗ trợ tiền lương cho người lao động khi nghỉ dịch bệnh

Căn cứ theo Điều 99 Bộ Luật lao động 2019 quy định như sau:

“Điều 99. Tiền lương ngừng việc

Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.”

Theo đó, nếu vì lý do dịch bệnh mà công ty cho người lao động tạm nghỉ thì sẽ thỏa thuận để trả tiền lương theo quy định trên.

Công ty dịch vụ kế toán, báo cáo thuế, thành lập công ty uy tín

Công ty CAF là đơn vị chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ hoàn thuế ….. CAF đã cung cấp dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như: Thương mại, dịch vụ, sản xuất, gia công, xây dựng ….

Nhờ khâu tuyển dụng cực kỳ nghiêm ngặt và chặt chẽ đầu vào, với yêu cầu tốt nghiệp đại học, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm và vượt qua được 3 vòng test chuyên môn gắt gao nên chuyên viên kế toán của CAF hầu hết là các kế toán trưởng giàu kinh nghiệm.

Với phí dịch vụ chỉ từ 500.000 đồng/tháng, mọi vấn đề về sổ sách, kế toán của doanh nghiệp sẽ được giải quyết nhanh nhất, chính xác nhất, đảm bảo đúng quy chuẩn và hoàn toàn bảo mật.

Dịch vụ của công ty CAF

CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812