Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

Tiềm năng phát triển ngành xây dựng tại Việt Nam hiện nay

Có thể khẳng định rằng, xây dựng giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Xây dựng là hình thức tái tạo cơ sở vật chất, tài sản cố định cho nền kinh tế quốc gia thông qua các hình thức xây dựng mới, cải tạo sửa chữa hoặc khôi phục các công trình bị hỏng…. Xây dựng được coi là lĩnh vực sản xuất vật chất lớn của nền kinh tế quốc dân.

Xây dựng là ngành công nghiệp sản xuất vật chất lớn nhất của nền kinh tế quốc dân, liên quan tới nhiều lĩnh vực khác trong xã hội.

"<yoastmark

Xây dựng là ngành cơ bản đảm bảo và không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, năng lực phục vụ cho các ngành, các lĩnh vực khác của nền kinh tế quốc dân. Tất cả các lĩnh vực khác có phát triển được hay không? Tất cả đều cơ bản phụ thuộc vào năng lực sản xuất, phục vụ của ngành công nghiệp xây dựng thực hiện xây dựng mới, nâng cấp các công trình về quy mô, đổi mới về công nghệ và kỹ thuật để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

Bạn đang làm kế toán trong công ty xây dựng và bạn muốn tìm hiểu về cách hạch toán kế toán trong công ty xây dựng? Kinh nghiệm quyết toán thuế trong công ty xây dựng cần lưu ý những gì? ….. Bài viết này caf-global.com sẽ chia sẻ nội dung này đến với các bạn đọc.

Những vấn đề mà các bạn kế toán cần lưu ý khi làm việc tại công ty xây dựng hiện nay – Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

Đọc và nghiên cứu kỹ hợp đồng xây dựng đã được ký kết

Đọc và nghiên cứu kỹ hợp đồng ký kết xây dựng giữa công ty bạn và chủ đầu tư để hiểu rõ các vấn đề: Tổng giá trị công trình, thời hạn thi công, thời gian bảo hành, phương thức thanh toán ……. Để từ đó kế toán có thể hiểu hơn về dịch vụ, khối lượng công việc và cách hạch toán kế toán, tính giá thành và ghi nhận doanh thu chính xác nhất.

Cần xem kỹ các sheft trong dự toán liên quan như: TH- là phần tổng hợp các mục chi phí tổng quát, bảng chi phí dự toán – sheft này hệ thống lại các hạng mục công việc , bảng phân tích đơn giá – bảng này nhằm mục đích lấy được đơn giá vật tư, nhân công, máy thi công, nhân công – căn cứ biết giá nhân công ….

Tiến hành bóc tách chi phí dự toán và nắm rõ hơn về những khoản chi phí có thể phát sinh trong công trình xây dựng của công ty – Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

  • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bóc tách từng hạng mục chi phí nguyên vật liệu chi tiết để có kế hoạch lấy vật tư
  • Bóc chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí này để xác định được lượng công nhân cần lấy cho một công trình đang thi công
  • Chi phí chung: Gồm chi phí khấu hao TSCD, chi phí phân bổ CCDC
  • Chi phí ca máy, lượng dầu cần lấy cho mỗi công trình.

Thu thập các hóa đơn đầu vào khi công ty mua vật liệu xây dựng, dịch vụ, hàng hóa – Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

  • Cần chuẩn bị lấy hoá đơn đầu vào như nguyên vật liệu, chi phí luôn phải trước khi nghiệm thu, xuất hoá đơn.
  • Căn cứ vào bảng dự toán và lấy hoá đơn phải lấy bằng hoặc thấp hơn, cao hơn một chút so với dự toán. Nếu chênh lệch cao quá so với sự toán thì khi quyết toán sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý.
  • Khi lập bảng lương, bảng chấm công, phiếu chi lương.  Thì phải lập riêng cho từng công trình riêng biệt.

Nghiệm thu công trình xây dựng khi hoàn thành công trình xây dựng – Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

Công trình hoàn thành thì phải nghiệm thu và xuất hoá đơn ngay. Kể cả trường hợp khách hàng chưa chịu thanh toán.

Công ty bạn vẫn cần phải xuất hoá đơn đúng thời điểm. Sau đó scan hoá đơn đầu vào gửi cho bên đối tác kê khai thuế. Tránh trường hợp không xuất hoá đơn làm sai nguyên tắc theo quy định về hoá đơn trong công ty xây dựng.

Cách hạch toán kế toán trong công ty xây dựng – Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

Cách hạch toán kế toán trong công ty xây dựng
Cách hạch toán kế toán trong công ty xây dựng

Phương pháp hạch toán chi phí xây dựng

Hạch toán khi xuất NVL, sử dụng cho sản xuất, dịch vụ trong kỳ hạch toán như sau

Nợ TK 621 – Ghi chi phí nguyên vật liệu trưc tiếp.

Có TK 152: Nếu kế toán mua NVL đưa vào sử dụng ngay không qua lưu kho và doanh nghiêp xây lắp tính thuế áp dụng cho phương pháp tính thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ hạch toán các chi phí:

Nợ TK 621 (giá chưa áp thuế GTGT)

Nợ TK 133 (1331) ( Thuế GTGT được khấu trừ đầu vào)

Có TK 111, 112, 331…

Nếu kế toán mua nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất kinh doanh và xây lắp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay không phải trường hợp chịu thuế GTGT ghi:

Nợ TK 621 – (Giá đã áp thuế GTGT)

Có TK 111, 112, 331…

Hạch toán chi phí xây dựng trong trường hợp doanh nghiệp xây lắp phải tạm ứng các chi phí hạch toán nội bộ, đơn vị nhận khoán – Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

Trường hợp tạm ứng kế toán sẽ ghi:

Nợ TK 141 (1413) – (Khoản tạm ứng về chi phí xây dựng nội bộ)

Có TK 111, 112, 152 …

Trường hợp bản quyết toán và tạm ứng với giá trị khối lượng xây dựng đã hoàn thành, bàn giao và được duyệt như sau:

Nợ TK 621 – (hạch toán chi phí NVL trực tiếp)

Nợ TK 133 (Nếu có)

Có TK 141 (1413)

Trong trường hợp số nguyên vật liệu đã xuất ra không sử dụng hết và tiến hành mang về nhập kho nguyên vật liệu, kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 152

Có TK 621

Hướng dẫn hạch toán chi phí xây dựng trong chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 622

Có TK154 – chi phí sản xuất dở dang.

Hạch toán chi phí xây dựng cụ thể – Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

Khi hạch toán chi phí xây dựng sẽ dựa vào bảng tính lương cho công nhân cho hoạt động xây lắp, sản xuất và cung cấp dịch vụ gồm lương chính, lương phụ và những khoản phụ cấp theo lương như sau:

Nợ TK 622

Có TK 334( 3341- Khoản chi phải trả cho công nhân viên)

Có TK 334 (3342-tiền lương trả cho lao động thuê ngoài)

Các trường hợp BHXH, BHYT, KPCĐ trực tiếp sản xuất sản phẩm công nghiệp và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 622

Có TK 338 (3382, 3383, 3384)

Nếu kế toán tạm ứng chi phí tiền công thực hiện giá trị khối lượng giao khoán và xây dựng không áo dụng với tổ chức kế toán riêng

Nợ TK 141 – chi phí tạm ứng xây lắp giao khoán nội bộ.

Có TK 111, 112 …

Quyết toán tạm ứng về giá trị xây lắp hoàn thành và bàn giao được duyệt và ghi như sau:

Nợ TK 622

Có TK 141

Nếu doanh nghiệp nghiệp có đội máy thi công riêng biệt có phân cấp quản lý để theo dõi chi phí để theo dõi riêng 1 bộ phận sản xuất độc lập phản ảnh.

Nợ TK 621, 622, 627.

Có các TK có liên quan.

Cuối kỳ kết chuyển chi phí để tính giá thành thực tế ca máy:

Nợ TK 154

Có TK 621, 622, 627.

Dựa vào bảng tính giá thành ca máy tính toán giá thành ca máy tính toán được, tính phân bổ cho các đối tượng xây, lắp:

Nếu doanh nghiệp thực hiện theo phương thức cung cấp lao vụ máy lẫn nhau giữa các bộ phận:

Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

Có TK 154.

Doanh nghiệp thực hiện phương án bán lao vụ máy lẫn nhau giữa các bộ phận nội bộ, ghi như sau:

Giá thành ca máy chuyển giao cho các bộ phận xây lắp nội bộ.

Nợ TK 632

Có TK 154

Trị giá cung cấp lao vụ tính theo giá tiêu thụ, áp dung với thuế GTGT

Nợ TK 623 – giá chưa có thuế

Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào

Có TK 512 – Doanh thu tính theo giá chưa có thuế

Có TK 3331 – Thuế GTGT đầu ra

Áp dụng với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ghi

Nợ TK 623

Có TK 512

Nếu doanh nghiệp không tổ chức máy thi công riêng biệt hoăc có tổ chức đội máy thi công mà không phân cấp thành bộ phận độc lập áp dụng vào chi phí phát sinh tập hợp vào TK623 – Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

Dựa vào căn cứ tiền lương, lương chính và lượng phụ, tính tiền công, tiền ăn giữa ca phải trả với công nhân điều khiển máy và phục vụ máy.

Nợ TK 623 (6231)

Có TK 334

Nếu doanh nghiệp xây dựng thực hiện trích trước tiền lương cho công nhân điều khiển máy thi công, hạch toán tương tự với công nhân xây lắp.

Nợ TK 623 (6232)

Nợ TK 133 (1331) – nếu được khấu trừ thuế

Có TK 152, 111, 112, 331…

Chi phí công cụ dụng cụ áp dụng cho xe, máy thi công – Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

Nợ TK 623 (6233)

Có TK 153, 111, 112… (loại phân bổ 1 lần)

Có TK 242

Trường hợp trích khấu hao xe, máy thi công sử dụng ở đội máy thi công

Nợ TK 623 (6234)

Có TK 214

Chi phí dịch vụ mua ngoài phát sinh (chi phí sửa chữa máy thi công thuê ngoài, điện, nước, tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ…)

Nợ TK 623 (6237) – Giá hoá đơn chưa có thuế (nếu tính thuế GTGT khấu trừ)

Nợ TK 133 (1331) – Thuế GTGT (nếu được khấu trừ thuế)

Có TK 111, 112, 331…

Các chi phí khác bằng tiền phát sinh

Nợ TK 623 (6238)

Nợ TK 133 (1331) – nếu được khấu trừ thuế

Có TK 111, 112

Đối với chi phí tạm thời – Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

Trường hợp không trích trước

Khi phát sinh chi phí

Nợ TK 242

Nợ TK 133 (1331) – nếu được khấu trừ thuế

Có TK 111, 112, 331…

Khi phân bổ chi phí trong kỳ:

Nợ TK 623 (chi tiết các yếu tố liên quan)

Có TK 242: Số phân bổ trong tháng

Trường hợp có trích trước:

Khi trích trước chi phí:

Nợ TK 623

Có TK 335

Chi phí thực tế phát sinh:

Nợ TK 335

Có TK 111, 112, 331…

Hạch toán chi phí xây dựng với chi phí sản xuất chi phí sản xuất chung – Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

Kế toán xây dựng khi tính tiền lương và tiền công, kèm theo các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên xây dựng về tiền ăn giữa ca nhân viên hạch toán như sau:

Nợ TK 627 (6271)

Có TK 334

Khi trích BHXH, BHYT, KPCĐ được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành trên tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 627 (6271)

Có TK 338 (3382, 3383, 3384)

Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu xuất dùng cho đội xây dựng:

Nợ TK 627 (6272)

Có TK 152

Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất có giá trị nhỏ cho đội xây dựng, căn cứ vào Phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 627 (6273)

Có TK 153

Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất một lần có giá trị lớn cho đội xây dựng phải phân bổ dần, ghi:

Nợ TK 242

Có TK 153

Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ vào chi phí sản xuất chung trong kỳ, ghi:

Nợ TK 627 (6273)

Có TK 242

Trích khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất… thuộc đội xây dựng, ghi:

Nợ TK 627 (6274)

Có TK 214

Chi phí điện, nước, điện thoại… thuộc đội xây dựng, ghi:

Nợ TK 627 (6277)

Nợ TK 133 (1331) – nếu được khấu trừ thuế

Có TK 111, 112

Các chi phí bằng tiền khác phát sinh tại đội xây dựng, ghi:

Nợ TK 627 (6278)

Nợ TK 133 (1331) – nếu được khấu trừ thuế

Có TK 111, 112

Khi trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ thuộc đội xây dựng tính vào chi phí sản xuất chung, ghi:

Nợ TK627 (6273)

Có TK335

Trường hợp phân bổ dần số đã chi về chi phí sửa chữa TSCĐ thuộc đội xây dựng, ghi:

Nợ TK 627 (6273)

Có TK 242

Nếu phát sinh các khoản giảm chi phí sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 111, 112, 138…

Có TK 627

Xuất hoá đơn một lần khi nghiệm thu toàn bộ công trình – Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

Xuất hoá đơn một lần khi nghiệm thu toàn bộ công trình
Xuất hoá đơn một lần khi nghiệm thu toàn bộ công trình

Căn cứ vào ngày trên biên  bản nghiệm thu xác định khối lượng công việc hoàn thành. Trong thời hạn 10 ngày kế toán lập hoá đơn GTGT xuất trả cho chủ đầu tư.

Nếu nghiệm thu rồi mà không xuất hoá đơn ngay theo quy định của thông tư 39/2014/TT-BTC /2014

Xuất hoá đơn nhiều lần cho một công trình xây dựng mà bạn cần nắm và những vấn đề mà bạn cần lưu ý – Kế toán trong công ty xây dựng và những lưu ý khi quyết toán thuế

Căn cứ vào biên bản nghiệm của mỗi công trình từng lần với nội dung ghi trên hoá đơn: Hoàn thành công trình CAF giai đoạn 1 theo hợp đồng

Tương tự như vậy kế toán sẽ xuất hoá đơn cho đến giai đoạn cuối cùng của mỗi công trình

Khi kết thúc hoàn toàn công trình rồi bạn nên cộng lại giá trị sau thuế của mỗi giai đoạn rồi so sánh với tổng giá trị thanh toán trên dự toán cũng như hợp đồng xem đã khớp số tiền chưa. Và kiểm tra lại công nợ phải thu xem chủ đầu tư còn nợ bao nhiêu của công trình này và có kế hoạch đòi nợ cũng như báo cáo với xếp.

Công ty dịch vụ kế toán uy tín

Kế Toán CAF là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo kế toán và kế toán thuế uy tín hàng đầu tại TPHCM; dịch vụ báo cáo thuế; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ làm sổ sách kế toán; dịch vụ kiểm kê hàng tồn kho, dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài; dịch vụ làm thẻ tạm trú  ….. Với đội ngũ gần 20 kế toán trưởng chuyên nghiệp được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, kỹ năng và có kinh nghiệm quyết toán thuế nhiều loại hình doanh nghiệp.

Công ty dịch vụ kế toán thuế chúng tôi đã hỗ trợ cho hơn 1.000 doanh nghiệp Việt Nam và 500 doanh nghiệp nước ngoài, minh bạch sổ sách, tài chính hiệu quả, tránh được sai sót và tối ưu số thuế phải nộp. Với tiêu chí mang đến những dịch vụ UY TÍN – CHẤT LƯỢNG CAO – BẢO MẬT – NHANH CHÓNG.

Dịch vụ mà công ty CAF cung cấp 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812