Soát xét báo cáo tài chính tỉnh Tiền Giang

Soát xét báo cáo tài chính tỉnh Tiền Giang

Soát xét báo cáo tài chính tỉnh Tiền Giang

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp năm 2020.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 • Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
 • Luật kiểm toán độc lập.
 • Chuẩn mực số 2400: Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quá khứ.
 • Thông tư số 65/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài chính.

Soát xét báo cáo tài chính là gì?

Soát xét báo cáo tài chính là một dịch vụ mà theo đó, kế toán viên có được sự đảm bảo hạn chế rằng không có sửa đổi trọng yếu nào cần thực hiện đối với báo cáo tài chính của đơn vị để báo cáo tài chính của đơn vị phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng.

Soát xét báo cáo tài chính tỉnh Tiền Giang
Soát xét báo cáo tài chính tỉnh Tiền Giang

Việc soát xét không đòi hỏi kế toán phải hiểu biết về kiểm soát nội bộ, hoặc đánh giá rủi ro gian lận hoặc các loại thủ tục kiểm toán khác. Do đó, việc soát xét không cung cấp cho kế toán viên sự đảm bảo rằng đã nhận thức được tất cả các vấn đề quan trọng mà thông thường đã được phát hiện và tiết lộ trong một cuộc kiểm toán.

Công ty dịch vụ kế toán kiểm toán uy tín tỉnh Tiền Giang – Soát xét báo cáo tài chính tỉnh Tiền Giang

CAF tại tỉnh Tiền Giang với đội ngũ kiểm toán viên – ke toan vien – chuyên viên TV trên 10 năm kinh nghiệm chúng tôi đã cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập chuyên nghiệp; dịch vụ kế toán; dịch vụ thành lập công ty; dịch vụ lập báo cáo chuyển giá; dịch vụ kiểm kê hàng tồn kho …. nhiều năm tại tỉnh Tiền Giang nói riêng và cả nước nói chung.

CAF-GLOBAL.COM cung cấp dịch vụ kiểm toán – kế toán – báo cáo thuế cho nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau như: thương mại – dịch vụ; sản xuất; gia công; xây dựng …. Với chất lượng cao – uy tín – nhanh chóng – bảo mật – phí dịch vụ tốt nhất.

>>> Xem thêm: Công ty kiểm toán độc lập tại Sóc Trăng

Dịch vụ của CAF tại tỉnh Tiền Giang – Soát xét báo cáo tài chính tỉnh Tiền Giang

 • Dịch vụ lập báo cáo chuyển giá  – Giao dịch liên kết tại Tiền Giang.
 • Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tỉnh Tiền Giang.
 • Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói.
 • Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Tiền Giang.
 • Dịch vụ kiểm toán XDCB tại Tiền Giang.
 • Dịch vụ soát xét báo cáo cáo tài chính tại Tiền Giang.
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính.
 • Dịch vụ kế toán trọn gói.
 • Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp.
 • Dịch vụ thành lập công ty tại tỉnh Tiền Giang.
 • Dịch vụ quyết toán thuế trọn gói uy tín tại tỉnh Tiền Giang.

Mục tiêu kiểm toán – Soát xét báo cáo tài chính tỉnh Tiền Giang

Mục tiêu của kiểm toán viên khi thực hiện hợp đồng soát xét báo cáo tài chính quá khứ theo Chuẩn mực này bao gồm:

Đạt được sự đảm bảo có giới hạn, chủ yếu thông qua việc phỏng vấn và thực hiện các thủ tục phân tích, về việc liệu báo cáo tài chính xét trên phương diện tổng thể có còn sai sót trọng yếu hay không, từ đó giúp kiểm toán viên đưa ra kết luận về việc liệu có sự kiện nào khiến kiểm toán viên cho rằng báo cáo tài chính không được lập phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng, trên các khía cạnh trọng yếu hay không;

Lập báo cáo soát xét xét trên phương diện tổng thể và trao đổi thông tin theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này.

Trường hợp không thể đạt được sự đảm bảo có giới hạn và kết luận ngoại trừ trong báo cáo soát xét là chưa đầy đủ thì Chuẩn mực này yêu cầu kiểm toán viên phải từ chối đưa ra kết luận hoặc rút khỏi hợp đồng soát xét theo pháp luật và các quy định có liên quan. 

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/dich-vu-kiem-toan-tai-tra-vinh/

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính; dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại Tiền Giang

Nhằm cung cấp số liệu trung thực – hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu cho các bên sử dụng báo cáo.

Điều chỉnh số liệu kịp thời để tránh những hậu quả sau này như bị truy thu thuế, phạt hành chính …

Dịch vụ kiểm toán được thực hiện chuyên nghiệp – nhanh chóng.

Cung cấp số liệu chính xác khách quan cho nhà quản trị và các bên liên quan.

Được tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

Tư vấn hoàn thiện hệ thống kế toán để tránh các sai xót.

Mức phí dịch vụ kiểm toán tại Tiền Giang tốt nhất.

Phân tích tình hình tài chính DN để tư vấn cho ban lãnh đạo DN.

>>> Xem thêm: Công ty dịch vụ kiểm toán Long An

Các thủ tục được sử dụng khi soát xét báo cáo tài chính – Soát xét báo cáo tài chính tỉnh Tiền Giang

Trong quá trình soát xét báo cáo tài chính, kế toán thực hiện các thủ tục cần thiết đó để tạo cơ sở hợp lý cho việc đạt được sự đảm bảo hạn chế rằng không cần thay đổi trọng yếu nào để đưa báo cáo tài chính tuân thủ khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng.

Các thủ tục này tập trung nhiều hơn ở những khu vực có rủi ro sai sót cao hơn. Các loại thủ tục hợp lý để tiến hành đánh giá bao gồm:

Tiến hành phân tích tỷ lệ với các kết quả lịch sử, dự báo và ngành

Điều tra các phát hiện có vẻ không nhất quán

Hỏi về thủ tục ghi chép các giao dịch kế toán

Điều tra các tình huống bất thường hoặc phức tạp có thể ảnh hưởng đến kết quả được báo cáo

Điều tra các giao dịch quan trọng xảy ra gần cuối kỳ kế toán

Theo dõi các câu hỏi nảy sinh trong các bài đánh giá trước

Hỏi về các sự kiện trọng yếu xảy ra sau ngày lập báo cáo tài chính

Điều tra các mục nhật ký quan trọng

Xem xét thông tin liên lạc từ các cơ quan quản lý

Đọc báo cáo tài chính để xem chúng có tuân thủ khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không

Xem xét báo cáo quản lý của bất kỳ kế toán viên nào đã soát xét hoặc kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị trong các kỳ trước

Các thuật ngữ chuyên môn – Soát xét báo cáo tài chính tỉnh Tiền Giang

Thủ tục phân tích: Là việc đánh giá thông tin tài chính qua việc phân tích mối quan hệ hợp lý giữa các dữ liệu tài chính hoặc giữa dữ liệu tài chính và phi tài chính. Thủ tục phân tích cũng bao gồm việc điều tra, khi cần thiết, về các biến động hoặc các mối quan hệ được xác định là không nhất quán với các thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch đáng kể so với giá trị dự tính;

Rủi ro hợp đồng:

Là rủi ro do kiểm toán viên đưa ra kết luận không phù hợp khi báo cáo tài chính được soát xét còn chứa đựng sai sót trọng yếu;

Báo cáo tài chính cho mục đích chung:

Là báo cáo tài chính được lập và trình bày theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích chung;

Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích chung:

Là khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu chung về thông tin tài chính của số đông người sử dụng. Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích chung có thể là khuôn khổ về trình bày hợp lý hoặc khuôn khổ về tuân thủ;

Phỏng vấn:

Là việc tìm kiếm thông tin thông qua việc trao đổi với những người có hiểu biết liên quan ở bên trong hoặc bên ngoài đơn vị;

Đảm bảo có giới hạn:

Là mức độ đảm bảo đạt được khi rủi ro hợp đồng được giảm tới mức có thể chấp nhận trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, nhưng vẫn cao hơn mức độ rủi ro của hợp đồng dịch vụ đảm bảo hợp lý, để làm cơ sở đưa ra kết luận theo quy định của Chuẩn mực này. Sự kết hợp giữa nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục soát xét, ít nhất phải giúp kiểm toán viên thu thập được mức đảm bảo chấp nhận được. Để được xem là đảm bảo chấp nhận được, kiểm toán viên phải thu thập mức độ đảm bảo có khả năng làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo tài chính.

Xét đoán chuyên môn:

Là sự vận dụng các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm phù hợp về dịch vụ đảm bảo, tài chính, kế toán, chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp để đưa ra quyết định về các hành động phù hợp trong hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng soát xét;

Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan:

Là các quy định và hướng dẫn về đạo đức nghề nghiệp mà nhóm thực hiện hợp đồng dịch vụ phải tuân thủ khi thực hiện hợp đồng soát xét. Các quy định này thường bao gồm Phần A và Phần B của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, cùng với pháp luật và các quy định có liên quan có yêu cầu chặt chẽ hơn;

Báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt:

Là báo cáo tài chính được lập và trình bày theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt;

Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt:

Là khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về thông tin tài chính của những người sử dụng cụ thể. Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt có thể là khuôn khổ về trình bày hợp lý hoặc khuôn khổ về tuân thủ.

Giới thiệu tỉnh Tiền Giang – Soát xét báo cáo tài chính tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam, với phần lớn diện tích của tỉnh thuộc địa bàn tỉnh Mỹ Tho trước đó. Tuy nhiên, cũng có thời kỳ toàn bộ diện tích tỉnh Tiền Giang ngày nay đều thuộc tỉnh Mỹ Tho, bao gồm cả vùng Gò Công. Tiền Giang là tỉnh vừa thuộc Vùng đồng bằng sông Cửu Long, vừa nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tiền Giang có đường bờ biển dài 32 km, với địa hình tương đối bằng phẳng, đất phù sa trung tính, ít chua dọc sông Tiền, chiếm khoảng 53% diện tích toàn tỉnh, thích hợp cho nhiều loại giống cây trồng và vật nuôi.

Tiền Giang nằm trong tọa độ 105°50’–106°55’ kinh độ Đông và vĩ độ Bắc.

 • Phía Bắc giáp tỉnh Long An.
 • phía Tây giáp tỉnh Đồng Tháp..
 • phía Nam giáp tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long.
 • phía Đông Bắc giáp TP.HCM.
 • phía Đông Nam giáp Biển Đông.

Tiền Giang nằm trải dọc trên bờ Bắc sông Tiền (một nhánh của sông Mê Kông) với chiều dài 120 km. Nhờ vị trí hết sức thuận lợi nên Tiền Giang đã trở thành trung tâm văn hóa chính trị của cả Đồng bằng sông Cửu Long, là địa bàn trung chuyển hết sức quan trọng gắn cả miền Tây Nam Bộ.

Kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812