Đơn vị dịch vụ kiểm toán bctc tp Vị Thanh Hậu Giang

Đơn vị dịch vụ kiểm toán bctc tp Vị Thanh Hậu Giang

Đơn vị dịch vụ kiểm toán bctc tp Vị Thanh Hậu Giang

Thành phố Vị Thanh và nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Hậu Giang vầ là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh.

 1. Phía Đông Vị Thanh giáp với huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang).
 2. Phía Tây Vị Thanh giáp với huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang).
 3. Phía Nam Vị Thanh giáp với huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang).
 4. Phía Bắc Vị Thanh giáp với huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) và huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang).

Thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang có địa hình khá bằng phẳng đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long. Địa hình có độ cao thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Có thể chia làm ba vùng: vùng triều, vùng úng,vùng úng triều. Có 2 trục giao thông chính là quốc lộ 61 và quốc lộ 1A, 2 trục giao thông đường thủy quốc gia là kênh Xáng Xà No, kênh Quản lộ Phụng Hiệp.

>>> Xem thêm: Dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín tại tỉnh Hậu Giang

Kiểm toán dịch vụ tại Hậu Giang là gì?

Đơn vị dịch vụ kiểm toán bctc tp Vị Thanh Hậu Giang
Đơn vị dịch vụ kiểm toán bctc tp Vị Thanh Hậu Giang

Kiểm toán là hoạt động kiểm tra, xác minh tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính doanh nghiệp được kiểm toán dựa trên các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, luật kiểm toán độc lập và các văn bản pháp lý hiện hành. Thông qua đó, người làm kiểm toán ( Kiểm toán viên hành nghề) có thể cung cấp những thông tin chính và đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán có phản ánh TRUNG THỰC – HỢP LÝ  về tình hình tài chính của doanh nghiệp, tổ chức được kiểm toán.

>>> Xem thêm: Công ty kiểm toán báo cáo tài chính uy tín giá rẻ tại Đồng Tháp

Những công ty nào phải kiểm toán báo cáo tài chính tại thành phố VỊ THANH tỉnh HẬU GIANG – Đơn vị dịch vụ kiểm toán bctc tp Vị Thanh Hậu Giang

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng; Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

c) Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

d) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Việc kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.

Có những loại kiểm toán nào – Đơn vị dịch vụ kiểm toán bctc tp Vị Thanh Hậu Giang

Kiểm toán Nhà nước

Đây là loại kiểm toán được thực hiện bởi cơ quan kiểm toán Nhà nước, tiến hành theo luật định và không thu phí, thông thường đối tượng được kiểm toán sẽ là những doanh nghiệp nhà nước.

Kiểm toán độc lập

Được thực hiện bởi các kiểm toán viên thuộc các công ty độc lập chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Nhiệm vụ chính của các kiểm toán viên là kiểm toán những báo cáo tài chính, các công ty độc lập có thể sẽ cung cấp một số dịch vụ khác về tài chính và kinh tế, tùy thuộc theo yêu cầu của khách hàng.

Các công ty kiểm toán này nhận được sự tin cậy của bên thứ ba hoặc nhà đầu tư.

Kiểm toán nội bộ

Do các kiểm toán viên trong nội bộ tổ chức thực hiện theo yêu cầu của ban Quản trị hoặc Ban Giám đốc.

Tuy nhiên, kiểm toán nội bộ thường được áp dụng trong nội bộ công ty mà ít nhận được sự tin cậy từ bên ngoài do người thực hiện kiểm toán là nhân viên trong công ty và làm việc dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

Đơn vị kiểm toán ở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang 

Công ty CAF ở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang là một đơn vị uy tín, công ty dịch vụ kiểm toán tại Hậu Giang được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng dịch vụ uy tín chuyên nghiệp hiện nay. Công ty CAF ở Vị Thanh Hậu Giang chúng tôi kiểm toán dựa trên các quy trình bài bản, nghiệp vụ chuyên môn, lợi thế về kinh nghiệm nhiều năm cung cấp cho các doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài.

Dịch vụ CAF tại thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang – Đơn vị dịch vụ kiểm toán bctc tp Vị Thanh Hậu Giang

 • Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng.
 • Kiểm toán độc lập cho mục đích tham gia đấu thầu ở Hậu Giang.
 • Dịch vụ lập BCTC, làm lại sổ sách kế troán trọn gói ỏ Vị Thanh Hậu Giang.
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản ở vị Thanh tỉnh Hậu Giang.
 • Kiểm toán các dự án quốc tế tài trợ.
 • Lập và soát xét báo cáo tài chính.
 • Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ.
 • Kiểm toán nội bộ tại thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.
 • Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại thành phố Vị Thanh.
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá ở Vị Thanh Hạu Giang.
 • Dịch vụ tư vấn đầu tư.
 • Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa thực tế
 • Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ kiểm toán chi phí doanh nghiệp.
 • Dịch vụ thành lập công ty ở tp Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

Quy trình kiểm toán độc lập tại thp Vị Thanh tỉnh Hậu Giang – Đơn vị dịch vụ kiểm toán bctc tp Vị Thanh Hậu Giang

Kiểm toán viên cần xây dựng được quy trình kiểm toán cụ thể để thu thập được đầy đủ thông tin làm căn cứ kết luận về tính trung thực của báo cáo tài chính.

Thông thường, quy trình kiểm toán báo cáo tài chính gồm 3 bước như sau: Lập kế hoạch – Thực hiện kiểm toán – Tổng hợp, kết luận và hình thành ý kiến kiểm toán.

Bước Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính
 • Các kiểm toán viên hoặc công ty kiểm toán lập kế hoạch kiểm toán, cùng với đó là mô tả rõ ràng phạm vi dự kiến và cách thức tiến hành kiểm toán.
 • Ngoài ra, bản kế hoạch cần đầy đủ và rõ ràng để làm cơ sở cho các bước kiểm toán tiếp theo.
 • Bắt đầu từ thư mời kiểm toán, các kiểm toán viên sẽ tìm hiểu về khách hàng, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Tiếp theo đó, khi lập kế hoạch các công ty kiểm toán cũng cần có sự chuẩn bị về mặt phương tiện và nhân viên triển khai chương trình.

Ngoài ra, công ty kiểm toán và kiểm toán viên cũng cần phải nhận định và đánh giá rủi ro nếu có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn ở cấp độ báo cáo tài chính và cấp độ cơ sở dẫn liệu.

Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính
 1. Kiểm toán viên sẽ thực hiện theo phương pháp kỹ thuật thích ứng với mỗi đối tượng cụ thể để từ đó thu thập số liệu chính xác.
 2. Thực chất, quá trình này là việc triển khai một cách có chủ động và tích cực kế hoạch, chương trình kiểm toán, nhằm đưa ra ý kiến về tính xác thực, hợp lý trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Đây là giai đoạn các kiểm toán viên tiến hành thủ tục kiểm soát, phân tích, kiểm tra chi tiết dựa trên kết quả đánh giá của hệ thống kiểm soát nội bộ khách hàng.

Tổng hợp và hình thành ý kiến Sau khi phân tích và đánh giá, các kiểm toán viên sẽ đưa ra kết luận ghi trong báo cáo hoặc biên bản kiểm toán.

Một số công việc cụ thể cần được thực hiện trước khi đánh giá gồm:

 1. Xem xét các khoản nợ ngoài dự kiến.
 2. Xem xét sự việc xảy ra sau ngày kết thúc niên độ.
 3. Xem xét tính hoạt động liên tục của đơn vị.
 4. Thu thập thư giải trình của Ban giám đốc (nếu có).

Sau đó, kiểm toán viên tổng hợp kết quả, lập Báo cáo kiểm toán và giải quyết các sự kiện phát sinh sau khi lập (nếu có).

Kết quả có thể là: Chấp nhận toàn phần hoặc Không chấp nhận toàn phần.

Các huyện mà CAF cung cấp dich vu kiem toan tai tinh Hậu Giang

 • Công ty dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Thành phố Vị Thanh HẬU GIANG.
 • Công ty dịch vụ báo cáo thuế – kiểm toán độc lập ở Thành phố Ngã Bảy.
 • Công ty dịch vụ thành lập công ty trọn gói và kiểm toán Thị xã Long Mỹ.
 • Công ty dịch vụ kế toán trọn gói uy tín – kiểm toán BCTC Huyện Châu Thành.
 • Dịch vụ kiểm toán – dich vu lap bao cao tai chinh tron goi Huyện Châu Thành A.
 • Dịch vụ kiểm toán và dịch vụ làm lại sổ sách kế toán Huyện Long Mỹ.
 • Công ty dịch vụ kiểm toán Huyện Phụng Hiệp.
 • Dịch vụ kiểm toán và dịch vụ báo cáo thuế Huyện Vị Thủy.

Vì sao chọn dịch vụ kiểm toán của công ty CAF ở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

 • Dịch vụ kiểm toán tại Hậu Giang của CAF-GLOBAL.COM chúng tôi có nhiều năm cung cấp dich vu kiem toan uy tin o thanh pho Vi Thanh tỉnh Hậu Giang uy tín.
 • Công ty CAF thành phố Vi Thanh tinh Hau Giang đã cung cấp dịch vụ cho nhiều công ty đa dạng ngành nghề kinh doanh từ thương mại đến sản xuất …
 • Đội ngũ kiểm toán viên – kế toán viên hành nghề trên 10 năm kinh nghiệm tâm huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng các vấn đề về kế toán – kiem toan doc lap – tư vấn quản lý doanh nghiệp …
 • Hỗ trợ tư vấn kế toán, tư vấn thuế 24/7. Với chi phí dich vu kiem toan o thanh pho Vi Thanh tinh Hau Giang hợp lý.

CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812