Kiểm toán độc lập uy tín tại Nghệ An

Kiểm toán độc lập uy tín tại Nghệ An

Kiểm toán độc lập uy tín tại Nghệ An

Tỉnh Nghệ An và tiềm năng phát triển kinh tế

Tỉnh Nghệ An nằm ở Nghệ An nằm ở vĩ độ 180 33′ đến 200 01′ vĩ độ Bắc, kinh độ 1030 52′ đến 1050 48′ kinh độ Đông, ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam.

Phía Đông giáp biển, phía Tây giáp nước CHDCND Lào, phía Nam giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Bắc giáp tỉnh Thanh Hóa.

Nằm trong hành lang kinh tế Đông – Tây nối liền Myanmar – Thái Lan – Lào – Việt Nam theo Quốc lộ 7 đến cảng Cửa Lò. Nghệ An có 1 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện. Trong đó, Thành phố Vinh là đô thị loại 1, là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh và của cả khu vực Bắc Trung bộ.

Dịch vụ kiểm toán là gì? Công ty dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín tại Nghệ An

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Nghệ An là dịch vụ thế mạnh của công ty CAF tại Nghệ An, Với đội ngũ trên 20 kiểm toán viên hành nghề dày dạn kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản … CAF sẽ mang đến dịch vụ kiểm toán uy tín – chất lượng cao – bảo mật – phí dịch vụ kiểm toán tốt nhất tại Nghệ An.

Kiểm toán độc lập uy tín tại Nghệ An
Kiểm toán độc lập uy tín tại Nghệ An

Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Nghệ An còn hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị doanh nghiệp. Người sử dụng kết quả dịch vụ kiểm toán độc lập được đảm bảo rằng những thông tin trên báo cáo tài chính là trung thực, hợp lý. Từ đó có cơ sở ra quyết định kinh tế, thực thi trách nhiệm quản lý, giám sát của mình.

Mục tiêu kiểm toán độc lập tại Nghệ An

Các kiểm toán viên và công ty kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến nhận xét rằng báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính hay không.

Ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và công ty kiểm toán chính là điều mà các đối tượng quan tâm và sử dụng các thông tin tài chính được kiểm toán cần như chủ đầu tư, ngân hàng, nhà cung cấp, ban giám đốc doanh nghiệp ….

Quy trình thực hiện kiểm toán của chúng tôi tại Nghệ An

Bước 1: Đơn vị kiểm toán tại Nghệ An sẽ tiếp nhận nhu cầu, trao đổi cơ bản và bắt đầu lập kế hoạch

Bước 2: Thực hiện nhận dữ liệu số từ kế toán và kiểm tra độ chính xác của các con số thông qua chứng từ, hóa đơn.

Bước 3: Tham gia trực tiếp quá trình kiểm toán tại đơn vị doanh nghiệp để đảm bảo sự chính xác và tin cậy.

Bước 4: So sánh và đối chiếu kết quả thực tế với số liệu để đưa ra đánh giá, phân tích

Bước 5: Thực hiện kiểm toán nếu phát hiện sự sai sót sẽ báo lại doanh nghiệp và cùng bàn bạc đưa ra phương án giải quyết hợp lý.

Bước 6: Kiểm tra và thực hiện thống nhất số liệu để chúng khớp với nhau, từ đó giúp các doanh nghiệp hoàn thiện báo cáo trước khi được công bố rộng rãi.

Bước 7: phát hành báo cáo tài chính đã được kiểm toán ( báo cáo kiểm toán )

Bước 8: Tư vấn sau kiểm toán: Tư vấn thuế, tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ, tư vấn các vấn đề liên quan đế chuyển giá ….

Các doanh nghiệp phải kiểm toán báo cáo tài chính tại Nghệ An

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Tổ chức tài chính, DN bảo hiểm, DN tái bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
 • Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các DN, tổ chức phải được DN kiểm toán, chi nhánh kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An

Kiểm toán độc lập uy tín tại Nghệ An
Kiểm toán độc lập uy tín tại Nghệ An

Giúp các doanh nghiệp phát hiện các lỗi, đồng thời cải tiến quy trình kế toán một cách chuyên nghiệp, giảm thiểu các sai sót không đáng có. Qua kết quả kiểm toán giúp doanh nghiệp đánh giá kết quả tài chính kiểm toán của quý công ty. Phát hiện các thiếu sót, gian lận của doanh nghiệp, để từ đó có biện pháp khắc phục.

Kiểm tra độ chính xác và xác thực lại các thông tin bởi một Công ty kiểm toán độc lập có uy tín cao như CAF  sẽ giúp các báo cáo tài chính của doanh nghiệp trở nên tin cậy hơn.

Giúp tăng niềm tin giữa ban lãnh đạo công ty về tình hình hoạt doanh nghiệp và sự minh bạch thông tin tài chính về lợi ích các bên liên quan.

Giúp doanh nghiệp nắm bắt được sự rủi ro để phát triển bền vững.

Dịch vụ của Công ty CAF về kiểm toán tại Nghệ An mang đến nhiều lợi ích, đặc biệt cho ngay chính doanh nghiệp thực hiện kiểm toán.

CAF cung cấp các dv kiểm toán độc lập uy tín tại Nghệ An

 • Tư vấn kiểm soát nội bộ;
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ;
 • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án;
 • Dịch vụ kiểm toán xây dựng;
 • Kiểm toán tuân thủ.
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính – hoàn thiện – điều chỉnh sổ sách kế toán và báo cáo thuế – báo cáo tài chính Doanh nghiệp.
 • Tư vấn thuế.
 • Tư vấn chuyển giá tại tỉnh Nghệ An.
 • Hoàn thiện hồ sơ xác định giá trong các giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ báo cáo thuế tại Nghệ An.
 • Dịch vụ tư vấn quản lý tại Nghệ An.
 • Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Nghệ An.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán độc lập tại tỉnh Nghệ An

Doanh nghiệp Bảng giá dịch vụ kiểm toán tỉnh Nghệ An
Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn 10.000.000
Doanh nghiệp Sản xuất và Gia công 12.000.000
Doanh nghiệp xây dựng 15.000.000

Giá trị của báo cáo kiểm toán là gì ? Kiểm toán độc lập uy tín tại Nghệ An

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán được sử dụng để làm gì? Kiểm toán độc lập uy tín tại Nghệ An

Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

Cùng với việc đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, kiểm toán còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.

Những ý kiến đóng góp này của kiểm toán viên có thể được trình bày trực tiếp đối với các cán bộ liên quan của đơn vị được kiểm toán hoặc viết dưới dạng thư quản lý gửi Ban giám đốc hoặc Hội đồng quản trị của đơn vị được quản lý.

Đây là lợi ích bổ sung nhưng không kém phần quan trọng trong hoạt động kiểm toán và có ý nghĩa trực tiếp đối với đơn vị được kiểm toán. Tuỳ theo từng giai đoạn phát triển kinh tế, vấn đề nhận thức về kiểm toán và của đối tượng tham gia kiểm toán mà nội dung này được đánh giá nhìn nhận khác nhau.

CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BCTC – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

https://caf-global.com/dich-vu-kiem-toan/

https://caf-global.com/dich-vu-kiem-toan-tai-binh-duong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 225 4812